Nieuws

Nieuws

Meer verbruik groen gas

RENDO ziet in het afgelopen jaar een reductie van 20% in het gasverbruik in ons netwerkgebied Drenthe en Overijssel. Hierdoor is er minder aardgas verbruikt waardoor er relatief meer groen gas is verbruikt door onze klanten. Van het totale gasverbruik in 2022, was ruim 11% duurzaam. Netbeheer Nederland ziet landelijk een groei van 4% in de invoering van groen gas. ...

15 februari 2023|

Netbeheerders noteren in 2022 historische groei zonnepanelen op woningdaken

Nederlandse netbeheerders hebben in 2022 een historische groei van zonnepanelen op woningdaken genoteerd. In het netgebied van RENDO staan er per 31-12-2022 voor ongeveer 40 MW aan zon op woningdaken aangesloten. Het vermogen is hiermee in één kalenderjaar met circa 22% gestegen. Van de 33.500 kleinverbruik aansluitingen, heeft 10.500 zonnepanelen. In de verschillende provincies groeide afgelopen jaar het vermogen ...

27 januari 2023|

RENDO maakt de transporttarieven van 2023 bekend

Netbeheerder RENDO heeft de transporttarieven 2023 voor haar klanten in Drenthe en Overijssel bekend gemaakt. RENDO beheert en onderhoudt in negen gemeenten in Drenthe en Overijssel een gedeelte van het elektriciteits- en gasnetwerk. De netwerkkosten zijn gestegen door economische factoren (bijvoorbeeld inflatie) en het gegeven dat de komende jaren forse investeringen worden verwacht van netbeheerders. De Autoriteit Consument & Markt ...

21 december 2022|

TenneT zoekt bedrijven die tegen vergoeding het net willen ontlasten

Het hoge tempo van de energietransitie zorgt ervoor dat er op verschillende plekken in het hoogspanningsnet knelpunten ontstaan. De opmars van bedrijven die overstappen van fossiele brandstoffen op elektriciteit, laadpalen, warmtepompen en zonneparken gaat sneller dan dat netuitbreidingen kunnen worden gerealiseerd. Daardoor moeten bedrijven op diverse plekken langer dan gewenst wachten op een aansluiting of de verzwaring van een ...

7 december 2022|

Congestie Service Providers kunnen zich vanaf 25 november registreren op Partners in Energie

De netbeheerders doen er alles aan om het elektriciteitsnet uit te breiden. Maar soms is er ook een andere oplossing mogelijk: de beschikbare capaciteit beter verdelen. Met de komst van de CSP-rol kunnen netbeheerders met marktpartijen afspraken maken over hoe vaak en tegen welke vergoeding zij helpen bij het verlagen van de piek. Een CSP kan optreden als (zelfstandig) dienstverlener ...

28 november 2022|

RENDO verwacht afname- en opwekschaarste in delen van het RENDO gebied Hoogeveen

Vooraankonding TenneT voor o.a. omgeving Hoogeveen In verschillende regio’s raken de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet in zicht. Het aantal aanvragen gaat veel sneller dan voorzien en nieuwe netten kunnen niet tijdig worden gerealiseerd. Hiervoor heeft TenneT vandaag een aantal formele nieuwe vooraankondigingen gedaan bij de toezichthouder op de energiemarkt, ACM (zie bericht). Het verzorgingsgebied van RENDO ...

17 november 2022|
Go to Top