Graaf zorgvuldig!

RENDO heeft veel kabels en leidingen in de grond liggen. Veel storingen worden veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

Het beschadigen van kabels of leidingen kan verstrekkende gevolgen hebben. U kunt schade voorkomen door zorgvuldig te werk te gaan. Zorg dat u weet waar de kabels en leidingen liggen, vóór u gaat graven. U kunt informatie hierover opvragen bij het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Het KLIC is onderdeel van het Kadaster. RENDO geeft aan KLIC door waar de leidingen en kabels zich bevinden. Als u graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, moet u dit uiterlijk twee werkdagen van te voren laten weten via een zogenoemde KLIC-melding [bron: www.kadaster.nl]. Na deze melding krijgt u tekeningen van de kabels en leidingen op uw perceel. Soms wijkt de feitelijke situatie af van de tekeningen. Daarom is het aan te raden om eerst proefsleuven te maken.

Graven met een schop of grondboor
Ga je graven met een schop of ga je paaltjes in de grond slaan? Zorg dan voor een goede voorbereiding. Vaak lopen kabels en leidingen onder of naast de voordeur naar de hoofdkabel en hoofdleiding onder de straat voor uw huis. Graaf altijd heel voorzichtig, laagje voor laagje. Kabels en leidingen liggen meestal tussen de 30 cm en 1 meter diep, maar dit kan bijvoorbeeld door grondzakking of ophoging afwijken. Ook als je rechtstreeks paaltjes in de grond slaat ben je aan het graven. Wil je weten waar de kabels en leidingen in de grond liggen, doe dan een KLIC-melding bij het kadaster.

Graven met een graafmachine of gebruik grondboor
Gebruik je een graafmachine voor een klus voor het aanleggen van een vijver of zwembad? Dan ben je wettelijk verplicht een graafmelding (KLIC-melding) te doen bij het Kadaster. Met de KLIC-melding geef je bij het Kadaster aan waar en wanneer je gaat graven. Je ontvangt vervolgens van de netbeheerder informatie over waar kabels en leidingen liggen.

KLIC-melding nog niet nodig, wel informatie ontvangen
Hebt u kabel- en leidinginformatie nodig voor andere doeleinden dan graven? Of wilt u eerder dan 20 dagen voor de graafwerkzaamheden informatie ontvangen? Doe dan een Oriëntatieverzoek. Let wel op: met de informatie die u ontvangt, mag u niet machinaal graven! Als de datum van de werkzaamheden bekend is, bent u verplicht alsnog een KLIC-melding te doen.

Wat te doen bij schade

Bel direct het nationale storingsnummer via telefoonnummer 0800 – 9009. Gratis én 24 uur per dag bereikbaar. Wacht niet! Schade aan kabels en leidingen is een bedreiging voor de energievoorziening in een mogelijk groot gebied.

 • Stop de werkzaamheden, schakel machines uit en verlaat het terrein.
 • Maak geen vuur, rook niet, gebruik geen elektrische apparaten, lichtschakelaars of deurbel.
 • Waarschuw personen in de nabije omgeving.
 • Bij gevaarlijke situaties, belt u ook 112.
 • Dek het lek niet af en plak het niet dicht.
 • Druk de buis, kabel of leiding niet in de grond.
 • Raak beschadigde kabels of leidingen niet aan.
 • Blijf bereikbaar tot de monteur van de netbeheerder en/of de hulpdiensten er zijn.
 • Is alleen de buitenkant (mantel) van de kabel of leiding beschadigd? Meld het ons dan ook.

Wat kost een KLIC-melding?
De kosten zijn € 11,50 voor de aanvraag van een KLIC-melding bij het kadaster.

Binnen 1 werkdag uw KLIC-melding geleverd
In 95% van de aanvragen wordt de KLIC-melding binnen 1 werkdag geleverd. De exacte levertijd hangt af van de aanlevering door netbeheerders die in het door u geselecteerde gebied kabels en/of leidingen hebben liggen.

Hoe lang is een KLIC-melding geldig?
Na het doen van een KLIC-melding blijft deze 20 werkdagen geldig. U moet binnen deze 20 werkdagen starten met de graafwerkzaamheden. De kabel- en leidinginformatie die u ontvangen heeft, kunt u gebruiken zolang de grond open is of zolang er kan worden aangetoond dat er niets veranderd is in de ondergrond. Wanneer u niet binnen 20 werkdagen na het doen van een melding bent gestart met de graafwerkzaamheden, maar toch wilt graven, vraag dan een nieuwe KLIC-melding aan.

Actuele storingen

Er zijn momenteel geen storingen bij ons bekend.

Tips bij storingen

Stroomstoring, gasstoring of gaslek?

Heeft u geen stroom, geen gas of ruikt u gas en vermoedt u een gaslek? Dit is wat u als eerste moet doen bij een:

 • gasstoring: controleer of de gaskraan open staat.
 • gaslek: open alle ramen en deuren en draai de hoofdgaskraan dicht.
 • stroomstoring: controleer de schakelaars in de meterkast.

Wat u kunt doen tijdens een storing

Wij zetten ons zich iedere dag in voor een betrouwbare gas- en energievoorziening. In geval van een storing zorgen wij ervoor dat u hier zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Toch kan het voorkomen dat u tijdelijk geen gas of energie af kunt nemen. Voor die momenten geven wij u tips over wat kunt u doen tijdens een storing. Ook vindt u informatie over wat u vooraf kunt doen om schade door een energieonderbreking te voorkomen.

Meer tips

Meer nuttige tips vindt u ook op energieveilig.nl. Daar vindt u diverse soorten tips en trucs die u helpen bij het bewuster omgaan met energie, zoals de tip om uw telefoon op te laden via uw laptop of om de koelkastdeuren gesloten te houden tijdens een stroomstoring of -onderbreking.

Houd uw koelkast en vriezer gesloten

 • In een uitgeschakelde koelkast blijft eten ongeveer 4 uur goed
 • Eten blijft in een uitgeschakelde halfvolle vriezer +/- 24 uur goed
 • Als de vriezer vol is, blijft eten ongeveer 48 uur goed

Houd de warmte in uw huis

 • Sluit alle ramen, deuren en gordijnen
 • Gasstoring? Gebruik een elektrische kachel

Schade voorkomen

 • Apparatuur in Nederland moet bestand zijn tegen spanningsschommelingen. Daarnaast zijn er diverse producten die beveiligen tegen overspanning.
 • Heeft u een bedrijf of loopt u risico als apparatuur langdurig uitvalt? Schaf dan een noodstroomvoorziening of noodaggregaat aan.

Andere tips

 • Bewaar een zaklamp (met batterijen) in uw meterkast.
 • Zet apparatuur uit, zodat deze niet onverwachts aanspringen na een storing.

Vergoedingen

Wij bewaken de kwaliteit van ons elektriciteits- en gasnet en proberen onderbrekingen zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk op te lossen. Hiervoor is het noodzakelijk dat storingen zo spoedig mogelijk worden gemeld via het gratis nationaal storingsnummer (0800-9009) dat 24 uur per dag gratis bereikbaar is.

De aansprakelijkheid van N.V. RENDO voor schade als gevolg van een stroom- of gasonderbreking, een gebrekkige aansluiting of een gebrekkig transport, is geregeld in de algemene voorwaarden.

In het algemeen geldt dat netbeheerders niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade als gevolg van stroom- of gasonderbrekingen. U kunt zich daarvoor verzekeren. Voor consumenten kan dit worden opgenomen in de inboedelverzekering en voor zakelijke klanten in de bedrijfsschadeverzekering. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met uw verzekeraar.

Als een stroom- of gasonderbreking is veroorzaakt in het elektriciteits- of gasnet van N.V. RENDO en deze niet tijdig is verholpen, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een tegemoetkoming in het geleden ongemak. Deze vergoeding is afhankelijk van het net, uw aansluiting en de duur van de storing. De onderbrekingsduur begint op het moment van de eerste melding. Bekijk hier een overzicht van compensatievergoedingen.

Recht op vergoeding

Wanneer u recht hebt op een compensatievergoeding hoeft u in principe zelf geen actie te ondernemen. Wij zullen schriftelijk contact met u opnemen. Mocht u echter na 6 weken nog niets van N.V. RENDO hebben gehoord, dan kunt u zich melden door het compensatieformulier in te vullen. Wij zorgen dan alsnog voor een snelle afhandeling.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.