Bijdrage voor beheer en onderhoud

Als netbeheerder beheren en onderhouden wij het elektriciteits- en gasnetwerk in negen Drentse en Overijsselse gemeenten. Het gaat in totaal om zo’n 105.000 gasaansluitingen en meer dan 33.000 elektriciteitsaansluitingen.

Woont u binnen het werkgebied van N.V. RENDO? Dan komt het gas en/of de elektriciteit via ons net in uw woning of bedrijf. Voor het beheer en onderhoud van het elektriciteits- en gasnet ontvangen wij een bijdrage van de energiegebruikers in ons werkgebied. Dat gebeurt via de energieleverancier. De hoogte van de tarieven is afhankelijk van uw situatie.

Klik op de kaart om te zien of uw woonplaats binnen ons werkgebied valt:

Nettarieven

U betaalt een nettarief, zodat wij gas en elektriciteit veilig en betrouwbaar kunnen transporteren. Het nettarief voor elektriciteit en gas is opgebouwd uit de tarieven voor transporteren, aansluiten en meterhuur. U betaalt het nettarief via de rekening van uw energieleverancier.

Op deze pagina vindt u de tarieven van N.V. RENDO voor elektriciteit en gas, in euro’s. De tarieven voor kleinverbruikers zijn weergegeven in- en exclusief btw. Voor grootverbruikers worden de bedragen exclusief btw weergegeven. Lees hier wat het verschil tussen kleinverbruik en grootverbruik is.

De transport- en aansluittarieven voor elektriciteit en gas en de meterhuur voor kleinverbruik zijn gereguleerde tarieven, vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Niet-gereguleerde tarieven stelt N.V. RENDO zelf vast.

Gas

Elektriciteit

Aansluittarieven

Voor kleinverbruikers worden de tarieven inclusief en exclusief btw getoond, de tarieven voor grootverbruikers worden exclusief btw getoond. De aansluitbijdrage voor nieuwe aansluitingen en de tarieven van de meerlengte zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De overige tarieven stelt N.V. RENDO zelf vast.

Gas

Elektriciteit

Tarieven aan- en afsluiten

Gas

Elektriciteit

Capaciteitstarief

Wat is een capaciteitstarief?

U betaalt het capaciteitstarief voor het transport van elektriciteit en gas. Dit vaste bedrag is afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. Omdat ze niet of nauwelijks worden beïnvloed door het verbruik, zijn de kosten voor het netwerk vooral vaste kosten. Met de opbrengsten bekostigen wij de aanleg, beheer en onderhoud van het energienet.

De overheid stelt jaarlijks de prijzen voor het capaciteitstarief vast.

De waarde van de hoofdzekering van uw elektriciteitsinstallatie bepaalt de capaciteit voor elektriciteit, en wordt uitgedrukt in ampère. Voor gas is dit afhankelijk van de capaciteit van de gasmeter. Uw energieleverancier brengt dit capaciteitstarief bij u in rekening.

Check uw capaciteit

Op de jaarrekening van uw energieleverancier vindt u de capaciteit van uw meter. Op de gasmeter zelf kunt u de capaciteit ook vinden. De meeste particulieren en andere kleinverbruikers hebben een G4- of G6-meter. Voor deze ‘kleine’ meters geldt het laagste tarief voor transportkosten. Heeft u een G10-, G16- of G25-meter, dan heeft u een zwaardere aansluiting en betaalt u meer. Hoe hoger de capaciteit van de meter, hoe hoger de transportkosten.

Voor elektriciteit geldt: hoe hoger de waarde van de hoofdzekering van uw elektriciteitsinstallatie, hoe hoger de transportkosten.

Wij kunnen niet beoordelen of u met een kleinere capaciteit toe zou kunnen, omdat wij geen informatie hebben over uw eigen technische installatie en aanwezige apparatuur. Daarom adviseren wij u dit te laten onderzoeken door een erkend installateur. Luidt de conclusie van de installateur dat de capaciteit van uw aansluiting kan worden verlaagd, dan kunt u deze verlaging aanvragen via mijnaansluiting.nl.

Meer informatie?

Betreft het een vraag aangaande uw woonhuis? Kijk dan op consuwijzer.nl.
Kijk voor meer en overige informatie op de site van het Ministerie van Economische Zaken.

Voorrijtarief

Is de storing in de energielevering ontstaan vanuit de binneninstallatie? Dan wordt het standaardtarief voor voorrijkosten in rekening gebracht. Het voorrijtarief is € 60,- exclusief btw (€ 72,60 inclusief btw).

Een oorzaak in de binneninstallatie is bijvoorbeeld wanneer de hoofdzekering van de aansluiting defect gaat, als gevolg van overbelasting of een sluiting.

RENDO bus monteur