Opname meterstanden

Als u een slimme meter heeft, krijgt u van uw energieleverancier 12 keer per jaar een verbruiksoverzicht. Heeft u aangegeven dat meterstanden van uw slimme meters niet uitgelezen mogen worden, dan vraagt uw energieleverancier u de meterstanden zelf door te geven.

Uw energieleverancier neemt jaarlijks de meterstanden bij u op, bijvoorbeeld door het toesturen van een meterkaart of via e-mail. Aan de hand van de doorgegeven meterstanden maakt de leverancier uw jaarafrekening.

RENDO bij u thuis

Slimme meters worden op afstand uitgelezen. Heeft u geen slimme meter of wordt uw slimme meter niet op afstand uitgelezen? Dan komt een medewerker van N.V. RENDO ééns per 3 jaar bij u thuis om de meterstand op te nemen. De wetgever heeft de netbeheerder voor zijn fysieke opname 1 keer per 3 jaar een inspanningsverplichting opgelegd. Dit geldt niet voor slimme meters die op afstand uitgelezen mogen worden. Deze standen worden vervolgens doorgegeven aan uw energieleverancier.

Uw energieleverancier is uw aanspreekpunt

Heeft u vragen over uw meterstanden, verbruik, uw factuur (eind- of jaarafrekening) en/of voorschotten? Neem dan contact op met uw energieleverancier.

N.V. RENDO is uw aanspreekpunt voor:

 • Onderhoud aan het netwerk bij u in de straat en in de buurt.
 • Schade, gebreken of onregelmatigheden aan uw aansluiting, de gas- en/of de elektriciteitsmeter of het netwerk.
 • Het tot stand brengen, onderhouden, wijzigen of uitbreiden van uw energieaansluiting.
 • Het afsluiten van de energietoevoer als er geen energieleverancier actief is.
 • Technische vragen over uw aansluiting.

Voor vragen over meterstanden, verbruik, uw factuur (eind- of jaarafrekening) en voorschotten neemt u contact op met uw energieleverancier. Heeft u een vraag? Bekijk hier of het antwoord te vinden is bij de veelgestelde vragen. U kunt ook de informatie over alles rond elektriciteit en gas bekijken op de site van ConsuWijzer.

Vermoedt u dat er sprake is van energiefraude? Geef het aan ons door! Dat kan ook anoniem.

Klik hier om energiefraude door te geven

Slimme meter

Een slimme meter registreert hoeveel elektriciteit en gas u verbruikt. Ook toont een slimme meter zowel de verbruikte elektriciteit als de teruggeleverde elektriciteit. De meetgegevens worden automatisch doorgestuurd naar uw energieleverancier.

Waarom een slimme meter?

De voordelen van een slimme meter:

 • Makkelijk: uw meter stuurt automatisch meterstanden door.
 • Nauwkeurig: een energierekening zonder geschatte meterstanden.
 • Besparend: door beter inzicht méér grip op uw energiekosten.
 • Toekomstgericht: voorbereid op de slimme energie van de toekomst met flexibele tarieven.

Besparen op de energierekening

Door een energieverbruiksmanager op uw slimme meter aan te sluiten, maakt u optimaal gebruik van de slimme meter. De energieverbruiksmanager geeft inzicht in het energieverbruik en kan u helpen met het besparen op uw energierekening. Afhankelijk van het systeem dat u kiest, kunt u het energieverbruik volgen via een computer, tablet, smartphone of een apart display.

Op energieverbruiksmanagers.nl vindt u een onafhankelijke vergelijking van alle energieverbruiksmanagers en hun diensten. Zo wordt kiezen makkelijker.

Data slimme meter

Wat gebeurt er met mijn data uit de Slimme meter en hoe wordt mijn privacy beschermd? Deze informatie is terug te lezen in de Privacyverklaring – N.V. RENDO.

Wanneer komt de slimme meter?

De beheerders van het elektriciteitsnetwerk zijn druk geweest met alle aangeslotenen een slimme meter aan te bieden. Eind 2021 is deze landelijke operatie afgerond en heeft ieder huishouden de slimme meter aangeboden gekregen.

De slimme meter zorgt ook voor de tariefschakeling. Deze is per 1juli 2021 uitgeschakeld. na 1-7-2021. Dit betekent dat u met een conventionele meter geen gebruik meer kunt maken van dubbel tarief. Voor meer informatie klik hier.

Hoe werkt de slimme meter?

Een slimme meter is een nieuw type gas- en elektriciteitsmeter. Deze energiemeter kan meterstanden op afstand doorsturen en is geschikt voor het registreren van dubbeltarief.

Download hier de handleidingen voor de volgende slimme meters:

Slimme meter met voorrang aanvragen

Wilt u een slimme meter aanvragen? Dien dan een prioriteitsverzoek in. Print dit opdrachtformulier uit, vul de gegevens in en stuur de aanvraag naar het email-adres dat op het formulier vermeld staat. Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, plaatsen wij de slimme meter(s) binnen maximaal drie maanden. Download hier de voorwaarden voor het aanvragen van een prioriteitsplaatsing slimme meter en bekijk hier de voorwaarden voor een (solo)gasmeter.

De kosten voor de prioriteitsplaatsing zijn, gratis tot in ieder geval 1 oktober 2021, vanaf dat moment worden onderstaande kosten in rekening gebracht:

• Gecombineerd voor elektriciteits- en gasmeter of een enkele (solo)gasmeter: € 72,60 (€ 60,- excl. BTW)
• Solo-elektriciteitsaansluiting: € 67,76 (€ 56,- excl. BTW)

Slimme meter oranje staand

De Meterpool controleert

De gas- en elektriciteitsmeter meten hoeveel energie u verbruikt. Natuurlijk wilt u zeker weten dat uw energiemeter uw verbruik nauwkeurig meet. Er zijn daarom landelijke regels waaraan energiemeters moeten voldoen. Die regels staan in de Metrologiewet. Om te toetsen of de meters nog voldoen aan de eisen, heeft de overheid de Meterpool in het leven geroepen.

Jaarlijkse steekproef

Jaarlijks wordt er een steekproef gehouden onder meters van een bepaald type en bouwjaar. Het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering en controle. Er zijn landelijke coördinatoren aangesteld voor de Meterpool. Zij bepalen jaarlijks welk type en bouwjaar meters gecontroleerd gaat worden. De onafhankelijke coördinatoren ontvangen de resultaten van de landelijke steekproef. Zij analyseren dan de gegevens en beoordelen of de meters aan de minimumeisen voldoen.

Als er afwijkingen blijken te zijn, moeten alle meters van het betreffende type en bouwjaar in Nederland vervangen worden. Zo wordt voorkomen dat de consument in de toekomst mogelijk onjuist energieverbruik in rekening krijgt. Wordt uw meter vervangen vanuit het Meterpoolbesluit, dan worden zowel uw gas- als uw elektriciteitsmeter gelijktijdig vervangen door slimme meters.

Krijgt N.V. RENDO opdracht om meters van een bepaald type en bouwjaar te vervangen, dan zijn wij verplicht om 100% van deze meters daadwerkelijk te wisselen voor nieuwe meters. De overheid controleert dat nauwgezet. Zo is een uitgebreid protocol opgezet van aanschrijven van de betreffende klanten, herinneringsbrieven tot dwangmaatregelen aan toe.

Géén slimme meter

Wilt u niet dat de meterstanden uitgelezen worden, dan kunt u ons verzoeken de uitlezing stop te zetten. U krijgt dan geen maandelijkse verbruiksoverzichten van uw leverancier. Bovendien moet u dan voor de jaaropname/-afrekening, bij verhuizingen en leveranciersswitch zelf uw meterstanden op te geven. Download hier het formulier ‘Keuzeformulier slimme meters’, dat u kunt invullen en opsturen om aan te geven dat u niet wilt dat de meterstanden uitgelezen worden.

Geen slimme meter laten plaatsen? U heeft de mogelijkheid deze te weigeren. In dat geval plaatsen wij conventionele meters. Download hier het formulier ‘Keuzeformulier slimme meters’, dat u kunt invullen en opsturen om aan te geven dat u géén slimme meter wilt.

Het verschil tussen enkel- en dubbeltarief

Dubbeltarief wordt ook wel dag- en nachtstroom genoemd. Hierbij is er sprake van een laag tarief voor alle elektriciteit die u ’s nachts, in het weekend en op officiële feestdagen verbruikt en een hoog tarief voor alle elektriciteitsverbruik overdag. Bij enkeltarief wordt alle verbruik afgerekend tegen 1 tarief. Wilt u afgerekend worden tegen dubbeltarief, dan dient uw elektriciteitsmeter daar wel voor geschikt te zijn. Wilt u uw elektriciteitsverbruik afgerekend hebben tegen enkel- of tegen dubbeltarief, dat regelt u met uw elektriciteitsleverancier.

Schakeltijden elektriciteitsnet RENDO

Nachtstroom (laag tarief) – op werkdagen van 23.00 uur tot 07.00 uur

 • in het weekend (vrijdagavond 23.00 uur tot maandag 07.00 uur)
 • officiële feestdagen (1 januari, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag

Dagstroom (hoog tarief) – op werkdagen van 07.00 uur tot 23.00 uur

Welk tarief is voor mij het meest voordelig?

De keuze voor enkel- of dubbeltarief is uiteraard afhankelijk van de verhouding waarin u elektriciteit verbruikt in de nachtstroom- en dagstroomperiodes. Met een dubbeltariefmeter kunt u mogelijk extra besparen. Zet bijvoorbeeld de afwasmachine niet overdag maar ’s avonds na 11 uur aan, verplaats uw wasbeurten zoveel mogelijk naar het weekend, etc.

U kunt uw elektriciteitsleverancier vragen een berekening voor u te maken wat in uw situatie het meest voordelige tarief is. Uw leverancier weet immers wat u verbruikt en kan rekenen met de actuele prijzen.

Tarief aanvragen

Wilt u het afrekentarief wijzigen, dan dient u dit aan te vragen bij uw energieleverancier. Het is mogelijk om enkeltarief te betalen terwijl u een dubbeltariefmeter heeft. De meter hoeft in dat geval niet gewisseld te worden. De meterstanden van beide telwerken worden naar de energieleverancier gecommuniceerd. Deze telt de verbruiken vervolgens bij elkaar op en verrekent het totale verbruik tegen het enkeltarief.

Aanvraag dubbeltariefmeter

Voor het afrekenen tegen dubbeltarief heeft u een dubbeltariefmeter nodig. Dit type meter heeft 2 telwerken: het bovenste telwerk (T1 of I) meet het nachtstroomverbruik, het onderste telwerk (T2 of II) meet het stroomverbruik overdag. Digitale elektriciteitsmeters geven de meterstand aan in het display, voorzien van bovengenoemde codes.

Heeft u een enkeltariefmeter (deze meter heeft 1 telwerk) en wilt u afgerekend worden tegen dubbeltarief? In dat geval moet u de oude meter laten vervangen door een nieuwe dubbeltariefmeter (houdt u wel rekening met kosten voor deze meterwissel). N.V. RENDO plaatst dan een zogenaamde slimme meetinrichting. De kosten hiervoor vindt u in ons tarievenoverzicht onder de noemer Prioriteitsplaatsing slimme meetinrichting.

Lees hier meer over de slimme meter.

Voor het aanvragen van een slimme meter kunt u het contactformulier gebruiken. Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen onze afdeling Klant & Markt, telefoon 0522-856895.

Het TF-signaal stopt

Per 1 juli 2021 is het TF-signaal gestopt. Het TF-signaal maakte het mogelijk dat een elektriciteitsmeter schakelt tussen dag- en nachttarief. Ook andere toepassingen kunnen aangesloten zijn op dit schakelmechanisme, bijvoorbeeld elektrische boilers of portiekverlichting.

Slimme meters kunnen zelf schakelen tussen een dag- en nachttarief. Heeft u een slimme meter, dan is er niets voor u veranderd. Heeft u geen slimme meter of een meter die geen dubbeltarief kan meten, dan heeft u hier mogelijk bewust voor gekozen. Tot en met 2020 deed N.V. RENDO namelijk bij alle aansluitingen het aanbod om bestaande gas- en elektriciteitsmeters te vervangen door slimme meters. Hierboven kunt u nog gratis een slimme meter aanvragen tot 1 oktober. Daarna worden er waarschijnlijk kosten voor in rekening gebracht.

Veelgestelde vragen over het TF-signaal

Speciaal voor het onderwerp TF-signaal en het stoppen van het TF-signaal per 1 juli 2021 is er een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen en de antwoorden. Voor het aanvragen van een slimme meter kunt u het contactformulier gebruiken. Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen onze afdeling Klant & Markt, telefoon 0522-856895.