Bij N.V. RENDO staat veiligheid hoog in het vaandel.

N.V. RENDO streeft naar een veilige bedrijfsvoering zonder incidenten en ongevallen. In het kader van het continue verbeteren van het veiligheidsniveau worden er o.a. veiligheidsoverleggen georganiseerd en periodiek instructies gegeven. Het veilig werken wordt door N.V. RENDO gezien als een van de randvoorwaarden voor het uitvoeren van haar werkzaamheden in de elektriciteits- en gasnetten.

Ten aanzien van de ontwikkeling van het veiligheidsmanagement zoekt N.V. RENDO aansluiting bij de brancheorganisaties en participeert actief in initiatieven van de gezamenlijke netbeheerders.

N.V. RENDO beschikt over een calamiteitenplan en houdt periodiek calamiteitenoefeningen.

Energieveilig.nl

De Nederlandse netbeheerders hebben een website met betrekking tot allerlei energie gerelateerde veiligheidsonderwerpen. De site heet www.energieveilig.nl.

 

Veiligheidsinformatie

Dagelijks gebruikt u aardgas en elektriciteit zonder hierbij na te denken. Een warme douche, een behaaglijke temperatuur in uw woning en het gebruik van elektrische apparaten zijn zonder niet mogelijk. Om er zeker van te zijn dat u aardgas en elektriciteit veilig gebruikt, is het van belang dat uw apparatuur en installaties in goede conditie zijn.

Over diverse veiligheidsitems kunt u hier meer informatie vinden.

Elektriciteit

Dagelijks gebruikt u elektriciteit zonder hierbij na te denken.

Meer informatie

Gas

AardGas kan worden gebruikt als bron van energie voor onder andere de verwarming van uw woning, warm kraanwater en koken.

Meer informatie

Veilig graven

NV RENDO voert een actief beleid om graafschade door grondroerders te voorkomen.

Meer informatie

Fraude

Om diefstal en onveilige situaties te voorkomen werkt N.V. RENDO samen met de politie

Meer informatie

Scroll Up