Nieuws

Nieuws

Aanpassing tarieven per 1 januari 2021

Als netbeheerder beheren en onderhouden wij het elektriciteits- en gasnetwerk in negen Drentse en Overijsselse gemeenten. Woont u binnen het werkgebied van N.V. RENDO? Dan komt het gas en/of de elektriciteit via ons net in uw woning of bedrijf. Voor het beheer en onderhoud van het elektriciteits- en gasnet ontvangen wij een bijdrage van de energiegebruikers in ons werkgebied. Dat ...

10 december 2020|

Waterstof storyline

Om in de toekomst waterstof te kunnen inzetten als volwaardige optie in de gebouwde omgeving (naast all-electric en warmtenetten), doet RENDO samen met alle de netbeheerders, onderzoek naar allerlei aspecten van dit gas. Wat zijn bijvoorbeeld de technische risico’s van waterstof? Hoe kunnen we er veilig mee werken? Hoe organiseren we normering en toezicht? En hoe kunnen we omschakelen van ...

18 november 2020|

November 2020 Regionale netbeheerders gebruiken nu samen één applicatie voor verwerken en toekennen energiegebruik in Nederland

Alle zeven regionale netbeheerders in Nederland maken sinds kort gezamenlijk gebruik van één centrale toepassing voor het uniform verwerken van allocatie-, reconciliatiegegevens en meetdata (C-ARM). De applicatie ondersteunt hen in het administratief verwerken en toekennen van gebruik van gas en elektra door consumenten en bedrijven in Nederland. Met één centrale applicatie werken de netbeheerders efficiënter dan met zeven afzonderlijke. Zij ...

16 november 2020|

SDE+-subsidie najaarsronde 2020: transportindicatie

SDE+-subsidie najaarsronde 2020: transportindicatie Als u een aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+-subsidie) bij de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) indient, hebt u een transportindicatie nodig. Dit document kunt u bij ons aanvragen. Wat staat er in een transportindicatie? Een transportindicatie geeft een indicatie of er transportcapaciteit beschikbaar is op de aangegeven locatie binnen de realisatietermijn die daarvoor staat ...

26 oktober 2020|

RENDO presenteert definitief investeringsplan 2020

RENDO heeft vandaag het definitieve investeringsplan 2020 gepubliceerd. In dit plan beschrijven we onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die de komende periode nodig zijn voor de elektriciteits- en gasnetten. We maken zo inzichtelijk hoe we ervoor zorgen dat voldoende capaciteit beschikbaar blijft voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig en betrouwbaar kan plaatsvinden. Dit jaar heb­ben ...

1 oktober 2020|

Goede samenwerking, buitengewone vooruitgang

GROND’G combineert en coördineert samen met haar partners ondergrondse infrastructurele werkzaamheden in Groningen, Overijssel en Drenthe. Hiermee spelen zij in op de behoefte van duurzaam ondernemen bij de betrokken partijen. Samenwerking zorgt voor verlaging van kosten en minder overlast en schade, omdat wegen en straten minder vaak worden opengebroken: alle noodzakelijke kabels en leidingen gaan gelijktijdig de grond in. Het ...

16 juli 2020|
Meer Berichten Laden
Go to Top