Opname meterstanden

Als u een slimme meter heeft, krijgt u van uw energieleverancier 12 keer per jaar een verbruiksoverzicht. Heeft u aangegeven dat meterstanden van uw slimme meters niet uitgelezen mogen worden, dan vraagt uw energieleverancier u de meterstanden zelf door te geven.

Uw energieleverancier neemt jaarlijks de meterstanden bij u op, bijvoorbeeld door het toesturen van een meterkaart of via e-mail. Aan de hand van de doorgegeven meterstanden maakt de energieleverancier uw jaarafrekening.

Slimme meters worden op afstand uitgelezen. Heeft u geen slimme meter of wordt uw slimme meter niet op afstand uitgelezen? Dan komt een medewerker van N.V. RENDO ééns per 3 jaar bij u thuis om de meterstand op te nemen. De wetgever heeft de netbeheerder voor zijn fysieke opname 1 keer per 3 jaar een inspanningsverplichting opgelegd. Dit geldt niet voor slimme meters die op afstand uitgelezen mogen worden. Deze standen worden vervolgens doorgegeven aan uw energieleverancier.

Uw energieleverancier is uw aanspreekpunt

Heeft u vragen over uw meterstanden, verbruik, uw factuur (eind- of jaarafrekening) en/of voorschotten? Neem dan contact op met uw energieleverancier.

N.V. RENDO is uw aanspreekpunt voor:

 • Onderhoud aan het netwerk bij u in de straat en in de buurt.
 • Schade, gebreken of onregelmatigheden aan uw aansluiting, de gas- en/of de elektriciteitsmeter of het netwerk.
 • Het tot stand brengen, onderhouden, wijzigen of uitbreiden van uw energieaansluiting.
 • Het afsluiten van de energietoevoer als er geen energieleverancier actief is.
 • Technische vragen over uw aansluiting.

Heeft u toch nog een vraag? Kijk hier of het antwoord tussen de veelgestelde vragen staat. U kunt ook informatie rond elektriciteit en gas bekijken op de site van ConsuWijzer.

Vermoeden van energiefraude? Geef het aan ons door! Dat kan ook anoniem.

Slimme meter

Een slimme meter registreert hoeveel elektriciteit en gas u verbruikt. Ook toont een slimme meter zowel de verbruikte elektriciteit als de teruggeleverde elektriciteit. De meetgegevens worden automatisch doorgestuurd naar uw energieleverancier.

Waarom een slimme meter?

De voordelen van een slimme meter:

 • Makkelijk: uw meter stuurt automatisch meterstanden door.
 • Nauwkeurig: een energierekening zonder geschatte meterstanden.
 • Besparend: door beter inzicht méér grip op uw energiekosten.
 • Toekomstgericht: voorbereid op de slimme energie van de toekomst met flexibele tarieven.

Besparen op de energierekening

Door een energieverbruiksmanager op uw slimme meter aan te sluiten, maakt u optimaal gebruik van de slimme meter. De energieverbruiksmanager geeft inzicht in het energieverbruik en kan u helpen met het besparen op uw energierekening. Afhankelijk van het systeem dat u kiest, kunt u het energieverbruik volgen via een computer, tablet, smartphone of een apart display.

Op energieverbruiksmanagers.nl vindt u een onafhankelijke vergelijking van alle energieverbruiksmanagers en hun diensten. Zo wordt kiezen makkelijker.

Data slimme meter

Wat gebeurt er met mijn data uit de Slimme meter en hoe wordt mijn privacy beschermd? Deze informatie is terug te lezen in de Privacyverklaring – N.V. RENDO.

Wanneer komt de slimme meter?

De beheerders van het elektriciteitsnetwerk zijn druk geweest met alle aangeslotenen een slimme meter aan te bieden. Eind 2021 is deze landelijke operatie afgerond en heeft ieder huishouden een slimme meter aangeboden gekregen.

De slimme meter zorgt ook voor de tariefschakeling. Dit betekent dat u met een conventionele meter na 1 juli 2021 geen gebruik meer kunt maken van dubbel tarief. Voor meer informatie klik hier.

Uitleesstoring aan uw slimme elektra en/of gasmeter

Heeft u van uw energieleverancier te horen gekregen dat uw slimme elektra- en/of gasmeter niet op afstand is uit te lezen of ontvangt u geen verbruiksgegevens in uw app en/of verbruiksmanager? Dan is er sprake van een uitleesstoring op uw slimme meter.

U hoeft dit niet aan ons door te geven. Zodra er namelijk een storing optreedt signaleren wij dit zelf en proberen de storing op afstand op te lossen. Mocht de storing op afstand niet op te lossen zijn dan nemen we contact met u op voor het maken van een afspraak. Een monteur komt dan bij uw langs.

Soms kan het oplossen van de storing iets langer duren. Uiteraard kunt u de stand van de meter altijd zelf van uw meters aflezen. Het display van een elektrameter staat altijd aan en als u bij een gasmeter op het knopje onder het display drukt kunt u daar ook de stand zelf aflezen.

Géén slimme meter

Wilt u niet dat de meterstanden uitgelezen worden, dan kunt u ons verzoeken de uitlezing stop te zetten. U krijgt dan geen maandelijkse verbruiksoverzichten van uw energieleverancier. Bovendien moet u dan voor de jaaropname/-afrekening, bij verhuizingen en leveranciersswitch zelf uw meterstanden op te geven.

Download hier het formulier ‘Keuzeformulier slimme meters’, dat u kunt invullen en opsturen om aan te geven dat u niet wilt dat de meterstanden uitgelezen worden.

Aanvraag (solo) slimme gasmeter

U heeft een rotorgasmeter (G25) maar wil een slimme gasmeter. Vul dit formulier volledig in en stuur de aanvraag naar het e-mailadres dat op het formulier vermeld staat. Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, plaatsen wij de slimme meter(s) binnen maximaal drie maanden.

Bekijk hier de voorwaarden voor een solo gasmeter .

Voor de meterwisseling worden onderstaande kosten in rekening gebracht:

 • Solo gasmeter (van rotorgasmeter naar slimme balgengasmeter):

Voor de actuele tarieven, klik hier.

Bij aansluitingen waar een rotorgasmeter is geplaatst en de aangeslotene wil graag een slimme (solo) balgengasmeter, dan kan deze worden aangevraagd via Mijnaansluiting.nl.  “Verplaatsen meetinrichting en wijzigen aansluiting binnen perceel voor gasmeters met een capaciteit van >10m3/h.

De Meterpool controleert

De gas- en elektriciteitsmeter meten hoeveel energie u verbruikt. Natuurlijk wilt u zeker weten dat uw energiemeter uw verbruik nauwkeurig meet. Er zijn daarom landelijke regels waaraan energiemeters moeten voldoen. Die regels staan in de Metrologiewet. Om te toetsen of de meters nog voldoen aan de eisen, heeft de overheid de Meterpool in het leven geroepen. Informatiefolder RDI.

Als er afwijkingen blijken te zijn, moeten alle meters van het betreffende type en bouwjaar in Nederland vervangen worden. Zo wordt voorkomen dat de consument in de toekomst mogelijk onjuist energieverbruik in rekening wordt gebracht. Wordt uw meter vervangen vanuit het Meterpoolbesluit, dan worden zowel uw gas- als uw elektriciteitsmeter gelijktijdig vervangen door slimme meters.

Krijgt N.V. RENDO opdracht om meters van een bepaald type en bouwjaar te vervangen, dan zijn wij verplicht om 100% van deze meters daadwerkelijk te wisselen voor nieuwe meters. De overheid controleert dat nauwgezet. Zo is een uitgebreid protocol opgezet van aanschrijven van de betreffende klanten, herinneringsbrieven tot dwangmaatregelen aan toe.

Het verschil tussen enkel- en dubbeltarief

Dubbeltarief wordt ook wel dag- en nachtstroom genoemd. Hierbij is er sprake van een laag tarief voor alle elektriciteit die u ’s nachts, in het weekend en op officiële feestdagen verbruikt en een hoog tarief voor alle elektriciteitsverbruik overdag. Bij enkeltarief wordt alle verbruik afgerekend tegen 1 tarief. Wilt u afgerekend worden tegen dubbeltarief, dan dient uw elektriciteitsmeter daar wel voor geschikt te zijn. Wilt u uw elektriciteitsverbruik afgerekend hebben tegen enkel- of tegen dubbeltarief, dat regelt u met uw elektriciteitsleverancier.

Schakeltijden elektriciteitsnet RENDO

Nachtstroom (laag tarief) – op werkdagen van 23.00 uur tot 07.00 uur

 • in het weekend (vrijdagavond 23.00 uur tot maandag 07.00 uur)
 • officiële feestdagen (1 januari, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag)

Dagstroom (hoog tarief) – op werkdagen van 07.00 uur tot 23.00 uur

Welk tarief is voor mij het meest voordelig?

De keuze voor enkel- of dubbeltarief is uiteraard afhankelijk van de verhouding waarin u elektriciteit verbruikt in de nachtstroom- en dagstroomperiodes. Met een dubbeltariefmeter kunt u mogelijk extra besparen. Zet bijvoorbeeld de afwasmachine niet overdag maar ’s avonds na 11 uur aan, verplaats uw wasbeurten zoveel mogelijk naar het weekend, etc.

U kunt uw elektriciteitsleverancier vragen een berekening voor u te maken wat in uw situatie het meest voordelige tarief is. Uw elektriciteitsleverancier weet immers wat u verbruikt en kan rekenen met de actuele prijzen.

Tarief aanvragen

Wilt u het afrekentarief wijzigen, dan dient u dit aan te vragen bij uw energieleverancier. Het is mogelijk om enkeltarief te betalen terwijl u een dubbeltariefmeter heeft. De meter hoeft in dat geval niet gewisseld te worden. De meterstanden van beide telwerken worden naar de energieleverancier gecommuniceerd. Deze telt de verbruiken vervolgens bij elkaar op en verrekent het totale verbruik tegen het enkeltarief.

Aanvraag dubbeltariefmeter

Voor het afrekenen tegen dubbeltarief heeft u een dubbeltariefmeter nodig. Dit type meter heeft 2 telwerken: het bovenste telwerk (T1 of I) meet het nachtstroomverbruik, het onderste telwerk (T2 of II) meet het stroomverbruik overdag. Digitale elektriciteitsmeters geven de meterstand aan in het display, voorzien van bovengenoemde codes.

Heeft u een enkeltariefmeter (deze meter heeft 1 telwerk) en wilt u afgerekend worden tegen dubbeltarief? In dat geval moet u de oude meter laten vervangen door een nieuwe dubbeltariefmeter (houdt u wel rekening met kosten voor deze meterwissel). N.V. RENDO plaatst dan een zogenaamde slimme meetinrichting. De kosten hiervoor vindt u in ons tarievenoverzicht onder de noemer Prioriteitsplaatsing slimme meetinrichting.

Lees hier meer over de slimme meter.

Voor het aanvragen van een slimme meter kunt u het contactformulier gebruiken. Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen onze afdeling Klant & Markt, telefoon 0522-856895.

Waarom is mijn verbruik zo hoog?

Doorlopen de volgende stappen, om een antwoord te vinden op de vraag ‘Waarom is mijn verbruik zo hoog?’

 1. Controleer de meterstanden. Beoordeel de begin- en de eindstanden zoals die op de specificatie van de (jaar)afrekening staan. Zijn het de standen die u heeft opgegeven, of zijn de standen geschat? In het laatste geval kan het zijn dat de standen niet kloppen met uw verbruik. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat het in rekening gebrachte (hoge) verbruik ontstaat door gemeten of door u opgegeven stand, terwijl er in voorgaande jaren standen zijn berekend. Zijn de geschatte standen te laag, dan leidt dat tot een hoge afrekening.
 2. Datum controleren. Vaak is het niet goed mogelijk om soortgelijke afrekenperiodes met elkaar te vergelijken. Over welke periode is het verbruik berekend? Is deze periode korter of langer dan een jaar? Zijn de begin- en de einddatum gerelateerd aan bepaalde situaties, zoals de jaaropname of een verhuizing, een switch naar een andere energieleverancier?
 3. Te weinig voorschot betaald?. Een (jaar)afrekening is het saldo van het in rekening gebrachte verbruik (eindstand -/- beginstand) x de (gemiddelde) prijs en de betaalde voorschotten. Als u per saldo moet bijbetalen, kan het dus ook zijn dat u te weinig voorschot heeft betaald.
 4. Wijzigingen in verbruik? Hoog verbruik kan ook het gevolg zijn van letterlijk meer energieverbruik. Was het een erg koude winter, waardoor u meer stookte? Heeft u uw huis verbouwd of is de gezinssituatie gewijzigd? Kocht u nieuwe apparatuur?

Op een rijtje

Uw energieleverancier weet of de standen vanaf een bepaalde datum door u zijn opgegeven voor de jaaropname, of dat de standen door ons als netbeheerder zijn geschat. Ook heeft uw energieleverancier informatie over de ontwikkeling van uw standaard jaarverbruik (SJV). Dit is het verwachte verbruik voor gas op een aansluiting in een standaardjaar. Vóór u uw vraag stelt aan het energieleverancier is het verstandig een aantal dingen op een rijtje te zetten:

 • Houd de relevante rekeningen bij de hand.
 • Noteer 4-6 weken de meterstanden, op een vast tijdstip in de week. Dat geeft een beeld van uw verbruik.
 • Stel vast welke apparatuur u heeft. Apparaten die veel energie gebruiken zijn bijvoorbeeld de wasdroger, vaatwasser, diepvrieskist, het aquarium, waterbed, airconditioners en computers.

Hoog gasverbruik onderzoeken

 1. Is er misschien een gaslek? Schakel om dit te testen de ketel en andere verbruikers uit. Noteer de meterstand, en kijk een halve dag later weer. Er zou géén verandering moeten zijn. Zelfs als er een kleine verandering is, is er sprake van een gaslek. Draai in dat geval direct de hoofdkraan dicht, en bel een installateur.
 2. Op de site mindergas.nl kunt u een nauwkeurige inschatting van uw gasverbruik maken. Ook kunt u zien welk effect een bepaalde maatregel, zoals extra isolatie, zal hebben.

Nog steeds hoog gasverbruik?

Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

 • In tegenstelling tot eerder, verbruikt u veel warm water.
 • Uw CV-installatie of ketel werkt(e) niet goed..
 • De CV-buizen lopen ergens door bijvoorbeeld water onder de vloer. Dat kan het ene jaar wel en het andere jaar geen probleem zijn.
 • Heeft u vloerverwarming? Controleer of deze nog naar behoren werkt, en of u nu niet onnodig via de radiatoren verwarmt.

Geen hoog gasverbruik meer?

Oorzaken uit het verleden zijn moeilijk aan te wijzen. Mogelijke oorzaken zijn:

 • Een eerdere meterstand is geschat, en klopte toen niet.
 • Er was of is een probleem met uw installatie.
 • Uw ketel werkte niet goed. Bijvoorbeeld een hangende driewegklep, die uw huis op ongewenste momenten verwarmde.

Lukt het niet om de oorzaak van het hoge gasverbruik te achterhalen? Schakel dan een erkende installateur in.

Gasverbruik: tips en inzichten

Buren met vergelijkbare woningen kunnen toch een totaal verschillend energierekening krijgen. Een gemiddeld verbruik per huishouden is dan ook nauwelijks aan te geven. Hoe kan dat? We hebben de belangrijkste factoren voor u op een rijtje gezet.

Verwarming is grootste deel

Het leeuwendeel van het gasverbruik gaat naar de verwarming van uw woning: ongeveer 80 procent! Ongeveer 17 procent wordt gebruikt voor warm water. Voor koken op gas verbruikt u jaarlijks ongeveer 100 tot 150 m3. Verder kunnen deze zaken invloed hebben op het gasverbruik:

 • Het type woning (appartement tussenwoning, vrijstaand)
 • De inhoud van uw woning
 • De leeftijd van uw woning
 • Hoe goed uw woning geïsoleerd is
 • De leeftijd van uw CV-ketel
 • Wie er in uw huis wonen (alleenstaand, tweeverdieners, gezin met kinderen)
 • De gemiddelde stooktemperatuur
 • De gemiddelde stookduur per dag

Vind de energievreters

Het elektriciteitsverbruik is de optelsom van alle elektrische apparaten die u gebruikt. Om inzicht te krijgen in uw verbruik, kunt u zelf aan het rekenen slaan. Of bekijk hier een overzicht van het gemiddeld verbruik van een aantal veelgebruikte elektrische apparaten.

U kunt ook een energiemeter kopen, waarmee wordt gemeten hoeveel een apparaat verbruikt. Zo kunt u de energievreters in huis opsporen.

Rekenvoorbeelden

Bereken het verbruik van een apparaat: vermenigvuldig het aantal watt met de gebruiksduur.

Voorbeeld 1: In uw schemerlamp zit een lamp van 40 watt. De lamp brandt gemiddeld 3 uur per dag. Het energieverbruik is 40 watt x 3 uur x 365 dagen = 43800 Wh = 43,8 KWh per jaar.

Voorbeeld 2: Uw computer heeft een ingebouwde voeding van 300 watt. U gebruikt de computer elke dag gemiddeld 3 uur. Het energieverbruik is 300 watt x 3 uur x 365 dagen = 328500 Wh = 328,5 KWh op jaarbasis.

Meteronderzoek aanvragen

Heeft u geen oorzaak kunnen vinden voor het hoge(re) energieverbruik en denkt u dat de meter niet goed werkt? Dan kunt u overwegen om een meteronderzoek uit te laten voeren.

Doorloop, voordat u dit meteronderzoek aanvraagt, eerst onderstaande vragen. Deze analyse helpt u bepalen of er een verklaring is voor uw hoge(re) verbruik of dat het hoge(re) verbruik mogelijk veroorzaakt wordt door een kapotte meter:

 1. Controleer de meterstanden
  Controleer of de meterstanden die op de jaarafrekening van uw energieleverancier staan, juist zijn. Heeft u andere meterstanden doorgegeven of staan er berekende meterstanden op uw factuur? Neem dan contact op met uw energieleverancier. Het verbruik dat op uw factuur staat, is dan niet het verbruik dat u daadwerkelijk hebt afgenomen en kan de reden zijn voor de hoge rekening.
 2. Ga na of de situatie bij u thuis is veranderd
  Heeft u verbouwd, heeft u nieuwe apparaten in gebruik genomen, is de gezinssamenstelling gewijzigd, bent u meer thuis gaan werken, heeft u meer moeten stoken door een langere en koudere winter. Mogelijk zijn er verklaarbare oorzaken voor het hoge(re) energieverbruik.
 1. Controleer of de apparaten correct werken
  Apparaten die niet goed werken kunnen (veel) meer energie verbruiken dan nieuwe. Een storing in de CV-ketel of thermostaat kan bijvoorbeeld meer gasverbruik als gevolg hebben.

Bent u er dan nog steeds van overtuigd dat de meterstanden niet kloppen en de meter kapot is? Neem dan contact op met onze Klantenservice via nummer 0522 856895. Eerst vindt er een telefonisch intakegesprek plaats en zo nodig krijgt u informatie over hoe u het meteronderzoek aan kunt vragen.

Wat u verder moet weten over het meteronderzoek

 • Het ‘zogenaamde kwestie-meteronderzoek’ wordt uitgevoerd door een onafhankelijk, gecertificeerd ijkbureau. De ijking vindt in de regel plaats bij u aan huis.
 • Aan het meteronderzoek zijn kosten verbonden. Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij u naar de tarievenbladen Aansluitkosten Gas respectievelijk Aansluitkosten Elektriciteit.
 • Het meteronderzoek wordt uitgevoerd o.b.v. het zogenaamde ‘principe van ongelijk’. Dat betekent dat u de kosten voor het onderzoek vooruit betaalt. Mocht uit het onderzoek blijken dat de meter niet voldoet aan de wettelijke eisen, dan krijgt u het bedrag teruggestort.
 • Wilt u een meteronderzoek aanvragen, vul dan het Aanvraagformulier metercontrole in en stuur deze naar RENDO. U kunt u dit formulier ook aanvragen via de mail (aansluitregister@rendo.nl) of bellen met onze klantenservice (0522 – 856895).
 • U ontvangt een factuur voor uitvoering van het meteronderzoek. De opdracht voor het in werking zetten van het onderzoek wordt niet eerder gestart dan dat u de factuur hiervoor betaald hebt.
 • Binnen 6 weken ná uitvoering van het onderzoek berichten wij u over de uitslag van het onderzoek. Afhankelijk van de uitslag krijgt u het vooruit betaalde bedrag teruggestort.

Een meteronderzoek is meestal niet nodig

Een gas- of elektriciteitsmeter gaat zelden kapot. Meestal is een kapotte meter niet de oorzaak van uw verhoogde verbruik.

Voorkom hoge kosten. Aan een meterijking zijn namelijk kosten verbonden. U betaalt de kosten voor een meterijking vooraf. Als uit het onderzoek blijkt dat de meter de meterstanden niet goed meet, krijgt u de kosten van ons terug. Vraag een meterijking daarom alleen aan als u zeker weet dat er geen andere oorzaken zijn van uw hoge verbruik.