FAQ

FAQ

Veelgestelde vragen

Het antwoord op veelgestelde vragen aan N.V. RENDO vindt u hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Het kan voorkomen dat u de FAQ’s met Internet Explorer niet kan downloaden. Wij verzoeken dan u een andere browser te gebruiken.

Waar gaat uw vraag over?

Ik heb een storing. Wat moet ik doen?

Een storing kunt u 24 uur per dag melden via het gratis nationaal storingsnummer 0800 – 9009. Onze storingsmonteurs zetten zich in om binnen 2 uur na de melding aanwezig te zijn om de storing of gaslucht te verhelpen.

Kijk voor meer informatie op de pagina Storing & onderhoud.

Hoe zit het met schade na een stroom- of gasonderbreking?

De aansprakelijkheid van N.V. RENDO voor schade als gevolg van een stroom- of gasonderbreking, een gebrekkige aansluiting of een gebrekkig transport, is geregeld in de Algemene Voorwaarden aansluiting en transport. In het algemeen geldt dat netbeheerders zoals N.V. RENDO niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade als gevolg van stroom- of gasonderbrekingen.

Lees meer over schade als gevolg van een stroom- of gasonderbreking.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een compensatievergoeding?

Als een stroom- of gasonderbreking is veroorzaakt in het elektriciteits- of gasnet van N.V. RENDO en deze niet tijdig is verholpen, geeft N.V. RENDO u onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in het geleden ongemak.
Deze vergoeding is afhankelijk van het net, uw aansluiting en de duur van de storing. De onderbrekingsduur begint op het moment van de eerste melding.

 

Ik vermoed fraude. Wat moet ik doen?

Om diefstal en onveilige situaties te voorkomen werkt N.V. RENDO op dit gebied samen met de politie. Ook uw hulp kunnen we goed gebruiken. Heeft u het vermoeden dat er ergens energiediefstal plaatsvindt? Meld dit via ons fraudeformulier of bij:

 

Is mijn (nieuwe) meter wel veilig?

Is die slimme meter wel zo’n goed idee?
Nog dit jaar krijgen alle Nederlandse huishoudens een slimme energiemeter aangeboden, voor een nauwkeurig en regelmatig inzicht in het eigen energieverbruik voor en door de consument. Nauwkeurig inzicht in eigen verbruik kan zowel energie als geld besparen. Het is de verantwoordelijkheid van de Netbeheerders, waaronder N.V. RENDO, dat meterstanden kloppen en dat de meter in huis correct, veilig en nauwkeurig werkt. Daar staan Netbeheer Nederland en haar leden, de netbeheerders, voor, en kunt u op vertrouwen.

Hoe weet ik zeker dat ik een veilige meter heb?
Uw netbeheerder weet exact welke klant welke meter heeft. Voldoet de meter niet aan de specificaties? Dan neemt uw netbeheerder actief contact op met u voor het maken van een afspraak om de meter te vervangen.

Mocht er sprake zijn van onveilige meters, dan communiceren wij hier zo snel mogelijk over met de betreffende klanten. De klant krijgt dan een brief met het verzoek waarin alle informatie staat. Ook zal er een vermelding worden gemaakt op de website.

Ik ruik wel eens gas, is mijn meter wel in orde?
Als u gas ruikt moet u direct contact opnemen met het gratis storingsnummer 0800 – 9009. Zij zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

Hoe worden slimme meters getest?

Voordat een fabrikant zijn meter mag verkopen, moet hij laten zien dat zijn meter goed is. Daarom gaat de meter eerst naar een testinstituut. Dat instituut onderzoekt of de meter goed genoeg is. Dat is het geval als de meters aan alle Europese eisen voldoen. Er mag bij de klant thuis dus niet zomaar een meter worden opgehangen. De meter moet lang meegaan en natuurlijk de juiste standen aangeven.

Hoe voorkomen jullie dat er foute slimme meters worden opgehangen?
De producenten van slimme meters hebben te maken met zeer strenge veiligheidseisen. Er vinden tal van controles plaats voordat een meter aan ons geleverd wordt. Vervolgens controleert de slimme meter-monteur de veiligheid voordat de meterkast weer dicht gaat. De monteur voert een druk en lekkage test uit, en controleert of de meter goed functioneert. Bovendien maakt de monteur een veiligheidsrapport op, waarbij ook de veiligheid van de huisinstallatie van de klant wordt getest. Dit kan er toe leiden dat een klant na plaatsing van een meter, te horen krijgt dat zijn eigen installatie niet veilig is. Dat is natuurlijk vervelend voor een klant, want de gas- of elektriciteitstoevoer wordt afgesloten tot het veiligheidsprobleem is opgelost. Maar de veiligheid van de klant staat voorop.

Heb ik een brief over het vervangen van mijn meter ontvangen?

Als we uw meter willen vervangen, ontvangt u een brief. Hierin staat waarom we de meter willen vervangen.

Reageert u niet, dan volgen er (over het algemeen) nog meer brieven. De kans dat u alle brieven mist, is dus niet heel groot. Twijfelt u nog steeds? Neem dan contact met ons op. Weet u niet of N.V. RENDO uw netbeheerder is, kijk dan op eancodeboek.nl. om te zien wie uw netbeheerder is.

Is N.V. RENDO mijn netbeheerder?

Weet u niet of N.V. RENDO uw netbeheerder is, kijk dan op eancodeboek.nl. om te zien wie uw netbeheerder is.

Ik heb een uitzondering van de gemeente. Hoe vraag ik nu mijn gasaansluiting aan?

Op mijnaansluiting.nl voegt u de omgevingsvergunning(bouwvergunning), waaruit blijkt dat er voor u een uitzondering is gemaakt, toe aan uw aanvraag. Uw netbeheerder controleert uw aanvraag. Als deze in orde is, start het proces om uw aanvraag te realiseren.

Meer informatie over het vervallen van de gas aansluitplicht voor nieuwbouw leest u op de pagina Aansluiting.

Waarom kan ik geen nieuwe gasaansluiting aanvragen?

Sinds 1 juli 2018 is de aansluitplicht voor nieuwbouw op aardgas vervallen. Dit betekent dat wij geen kleinverbruik gasaansluiting in nieuwbouw mogen realiseren, tenzij er sprake is van een uitzondering. Raadpleeg voor uw specifieke situatie uw gemeente.

Aansluitingen in bestaande bouw mogen gewijzigd worden. Het vervallen van de gasaansluitplicht is hier niet van toepassing.

Zijn er uitzonderingen op de wet voor nieuwe gasaansluitingen?

Alleen het college van burgemeester en wethouders van gemeentes mag, als daar zwaarwegende redenen voor zijn, bepalen dat er voor een bepaald gebied een uitzondering wordt gemaakt en er wél een gasaansluiting mag komen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt deze uitzonderingen vast in een register. De wet is niet van toepassing voor gebouwen waarvoor de Omgevingsvergunning (bouwvergunning) is aangevraagd voor 1 juli 2018.

Bekijk voor meer informatie het factsheet wijziging gasaansluiting per 1 juli 2018 van RVO.

Wat betekent de wet voor nieuwe gasaansluitingen bij nieuwbouw?

Per 1 juli 2018 vervalt de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw woningen aan te sluiten op het aardgasnet. De netbeheerders mogen alleen wettelijke taken uitvoeren, daarom mogen zij ook niet meer op verzoek aansluiten. Het schrappen van de aansluitplicht functioneert hierdoor als een verbod op nieuwe gebouwen met aardgasaansluiting. De wet geldt voor kleinverbruik aansluitingen (max 40 m³ gas/uur), zoals woningen en kleinere bedrijfspanden.

Waarom mag er geen nieuwe gasaansluiting meer gemaakt worden?

De overheid heeft bepaald dat aardgasvrije nieuwbouw de norm wordt. Het laten vervallen van de aansluitplicht voor nieuwbouw past in de ontwikkeling om de gebouwde omgeving los te koppelen van het aardgas. In Nederland hebben we namelijk afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen, te koken en warm tapwater te gebruiken. Dit is nodig om de klimaatafspraken van Parijs te halen en bij te dragen aan een schone en veilige toekomst.

Hoe vraag ik een nieuwe aansluiting aan?

Een gas- en/of elektriciteitsaansluiting aanvragen of laten aanpassen? Dit kunt u regelen via mijnaansluiting.nl. Bekijk hier de mogelijkheden en tarieven bij de aanvraag.

Hoe kan ik mijn aansluiting wijzigen?

Wanneer u een capaciteitswijziging wilt aanvragen waardoor u van kleinverbruik naar grootverbruik gaat (of vice versa), dient u een wijzigingsaanvraag in. Meer informatie vindt u hier.

Hoe zorg ik ervoor dat ik weer aangesloten word?

U bent afgesloten en wilt weer (opnieuw) aangesloten worden. Op de pagina Aansluiting vindt u meer informatie over de stappen die u moet nemen. .

Ik ga verhuizen. Wat moet ik regelen?

Meld uw verhuizing minimaal twee weken van tevoren bij uw leverancier(s). Dit geeft de leverancier(s) de mogelijkheid de verhuizing tijdig aan N.V. RENDO door te geven.

Bekijk ook de informatie over verhuizen op de pagina Aansluiting.

Ik krijg een andere energieleverancier. Wat moet ik regelen?

Krijgt u een andere energieleverancier? Uw netbeheerder blijft hetzelfde. De meterstanden moeten worden doorgegeven aan uw nieuwe energieleverancier, want deze regelt de overstap. Lees hier meer over veranderen van energieleverancier.

Wanneer spreekt N.V. RENDO van einde levering?

De beëindiging van de energielevering vindt plaats op het initiatief van de energieleverancier. Wanneer er geen contract is met een leverancier, dan heeft de netbeheerder de wettelijke plicht over te gaan tot het afsluiten van uw aansluiting. Lees meer in de aansluit- en transportovereenkomst, en op de pagina Aansluiting.

Hoe zit het met factuur aansluit- en afsluitkosten?

Er zijn een aantal mogelijkheden waarop wij aansluit- en afsluitkosten in rekening kunnen brengen.

Wilt u een slot op de meter, dan wordt er een afsluittarief in rekening gebracht. Wilt u een slot verwijderd hebben van de meter, dan wordt er aansluittarief in rekening gebracht. In dat laatste geval is de aansluiting gesloten opgeleverd of is het slot geplaatst op eigen verzoek.

Als er geen energiecontract meer is, en wij over moeten gaan tot afsluiting, worden beide kosten tegelijk in rekening gebracht. Is de bewoner of eigenaar aanwezig, dan wordt er een slot (of sloten) binnen op de meter geplaatst. Is er niemand aanwezig, dan wordt er buiten in de grond afgesloten. Zie voor meer informatie de informatie over afsluiten voorkomen en de afsluitprocedure op de pagina Aansluiting.

Wordt het slot verwijderd door iemand die daarvoor niet bevoegd is, dan wordt er een boete in rekening gebracht.

Zie voor meer informatie over de verschillende kosten de pagina Tarieven.

Facturatie transportkosten Gas en Elektriciteit. Hoe zit dat?

Bij kleinverbruik aansluitingen brengen wij  transportkosten in rekening via de nota van de energieleverancier. Rechtstreekse facturatie van de transportkosten door N.V. RENDO vindt plaats wanneer u een grootverbruikaansluiting heeft.

Kleinverbruikers zijn klanten met:

 • voor elektriciteit: een aansluiting met een aansluitwaarde tot en met 3 x 80 ampère.
 • voor gas: een aansluiting met een uurcapaciteit van ten hoogste 40 Nm3 per uur. Dat is maximaal een G25 met lagedrukaansluiting.

Een grootverbruikaansluiting is een aansluiting met:

 • voor elektriciteit: een aansluitwaarde groter dan 3 x 80 ampère.
 • voor gas: een aansluiting met een uurcapaciteit groter 40 Nm3 per uur. Voor aansluitingen met een jaarverbruik van 170.000 Nm3 geldt tevens de verplichting voor afstandsuitlezing per dag of uur.
Wanneer ontvang ik de jaar(af)rekening?

Na de jaarlijkse meteropname die volgens het schema ‘Maand van de meteropname’ heeft plaatsgevonden, wordt binnen twee maanden een jaarafrekening gemaakt.

Wanneer uw leverancier een leveranciersovereenkomst heeft met N.V. RENDO, worden de gegevens naar uw leverancier verzonden. De leverancier kan deze gegevens dan gebruiken voor zijn afrekening van de levering van gas en/of elektriciteit. De afrekenmaand van de leverancier kan afwijken van onze afrekenmaand.

Heeft uw leverancier geen leveranciersovereenkomst met N.V. RENDO, dan ontvangt u binnen 2 maanden na de meteropname een jaarafrekening ons. Op deze jaarafrekening worden op basis van de aansluiting en het captar tarief de kosten in rekening gebracht. Op deze kosten worden de in rekening gebrachte voorschotten in mindering gebracht en tevens wordt op basis van de geldende tarieven een nieuw voorschot berekend.

Wat gebeurt er bij een betalingsachterstand?

Wat gebeurt er bij betalingsachterstanden bij uw netbeheerder:

Afsluiting van uw energie voorkomen? Wij willen u daarbij helpen. Als uit onze administratie blijkt dat u bij ons één of meer openstaande en reeds vervallen facturen heeft, sturen wij u hiervoor herinneringen en eventueel aanmaningen. Als ondanks al onze (telefonische) inspanningen en het versturen van de herinneringen, betalingen uitblijven en als de klant niet (voldoende) meewerkt, dan komen we in de situatie dat wij uw energie kunnen gaan afsluiten. Wij willen dit graag voorkomen, en bieden daarvoor de volgende mogelijkheden:

Welke mogelijkheden zijn er om afsluiting te voorkomen?

Betalingsregeling

U kunt onder bepaalde voorwaarden een betalingsregeling met ons aangaan om uw betalingsachterstand in te lopen. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wilt u voor uw betalingsachterstand een regeling treffen dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Debiteurenbeheer op telefoonnummer 0522-856433. Bij het niet nakomen van de overeengekomen betalingsregeling of bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting van de nieuwe facturen zijn wij genoodzaakt het traject van afsluiting per direct weer op te starten.

Inkomensbeheer/schuldhulp bij financiële problemen

Indien u inziet dat alleen een betalingsregeling niet meer zal voldoen om uw financiële problemen op te lossen, zijn er in Nederland voldoende kwalitatief goede instanties die u daarbij kunnen ondersteunen. Inkomensbeheer of schuldhulp kan voor u net dat steuntje in uw rug zijn om uit deze vervelende financiële situatie te komen. Begeleiding bij het beheren van uw inkomen wordt in Nederland steeds meer gezien als een belangrijke stap naar weer een gezonde financiële toekomst. Instanties die zich hier mee bezig houden concentreren zich in eerste instantie op de stabilisatie van uw situatie. Zij brengen uw inkomen en uitgaven volgens de wettelijke richtlijnen in kaart en dragen er aan bij dat al uw toekomstige vaste lasten betaald zullen gaan worden, dus ook uw energie! Tegelijkertijd met dit inventarisatie- en stabilisatietraject zal het schuldhulptraject ingeschakeld worden. Naast de garantie van de betaling van uw toekomstige vaste lasten moet namelijk ook uw achterstand nog afbetaald worden.

Als u het wilt, kan RENDO voor u schuldhulpverlening inschakelen. U moet dan schriftelijke toestemming  geven om uw persoonsgegevens en de hoogte van de vordering door te geven. Bij het ontbreken van een reactie op dit aanbod zal RENDO zelf in de periode van 1 oktober – 1 april schuldbemiddeling inschakelen.

Wanneer u binnen 10 werkdagen kunt aantonen dat u zich heeft aangemeld bij een inkomensbeheerder, een aanvraag voor schuldbemiddeling heeft ingediend, de vordering betrokken wordt bij een lopende schuldsanering of RENDO voor u schuldbemiddeling heeft ingeschakeld, zullen wij u niet afsluiten. Voorwaarde is dan wel dat u uw nieuwe nota’s wel tijdig en volledig betaald. Wij adviseren u om bij uw eigen Gemeente na te vragen tot welke instantie bij u in de buurt u zich het beste kunt wenden. Daarnaast kunt u ook meer informatie vinden op de site van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

Verklaring zeer ernstige gezondheidsrisico’s

Indien u uw achterstand niet kunt inlopen en de afsluiting van uw energie voor u of één van uw gezinsleden zeer ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg zal hebben, willen wij het volgende van u ontvangen om afsluiting te voorkomen. U moet een verklaring van een huisarts, specialist of de GGD in uw woonplaats, anders dan uw behandelend arts, aan ons overleggen, waarin letterlijk aangegeven wordt dat afsluiting zeer ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg zal hebben voor u of één van uw huisgenoten. Deze verklaring ontslaat u niet om toekomstige termijn- of jaarnota’s te betalen en om een oplossing te zoeken voor uw betalingsachterstand. Daarom vragen wij u naast deze verklaring ook contact op te nemen met een inkomensbeheerder of een schuldhulpverlener.

Meer informatie:

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Klant & Markt op telefoonnummer 0522-856895, of schriftelijk reageren naar N.V. RENDO, Postbus 18, 7940 AA te Meppel.

Als voorgaande maatregelen niet leiden tot een regeling en/of betaling:

Mocht bovenstaande niet leiden tot een oplossing, dan zijn wij genoodzaakt het afsluittraject in gang te gaan zetten. Op dat moment zullen wij een monteur naar uw adres sturen om de gas- en/of elektra-aansluiting te gaan afsluiten. Als er op dat moment iemand thuis is, zal de monteur nog 1x proberen om met u een regeling/betaling te treffen. Mocht u niet thuis zijn, dan doet de monteur een kaart in de brievenbus, waarin wordt aangegeven dat u contact met ons op dient te nemen omdat afsluiting dreigt.
Vervolgens zullen wij u nog enkele dagen de gelegenheid geven om te reageren. Mocht dit alles niet leiden tot een betaling, dan gaat de monteur vervolgens de aansluiting afsluiten. Dit kan hij op twee manieren doen:

Binnenshuis afsluiten:

Mocht u thuis zijn en de monteur kan naar binnen, zal hij de aansluiting(en) binnen verzegelen door middel van het plaatsen van sloten op de meetinrichting.

Buitenshuis afsluiten:

Is de mogelijkheid om binnen af te sluiten niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat er niemand thuis is, of er wordt niet opengedaan, dan gaat de monteur de aansluiting buiten in de grond afsluiten. Deze optie is echter wel een stuk duurder! De hieruit voortvloeiende kosten zullen wij bij u naderhand in rekening gaan brengen. Tevens brengen wij u € 35 administratiekosten in rekening. Voor de actuele tarieven met betrekking tot het afsluiten en weer aansluiten willen wij u verwijzen naar de pagina Tarieven.

In de periode 1 oktober tot 1 april van enig jaar geldt een afwijkende procedure met betrekking tot afsluiting in verband met wanbetaling. Hiervoor gelden wettelijke regels welke wij hanteren.

Ben ik verantwoordelijk voor opname van de meterstanden?

Uw energieleverancier is verantwoordelijk voor het jaarlijks opnemen van de meterstanden. De leverancier vraagt de meterstanden bij u op. Vervolgens controleert de leverancier de meterstanden, stelt ze vast en bepaalt het verbruik. Aan de hand van deze gegevens zal de leverancier aansluitend uw jaarafrekening maken.

Meer informatie: Opname meterstanden

Wat is een slimme meter en hoe vraag ik dit aan?

De slimme meter registreert hoeveel stroom en gas u verbruikt. De meetgegevens worden automatisch doorgestuurd naar uw energieleverancier. De slimme meter heeft meerdere telwerken. Dat wil zeggen dat u zowel uw verbruikte elektriciteit als uw terug geleverde energie kunt aflezen.

Meer informatie: Slimme meter

Wat is het verschil tussen enkel- en dubbeltarief?

Dubbeltarief wordt ook wel dag- en nachtstroom genoemd. Hierbij is er sprake van een laag tarief voor alle elektriciteit die u ’s nachts, in het weekend en op officiële feestdagen verbruikt en een hoog tarief voor alle elektriciteitsverbruik overdag. Bij enkeltarief wordt alle verbruik afgerekend tegen 1 tarief.

Schakeltijden elektriciteitsnet RENDO

Nachtstroom (laag tarief)

 • op werkdagen van 23.00 uur tot 07.00 uur
 • in het weekend (vrijdagavond 23.00 uur tot maandag 07.00 uur)
 • officiële feestdagen (1 januari, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag

Dagstroom (hoog tarief)

 • op werkdagen van 07.00 uur tot 23.00 uur

Welk tarief is voor mij het meest voordelig?

De keuze voor enkel- of dubbeltarief is uiteraard afhankelijk van de verhouding waarin u elektriciteit verbruikt in de nachtstroom- en dagstroomperiodes. Met een dubbeltariefmeter kunt u mogelijk extra besparen. Zet bijvoorbeeld de afwasmachine niet overdag maar ’s avonds na 11 uur aan, verplaats uw wasbeurten zoveel mogelijk naar het weekend, etc.

U kunt uw elektriciteitsleverancier vragen een berekening voor u te maken wat in uw situatie het meest voordelige tarief is. Uw leverancier weet immers wat u verbruikt en kan rekenen met de actuele prijzen.

Tarief aanvragen

Wilt u het afrekentarief wijzigen, dan dient u dit aan te vragen bij uw energieleverancier.

Het is mogelijk om enkeltarief te betalen terwijl u een dubbeltariefmeter heeft. De meter hoeft in dat geval niet gewisseld te worden. De meterstanden van beide telwerken worden naar de energieleverancier gecommuniceerd. Deze telt de verbruiken vervolgens bij elkaar op en verrekent het totale verbruik tegen het enkeltarief.

Aanvraag dubbeltariefmeter

Voor het afrekenen tegen dubbeltarief heeft u een dubbeltariefmeter nodig. Dit type meter heeft 2 telwerken: het bovenste telwerk (T1, L of I) meet het nachtstroomverbruik, het onderste telwerk (T2, H of II) meet het stroomverbruik overdag. Digitale elektriciteitsmeters geven de meterstand aan in het display, voorzien van bovengenoemde codes.

Heeft u een enkeltariefmeter (deze meter heeft 1 telwerk) en wilt u afgerekend worden tegen dubbeltarief? In dat geval moet u de oude meter laten vervangen door een nieuwe dubbeltariefmeter (houdt u wel rekening met kosten voor deze meterwissel). RENDO Netwerken plaatst dan een zogenaamde slimme meetinrichting. De kosten hiervoor vindt u op ons tarievenoverzicht onder de noemer “Prioriteitsplaatsing slimme meetinrichting”.

Voor het aanvragen van een slimme meter kunt u het contactformulier gebruiken. Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen onze afdeling Klant & Markt, telefoon 0522-856895.

Hoe kan het dat mijn energieverbruik zo hoog is?

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag voorgelegd: “Mijn verbruik is zo hoog! Hoe kan dat?”. Deze vraag ontstaat in de regel nadat iemand een (jaar)afrekening heeft ontvangen van de energieleverancier. Op de pagina Duurzaamheid hebben we de mogelijke oorzaken op een rijtje gezet, en geven we tips om een hoog verbruik te verminderen.

Wat is een meterpool?

Jaarlijks wordt een steekproef vastgesteld van te controleren meters van een bepaald type en bouwjaar. De meters uit deze steekproef worden, bij RENDO, door een onafhankelijk ijkbureau gecontroleerd op het correct functioneren. Wordt bij de controle in deze steekproef geconstateerd dat meet- en afwijkpercentages niet vallen binnen de door overheid vastgestelde normen, dan dienen alle meters van het betreffende type en bouwjaar in Nederland vervangen te worden door nieuwe meters.

Meer informatie: de Meterpool

Er zijn verschillende soorten tarieven. Waar vind ik deze?

De hoogte van de tarieven is afhankelijk van uw specifieke situatie. Die wordt bepaald door de grootte van uw aansluiting en voor gas de te transporteren jaarhoeveelheid energie. Meer informatie vindt u op de pagina Tarieven.

Wat is een capaciteitstarief?

Het transport van elektriciteit en gas betaalt op basis van de capaciteit van uw aansluiting, en niet meer op basis van het verbruik. Dit wordt het capaciteitstarief genoemd. De capaciteit wordt bepaald door de waarde van de hoofdzekering van uw elektriciteitsinstallatie en wordt uitgedrukt in ampère. Bekijk voor meer informatie de actuele tarieven.

Wat wordt er gedaan bij een verwijdering?

Bij een verwijdering worden zowel de meteropstelling als de invoering compleet uit de woning verwijderd. Daarnaast wordt ook de aansluitleiding die vanuit de woning naar de hoofdleiding loopt verwijderd.

In uitzonderingssituaties, waarbij het volledig verwijderen van de aansluitleiding volgens de netbeheerder buitenproportioneel is, kan de netbeheerder besluiten om de aansluitleiding slechts deel te verwijderen. Het achterblijvende deel wordt dan gasloos gemaakt, aan beide zijden afgedopt en blijft in beheer bij de netbeheerder om zo de veiligheid te waarborgen.

Wordt er gegraven in mijn tuin? Ligt mijn bestrating in de weg?

Dit is afhankelijk van de situatie. Bij het verwijderen van de aansluiting proberen we de overlast van graafwerkzaamheden tot een minimum te beperken. Als de bestrating in de weg ligt kunnen we die verwijderen en weer herstellen; hier zijn wel extra kosten aan verbonden voor u. De kosten voor het opnemen en herstellen van verharding op uw terrein zijn namelijk niet opgenomen in de tarieven voor het verwijderen van een gasaansluiting.

Wij zullen, voor zover dat in alle redelijkheid mogelijk is, de tuin en (indien gewenst en op uw kosten) de bestrating weer in de oorspronkelijke staat herstellen.

Wanneer is de ATO van toepassing?

De ATO (aansluit- en transportovereenkomst) is in de volgende gevallen van toepassing:

 • Bij de aanvraag voor de realisatie van een gasaansluiting wordt een ATO overeengekomen voor de aanleg en het gebruik van de aansluiting.
 • Bij het aangaan van de overeenkomst met de gasleverancier komt ook een ATO met N.V. RENDO tot stand voor het transport van gas.
 • Wanneer u gebruik heeft gemaakt (of nog maakt) van ons gasnetwerk is de ATO van toepassing, mits de ATO na het gebruik niet door ons of door u werd opgezegd.
Krijg ik korting voor het gelijktijdig verwijderen van meerdere aansluitingen?

Nee, het tarief voor verwijderen bestaat uit gereguleerde tarieven en is berekend op de gemiddelde kosten per aansluiting. N.V. RENDO kan de vastgestelde tarieven niet wijzigen.

De tarieven zijn daarnaast niet onderhandelbaar of voor korting vatbaar omdat N.V. RENDO een non-discriminatoir beleid voert. Dit werkt overigens ook voor kostenverzwarende omstandigheden. De kosten van verwijderen zijn conform het tarievenblad ongeacht de verzachtende of verzwarende omstandigheden

Ik heb de ATO opgezegd, waarom krijg ik een brief met de kosten voor ‘contractloos’?

Wanneer u de ATO heeft opgezegd zou u deze brief niet moeten krijgen. Er is dus iets verkeerd gegaan. De brief met de kosten voor ‘contractloos’ wordt toegestuurd wanneer er geen gasleverancier actief is terwijl u wel beschikking heeft tot een actieve gasaansluiting. Door de ATO op te zeggen heeft u al aangegeven dat u deze actieve gasaansluiting ook niet wenst. Neem dus contact op met N.V. RENDO wanneer u deze brief ontvangt.

Zijn de kosten voor verwijdering niet al betaald via de tarieven?

De kosten voor verwijdering zijn niet verdisconteerd in de tarieven van N.V. RENDO. Wij werken met een op historische kosten gebaseerd tarief. De toekomstige kosten worden niet meegenomen in de tarieven. U heeft dus niet reeds betaald voor verwijdering.

Waarom moet ik de verwijdering betalen?

Wanneer een contractant de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) opzegt moet RENDO de aansluiting op kosten van de contractant verwijderen. De grondslag hiervoor is gelegen in de Algemene Voorwaarden, artikel 5.3b, artikel 14.1 en artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode gas.

Waaruit bestaan de kosten van verwijderen?

Het tarief is opgebouwd door opsomming van gereguleerde tarieven. De kosten bestaan uit:

 • arbeid (94%)
 • materiaal, gereedschap, transport & opslag (6%)
 • Kosten van overheidswege, niet zijnde BTW (0%)
Wat kost de verwijdering?

De geldende tarieven zijn te vinden op het tarievenblad: “Aansluittarieven voor kleinverbruiker Gas” onder “verwijderen van aansluiting (c)”. N.V. RENDO gebruikt het tarievenblad van het jaar/periode waarin u de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) opzegt. Zie de pagina Tarieven.

Kan N.V. RENDO de aansluiting verzegelen?

Verzegelen is een optie voor een tijdelijke situatie van maximaal 12 maanden. Na 12 maanden zal de gasaansluiting weer in gebruik genomen moeten worden, of verwijderd worden. Wanneer u dus gasloos gaat wonen is het verzegelen niet voor u bedoeld.

Waarom moet de aansluiting verwijderd worden?

Wij hebben als netbeheerder een aantal wettelijke taken waaronder de verplichting om het netwerk op een veilige en doelmatige wijze in werking te hebben en te onderhouden. Wanneer een gasaansluiting niet langer gebruikt zal worden moet N.V. RENDO, in het kader van veiligheid, de gasaansluiting verwijderen. De wettelijke taken vindt u onder andere in artikel 10 van de Gaswet.

Ben ik verplicht een aanvraag tot verwijderen te doen?

Wellicht heeft u het verzoek gehad om de aanvraag tot verwijderen te doen op www.mijnaansluiting.nl. Deze website wordt onder andere gebruikt voor het aanvragen van de verwijdering van de aansluiting. U geeft via deze website opdracht tot het uitvoeren van verwijdering. Wij verplichten u niet om de aanvraag via www.mijnaansluiting.nl te doen.

Wat zijn de noodzakelijke handelingen?

De noodzakelijke handelingen kunnen per situatie verschillen, maar komen hoofdzakelijk neer op de werkzaamheden in verband met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting. Wij proberen de verwijdering in een enkel bezoek te verrichten. De kosten van verwijdering vloeien voort uit de noodzakelijke handelingen en dienen ook voldaan te worden.

De ATO (artikel 3.6) noemt een termijn van tien werkdagen, hoe zit dat?

De tien werkdagen zijn niet hetzelfde als de opzegtermijn:

Wanneer N.V. RENDO of u als contractant de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) opzegt, heeft u mogelijk nog een actieve overeenkomst met de gasleverancier. RENDO kan uw overeenkomst met uw gasleverancier niet voor u opzeggen. Dit dient u zelf te doen, uiterlijk tien werkdagen voordat de opzegtermijn eindigt. Wanneer de verwijdering is uitgevoerd, de factuur is voldaan en u binnen tien dagen de energieleverancier heeft opgezegd, dan is de opzegging geëffectueerd. Doet u dit niet binnen de 10 dagen? Dan blijft de ATO nog even van kracht tot u de overeenkomst met de energieleverancier heeft opgezegd.

Hoe lang duurt de opzegtermijn?

Wanneer N.V. RENDO de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) opzegt, moet een opzegtermijn van minstens 30 dagen gehanteerd worden.

Wanneer u als contractant de ATO opzegt, blijft u gebonden aan hetgeen in de ATO is bepaald totdat de noodzakelijke handelingen, en de verplichtingen die daaruit voortvloeien, zijn verricht. Wanneer de noodzakelijke handeling zijn verricht, en de verplichtingen die daaruit voortvloeien zijn voldaan, is de opzegging geëffectueerd en zijn partijen niet langer aan elkaar verbonden. Wij zullen ons inspannen de noodzakelijke handelingen zo spoedig mogelijk te verrichten.

Waar kan ik de Algemene Voorwaarden vinden?

Bekijk de Algemene Voorwaarden op deze pagina.

Waarom zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing?

In de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard in artikel 5 ATO.

Waarom is de ATO niet meteen beëindigd als ik deze opzeg?

U zegt de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) op omdat u definitief geen gebruik meer wilt maken van gas. Wanneer de gasaansluiting definitief niet meer gebruikt wordt, moet deze verwijderd worden. Dit doen wij als onderdeel van onze wettelijke taak om o.a. het netwerk veilig te houden. Wij hebben tijd nodig om de hiervoor noodzakelijke handelingen te kunnen verrichten. Om de uitvoering van deze handelingen te waarborgen is dit opgenomen in de Algemene Voorwaarden, namelijk in artikel 3.6.

Hoe werkt de opzegging?

U maakt schriftelijk aan ons kenbaar dat u de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) opzegt. Na ontvangst bevestigen wij de opzegging schriftelijk en maken wij een afspraak met u om de noodzakelijke handelingen voor de beëindiging van de ATO te verrichten. U stelt ons hiervoor in de gelegenheid. Als deze handelingen zijn verricht, krijgt u van van ons een factuur voor de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting. Wanneer de factuur is voldaan krijgt u een schriftelijke bevestiging dat de opzegging is geëffectueerd. Na dit bericht bent u, voor gas, niet langer verbonden aan N.V. RENDO.

Wat valt er allemaal onder een schriftelijk opzegging?

Met schriftelijk wordt naast het opzeggen per brief ook het opzeggen per elektronische communicatie bedoeld. De volgende wijzen kunnen gebruikt worden om de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) op te zeggen. Dat kan per:

Hoe weet ik dat de opzegging in goede orde is ontvangen?

Wij sturen u een schriftelijke bevestiging wanneer de opzegging in goede orde is ontvangen. In de bevestiging wordt u tevens geïnformeerd over het vervolg en de gevolgen van de opzegging.

Waar kan ik de ATO vinden?
Wat moet ik bij het opzeggen van de ATO vermelden?

Voor de opzegging hebben wij een aantal gegevens nodig. Graag ontvangen wij van u:

 • naam, adres en woonplaats
 • reden van opzegging
 • vanaf welke datum u opzegt
 • of u het leveringscontract met uw gasleverancier heeft opgezegd
 • vermeld bij de reden voor opzegging duidelijk dat u gasloos gaat wonen
Kan N.V. RENDO de ATO ook opzeggen?

Ook N.V. RENDO kan schriftelijk de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) opzeggen conform artikel 3.6 Algemene Voorwaarden. N.V. RENDO zal slechts opzeggen in de gevallen waarin opzegging wegens zwaarwichtige belangen is gerechtvaardigd.

Hoe zeg ik de ATO op?

Op grond van artikel 3.6 Algemene Voorwaarden kunt u de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) alleen schriftelijk opzeggen. Via de leverancier kan dit ook schriftelijk wanneer u de leverancier machtigt de opzegging te doen. Na ontvangst van de opzegging zal N.V. RENDO u een bevestigingsbrief toesturen.

LET OP! De machtiging om de opzegging voor u te doen houdt niet in dat de leverancier dit ook daadwerkelijk (goed) doet. Het is altijd verstandig om bij RENDO te controleren of de opzegging in goede orde is ontvangen. Pas wanneer N.V. RENDO de opzegging ontvangt kan deze in behandeling genomen worden!

Wat doet de ATO?

De aansluit- en transportovereenkomst, oftewel ATO, regelt de dienstverlening voor het in stand houden van de bestaande aansluiting(en) en het transporteren van gas.

De ATO is in de volgende gevallen van toepassing:

 • Bij de aanvraag voor de realisatie van een gasaansluiting wordt een ATO overeengekomen voor de aanleg en het gebruik van de aansluiting.
 • Bij het aangaan van de overeenkomst met de gasleverancier komt ook een ATO met RENDO tot stand voor het transport van gas.
 • Wanneer u gebruik heeft gemaakt (of nog maakt) van het gasnetwerk van N.V. RENDO is de ATO van toepassing mits de ATO na het gebruik niet werd opgezegd door u, of door N.V. RENDO.
Is het opzeggen van het leveringscontract voldoende?

Nee, het opzeggen van uw leveringscontract is niet voldoende. N.V. RENDO wordt dan niet op de hoogte gesteld van uw voornemen om gasloos te gaan wonen. Wij worden wél op de hoogte gesteld wanneer u de ATO bij ons opzegt. Ook kunt u bij het opzeggen van het leveringscontract de leverancier machtigen om de ATO voor u op te zeggen.

Mijn woning heeft geen gas meer nodig. Wat kan ik doen?

Om uw woning gasloos te maken kunt u een verwijdering aanvragen via mijnaansluiting.nl. U kunt ook de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) met N.V. RENDO opzeggen. Uw gasaansluiting wordt in beide gevallen verwijderd.

Waarom is onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor congestiemanagement?

Op een toenemend aantal plekken in Nederland hebben netbeheerders te maken met situaties waarin het transportvermogen dat gevraagd wordt door invoeders en/of afnemers groter is dan de capaciteit van het aanwezige elektriciteitsnet. In de Netcode elektriciteit is beschreven dat, indien de netbeheerder structurele congestie in een deelnet verwacht en uitbreiding van het elektriciteitsnet niet tijdig kan worden gerealiseerd, voor dat deelnet een vooraankondiging van structurele congestie bij de ACM moet worden gedaan. Vervolgens start de netbeheerder een onderzoek naar de toepasbaarheid van binnenlands congestiemanagement voor het desbetreffende gebied. Dit is om te kijken of binnenlands congestiemanagement een tijdelijke oplossing kan bieden voor het congestieprobleem tot de realisatie van de netverzwaring

Is voor elk congestiegebied een vooraankondiging gepubliceerd?

Alle meldingen zijn terug te vinden op de websites van de regionale netbeheerders en zijn conform de Netcode elektriciteit ook gepubliceerd op de website van TenneT. De ACM ontvangt een afschrift van de vooraankondiging(en).

Heeft de ACM enige inhoudelijke toetsing gedaan op de vooraankondigingen?

De ACM hoeft de individuele vooraankondigingen niet te toetsen. Wij weten niet of en op welke wijze de ACM naar de verschillende vooraankondigingen kijkt.

Is voor elk gebied dat nu als ‘rood’ gemarkeerd is, een onderzoek naar congestiemanagement gedaan?

Voor elk gebied is een onderzoek uitgevoerd.

Kunnen de netbeheerders alle onderliggende rapporten vrijgeven?

De analyses bevatten (bedrijfs)vertrouwelijke en privacy gevoelige informatie, waardoor deze niet openbaar kunnen worden gemaakt. Informatie over de uitgevoerde analyses wordt wel (vertrouwelijk) gedeeld met de ACM. De uitkomsten van de onderzoeken worden wel gepubliceerd.

Wanneer is de vraag groter dan de capaciteit van het aanwezige elektriciteitsnet (wanneer is het net ‘vol’)?

Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke belasting van het net (gemeten en/of verwacht) en niet of het net ‘op papier’ is uitverkocht. Er wordt dus gekeken naar fysieke congestie en niet naar contractuele congestie.

Bij de bepaling van de daadwerkelijke fysieke congestie wordt onder meer gekeken naar gelijktijdigheid van de benutting van transportcapaciteit. Voor toekomstig aan te sluiten installaties waarvoor een ondertekend contract bestaat, wordt een realistische inschatting gemaakt van het verwachte gebruik op basis van het type installatie.

Welke criteria spelen een rol in onderzoeken naar congestiemanagement?

De voorwaarden voor de toepassing van binnenlands congestiemanagement zijn benoemd in wet- en regelgeving. In de Netcode elektriciteit zijn de volgende criteria gedefinieerd voor het toepassen van congestie management:

 • Binnenlands congestiemanagement is volgens de netbeheerder nettechnisch mogelijk, waarbij onder andere wordt beoordeeld in hoeverre voldaan kan worden aan de eisen van kortsluitvastheid, spanningshuishouding en maximale belastbaarheid van netcomponenten;
 • Binnenlands congestiemanagement is volgens de netbeheerder bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk, waarbij bijvoorbeeld wordt beoordeeld in hoeverre de relevante netdelen kunnen worden gemonitord en op afstand kunnen worden bediend en in hoeverre de aan binnenlands congestiemanagement deelnemende aangeslotenen kunnen worden gemonitord;
 • De periode van structurele congestie duurt langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar;
 • In het gebied zijn voldoende potentiële deelnemers voor de uitvoering van congestiemanagement, wat zowel kwantitatief als markteconomisch kan worden uitgelegd, waarbij voldoende verschillende partijen beschikbaar moeten zijn bij wie de netbeheerder biedingen kan afroepen.
Hoe is meegewogen dat sommige investeringen in het net kunnen maken dat over bijv. 2 of 5 jaar wel weer voldoende capaciteit op het net is?

Bij de aanvraag voor een transportindicatie wordt expliciet gekeken naar:

 1. de tijd die nodig is om het knelpunt op te lossen en
 2. de realisatietermijn die gekoppeld is aan een SDE-beschikking
Wanneer is sprake van genoeg potentiële deelnemers voor de uitvoering van congestiemanagement?

Er moeten voldoende deelnemers zijn om te voorkomen dat marktmacht verstorend kan werken op de bepaling van de uiteindelijke congestieprijs. Hierbij wordt gekeken naar het aantal beschikbare deelnemers, hun aandeel en het beschikbare vermogen ten opzichte van het knelpunt.

Zijn producenten van duurzame elektriciteit meegenomen in het congestiemanagement-onderzoek?

Duurzame elektriciteitsproductie kan op basis van de huidige Netcode elektriciteit niet worden verplicht om bij te dragen aan congestiemanagement. Vermogen dat aangeslotenen op vrijwillige basis aan de netbeheerder kunnen aanbieden voor het oplossen van congestie, biedt momenteel onvoldoende zekerheid aan de netbeheerder voor de daadwerkelijke beschikbaarheid op het moment dat congestie dreigt en er een bieding moet worden afgeroepen. Het ontbreken van een verplichting betekent dat met duurzame opwekkers geen rekening kan worden gehouden bij de beoordeling of de toepassing van congestiemanagement redelijkerwijs toepasbaar is voor het oplossen van congestie.

Is er desondanks contact geweest met producenten van duurzame elektriciteit om te bezien of zij mee willen werken aan congestiemanagement?

De huidige onderzoeken zijn binnen het huidige wetgevende kader uitgevoerd, waarbij er geen contact is geweest met producenten van duurzame elektriciteit om te bezien of zij vrijwillig mee willen werken aan congestiemanagement. Vrijwillige afspraken geven zonder een helder wettelijk/regelgevend kader of duidelijke contractuele afspraken nog steeds onvoldoende zekerheid (zie ook de voorgaande FAQ).

EZK werkt aan een voorstel om bij algemene maatregel van bestuur een vrijstelling te geven van de eis dat het landelijke hoogspanningsnet redundant moet worden uitgevoerd. Is hier rekening mee gehouden in de uitgevoerde onderzoeken?

De onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van de huidige wet- en regelgeving en stand van de techniek. Bovendien hebben de redundantie-eisen (ontwerp- en bedrijfsvoering eisen) in beginsel geen relatie met de toepassing van congestiemanagement. Het eerste gaat over de criteria die worden bepaald om vast te stellen of er sprake is van congestie of niet. Het tweede gaat over hoe er met congestie kan/moet worden omgegaan als dat zich voordoet. Dit zijn twee wezenlijk verschillende dingen.

In de Kamerbrief van 10 september 2019 staat dat bij twijfel een positieve transportindicatie moet worden afgegeven. Is nu niet gekozen voor een veel te strenge invulling van het systeem van transportindicaties?

Alle opties die binnen de huidige wet- en regelgeving en stand van de techniek toegepast kunnen worden, zijn onderzocht. Echter, geconcludeerd is dat in geen van de onderzochte gebieden betrouwbare mogelijkheden voor toepassing van congestiemanagement voorhanden zijn. Zodoende is het gerechtvaardigd om geen positieve transportindicatie af te geven in deze gebieden. Eerder is het omgekeerde het geval – een positieve transportindicatie is geen garantie dat transport daadwerkelijk mogelijk is. Dit als gevolg van de doorlooptijd tussen het aanvragen van de indicatie en het opdracht geven voor realisatie van een netaansluiting en als gevolg van het feit dat de behoefte aan transportcapaciteit van alle partijen gezamenlijk die een positieve indicatie aanvragen (en ontvangen) de nog beschikbare capaciteit kan overschrijden.

Waarom wordt congestiemanagement in geen van de recent onderzochte congestiegebieden toegepast?

In geen van de onderzochte gebieden kan op basis van de huidige Netcode elektriciteit congestiemanagement worden toegepast, hierbij speelt bijvoorbeeld mee dat in bepaalde gebieden er te weinig spelers zijn om met behulp van marktwerking de ontstane congestie te adresseren. De huidige Netcode elektriciteit is oorspronkelijk geschreven als middel voor de systeembeheerder (TenneT) waarbij middels grote vermogens in productie en afname op- en afgeregeld kan worden en waarbij de kosten van productie van elektriciteit een grote rol spelen. In de huidige omstandigheden is er vooral sprake van duurzame opwek, zonder dat er alternatief (afname)vermogen tegenover staat. Op dit moment werken de gezamenlijke netbeheerders aan een voorstel tot herziening van de bestaande Netcode elektriciteit.

Is berekend hoeveel verlichting het biedt als opwek met zon (structureel of bij spanningsproblemen) afgeschakeld zou worden op 50, 60 en 70% van het maximum van het opwekvermogen? Zo nee, zou dat gedaan kunnen worden voor de rode gebieden?

Dit is vooralsnog niet uitgezocht, maar een dergelijke analyse kan eventueel worden uitgevoerd in de huidige rode gebieden. Daarbij is het onduidelijk of ook bestaande aangeslotenen verplicht kunnen worden of bereid zullen zijn in te stemmen met het afschakelen.

Wanneer zijn de knelpunten opgelost?

Op de website van de landelijke en regionale netbeheerders is per congestiegebied aangegeven wanneer verwacht wordt dat bestaande knelpunten opgelost zijn.

Wat is het toonfrequent-signaal (TF-signaal)?

Met het toonfrequent-signaal worden elektrische pulsen over de elektriciteitskabels gestuurd. Deze pulsen kun je zien als een ‘seintje’ en worden ontvangen door TF-ontvangers. Als de puls binnenkomt, krijgt de TF-ontvanger een seintje om te schakelen. Van aan naar uit of andersom. Zo kunnen we schakelen tussen dag- en nachttarief en elektrische boilers en andere toepassingen zoals tuinverlichting in- en uitschakelen.

Waarom stoppen netbeheerders met het uitzenden van het TF-signaal?

De techniek waarmee het TF-signaal wordt verstuurd, is kostbaar en verouderd. We hebben dit signaal tegenwoordig niet meer nodig om te kunnen voldoen aan onze wettelijke netbeheerderstaken; daarvoor hebben we de slimme meter. Daarnaast zorgen zonneparken en windturbines voor verstoring van het signaal, waardoor het niet altijd goed aankomt bij de ontvangers. Daarom hebben de netbeheerders er gezamenlijk voor gekozen om niet meer te investeren in deze techniek.

Wat is dag- en nachtstroom?

Dagstroom is de elektriciteit die u overdag tussen 07:00 en 23:00 uur gebruikt. Nachtstroom is de elektriciteit die u ’s nachts tussen 23:00 en 07:00 uur, in het weekend en op feestdagen gebruikt. In Brabant en Limburg wijken deze tijden af. Daar spreken we van piek- en daltarief. Piektarief geldt tussen 7.00 en 21.00 uur en daltarief geldt tussen 21.00 en 7.00 uur, op feestdagen en in weekenden. Het is mogelijk dat uw energieleverancier een ander tarief rekent voor dag- en nachtstroom dan voor piek- en daltarief.

Wat is een losse TF-ontvanger?

Een los apparaat dat een TF-signaal oppikt om andere apparaten en systemen in- en uit te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan elektrische boilers en aan tuin-, kerk- of portiekverlichting. Losse TF-ontvangers werden vroeger verkocht door groothandels of installateurs. Hiermee werd het mogelijk om ‘mee te liften’ op een van de TF-signalen dat wij uitzenden.

Ben ik nu toch verplicht om een slimme meter te accepteren?

Nee, u kiest zelf of u wel of geen slimme meter wilt. Wilt u gebruik blijven maken van dubbeltarief? Dat kan na 1 juli 2021 alleen nog met een slimme meter. Dubbeltarief is niet in alle situaties voordelig. Wilt u weten of dubbeltarief voor u interessant is? Neem dan contact op met uw energieleverancier of kijk bijvoorbeeld op energievergelijken.nl.

Ik heb eerder een slimme meter geweigerd, maar wil er nu toch een. Moet ik daarvoor betalen?

Nee, alle klanten die geen slimme meter hebben, krijgen vóórdat het TF-signaal stopt nog een laatste aanbod voor een gratis slimme meter. Bekijk onze planning om te zien wanneer u aan de beurt bent. Kunt u niet wachten op dit aanbod of wilt u later alsnog een slimme meter? Dan betaalt u wel een bijdrage voor de installatie. De kosten voor het plaatsen van zowel een slimme gas- als elektriciteitsmeter zijn € 72,60.

Is de slimme meter ook een oplossing voor het schakelen van de boiler?

Nee, de slimme meter stuurt geen andere apparaten aan. Daarom kunt u uw boiler niet in- of uitschakelen met de slimme meter.

Wie betaalt de kosten die ik moet maken om mijn boiler aan te passen?

Eventuele kosten die u maakt, komen voor uw eigen rekening. Het in- en uitschakelen van een elektrische boiler hoort namelijk niet bij de taken van een netbeheerder.

Het schakelen van de boiler is een dienst van N.V. RENDO. Moet N.V. RENDO dan niet zorgen voor een alternatief?

Het schakelen van de boiler was een extra service van N.V. RENDO. Dit hoort echter niet bij onze wettelijke taken. In de wet staat dat netbeheerders geen vervangende oplossing mogen bieden (niet marktverstorend mogen werken) voor overige toepassingen van het TF-signaal. Daarom mogen wij ook geen alternatief aanbieden. Voor oplossingen kunt u terecht bij een erkende installateur.

Wat is de wettelijke taak van N.V. RENDO als het gaat om schakeldiensten?

Wij moeten ervoor zorgen dat het elektriciteitsverbruik overdag en ’s nachts afzonderlijk geregistreerd wordt. Dat doen we door het aanbieden en plaatsen van de slimme meter.

Hoe gaat een schakelklok om met officiële feestdagen?

Een astronomische of digitale schakelklok kan een oplossing zijn. Vaak hebben dit soort schakelklokken een jaarprogramma met opgeslagen feestdagen of u kunt ze zelf programmeren.

Go to Top