Toelichting tarieven

Als netbeheerder beheren en onderhouden wij het elektriciteits- en gasnetwerk in negen Drentse en Overijsselse gemeenten. Het gaat in totaal om ruim 105.000 gasaansluitingen en ongeveer 34.000 elektriciteitsaansluitingen.

Op deze pagina vindt u de tarieven van N.V. RENDO voor elektriciteit en gas, in euro’s. De tarieven voor kleinverbruikers zijn weergegeven in- en exclusief btw. Voor grootverbruikers worden de bedragen exclusief btw weergegeven. Lees hier wat het verschil tussen kleinverbruik en grootverbruik is.

Klik op de kaart om te zien of uw woonplaats binnen ons werkgebied valt:

Woont u binnen het werkgebied van N.V. RENDO? Dan komt het gas en/of de elektriciteit via ons net in uw woning of bedrijf. Voor het beheer en onderhoud van het elektriciteits- en gasnet ontvangen wij een vergoeding van de energiegebruikers in ons werkgebied. Dat gebeurt via uw energieleverancier. In sommige gevallen krijgt u wel eenmalig een factuur van ons, bijvoorbeeld  bij een nieuwe aansluiting of het wijzigen van een bestaande aansluiting. De hoogte van de tarieven is afhankelijk van uw situatie.

Nettarieven

U betaalt een nettarief, zodat wij gas en elektriciteit veilig en betrouwbaar kunnen transporteren. Het nettarief voor elektriciteit en gas is opgebouwd uit de tarieven voor transporteren, beheer en onderhoud van uw aansluiting en de meterhuur. U betaalt het nettarief via de rekening van uw energieleverancier.

Omdat onze kosten voor het netwerk niet of nauwelijks worden beïnvloed door het verbruik, betaalt u voor het transport een capaciteitstarief. Het capaciteitstarief is een vast bedrag afhankelijk van de grootte van uw aansluiting.

De transport- en aansluittarieven voor elektriciteit en gas en de meterhuur voor kleinverbruik zijn gereguleerde tarieven, vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Niet-gereguleerde tarieven stelt N.V. RENDO zelf vast.

De waarde van de hoofdzekering van uw elektriciteitsinstallatie bepaalt de capaciteit voor elektriciteit, voor gas is dit afhankelijk van de capaciteit van de gasmeter. Op de afrekening vindt u deze capaciteit van uw meter. Wij kunnen niet informeren of u met een kleinere capaciteit toe zou kunnen, daarom adviseren wij u dit te laten onderzoeken door een erkend installateur. Luidt de conclusie van de installateur dat de capaciteit van uw aansluiting kan worden verlaagd, dan kunt u deze verlaging aanvragen via mijnaansluiting.nl.

Aansluittarieven

De aansluitbijdrage voor nieuwe aansluitingen en de tarieven van de meerlengte zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De overige tarieven stelt N.V. RENDO zelf vast.

Capaciteitstarief

Wat is een capaciteitstarief?

U betaalt het capaciteitstarief voor het transport van elektriciteit en gas. Dit vaste bedrag is afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. Omdat ze niet of nauwelijks worden beïnvloed door het verbruik, zijn de kosten voor het netwerk vooral vaste kosten. Met de opbrengsten bekostigen wij de aanleg, beheer en onderhoud van het energienet.

De overheid stelt jaarlijks de prijzen voor het capaciteitstarief vast.

De waarde van de hoofdzekering van uw elektriciteitsinstallatie bepaalt de capaciteit voor elektriciteit en wordt uitgedrukt in ampère. Voor gas is dit afhankelijk van de capaciteit van de gasmeter. Uw energieleverancier brengt dit capaciteitstarief bij u in rekening.

Check uw capaciteit

Op de jaarrekening van uw energieleverancier vindt u de capaciteit van uw meter. Op de gasmeter zelf kunt u de capaciteit ook vinden. De meeste particulieren en andere kleinverbruikers hebben een G4- of G6-meter. Voor deze ‘kleine’ meters geldt het laagste tarief voor transportkosten. Heeft u een G10-, G16- of G25-meter, dan heeft u een zwaardere aansluiting en betaalt u meer. Hoe hoger de capaciteit van de meter, hoe hoger de transportkosten.

Voor elektriciteit geldt: hoe hoger de waarde van de hoofdzekering van uw elektriciteitsinstallatie, hoe hoger de transportkosten.

Wij kunnen niet beoordelen of u met een kleinere capaciteit toe zou kunnen, omdat wij geen informatie hebben over uw eigen technische installatie en aanwezige apparatuur. Daarom adviseren wij u dit te laten onderzoeken door een erkend installateur. Luidt de conclusie van de installateur dat de capaciteit van uw aansluiting kan worden verlaagd, dan kunt u deze verlaging aanvragen via mijnaansluiting.nl.

Meer informatie?

Betreft het een vraag aangaande uw woonhuis? Kijk dan op consuwijzer.nl.
Kijk voor meer en overige informatie op de site van het Ministerie van Economische Zaken.

Standaard jaarverbruik voor gas en berekening capaciteitstarief gas

Bij een gasaansluiting betaalt u een o.a. een capaciteitsafhankelijk tarief. Uw persoonlijk standaard jaarverbruik (SJV) bepaalt in welke categorie van dit capaciteitstarief u valt.

Het standaard jaarverbruik is het verwachte jaarverbruik voor gas op een aansluiting in een jaar (365 dagen) en vervolgens gecorrigeerd naar gemiddelde klimaatomstandigheden. Met deze correctie herberekent de netbeheerder het gasverbruik naar een standaardjaar, omdat het in de achterliggende meetperiode soms warmer of juist kouder is geweest dan normaal. Bovendien vinden nog correcties plaats op het gemeten verbruik als gevolg van drukverschillen en verschillen in energiewaarde van het gas.

Belangrijk! Het getal standaard jaarverbruik is dus niet hetzelfde als het gasverbruik op uw jaarnota.

Waarvoor gebruiken we het standaard jaarverbruik?

  • De netbeheerder bepaalt aan de hand van het standaard jaarverbruik het capaciteitstarief dat u betaalt voor uw gasaansluiting;
  • De energieleverancier gebruikt uw standaard jaarverbruik om een meterstand te schatten als deze niet is opgenomen of opgegeven;
  • De energieleverancier bepaalt op basis van uw standaard jaarverbruik het maandelijks termijnbedrag dat u moet betalen;
  • Met de standaard jaarverbruiken van al onze klanten opgeteld schatten we het gasverbruik voor een komende periode in. Zo kunnen we voldoende gas inkopen en ervoor zorgen dat iedereen zeker is van gaslevering.

Het berekenen van het standaard jaarverbruik gas

Het standaard jaarverbruik wordt (opnieuw) berekend als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • De periode tussen twee meterstanden moet minstens 300 dagen zijn;
  • In deze periode moeten de volledige (stook)maanden januari en februari vallen;
  • De meterstand mag niet geschat zijn.

De rekenmethode voor het bepalen van het standaard jaarverbruik wordt uitgevoerd conform de Informatiecode zoals deze is vastgesteld door de ACM (Autoriteit Consument en Markt).

Geen aanpassing van het capaciteitstarief met terugwerkende kracht

Het standaard jaarverbruik is dus niet hetzelfde als het gasverbruik op een jaarnota. Het is een rekenmethode (getal) om het gasverbruik vooraf in te schatten. Dit getal passen we achteraf niet aan, omdat het voor meerdere (toekomstige) doeleinden wordt gebruikt. De inschaling van het capaciteitstarief wordt bepaald door uw standaard jaarverbruik en gaat in op de datum waarop het nieuwe standaard jaarverbruik is vastgesteld. Dat betekent dus dat netwerkkosten niet met terugwerkende kracht worden verrekend.

Voorrijtarief

Is de storing in de energielevering ontstaan vanuit de binneninstallatie? Dan wordt het standaardtarief voor voorrijkosten in rekening gebracht. Het voorrijtarief is € 67,20 exclusief btw (€ 81,31 inclusief btw).

Een oorzaak in de binneninstallatie is bijvoorbeeld wanneer de hoofdzekering van de aansluiting defect gaat, als gevolg van overbelasting of een sluiting.

RENDO bus monteur