Het gebruik van elektrische apparaten is zonder elektriciteit niet mogelijk. Om er zeker van te zijn dat u elektriciteit veilig gebruikt, is het van belang dat uw apparatuur en installaties in goede conditie zijn.

Veilig gebruik van elektriciteit

De wijze waarop u uw installaties en toestellen gebruikt kan de veiligheid bevorderen. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de conditie en veilig gebruik van uw gas- en elektrische installaties. Wij raden uw aan aanpassingen aan de installaties altijd uit te laten voeren door een erkende of gecertificeerde installateur.

Brand

De grootste gevaren bij het gebruik van elektriciteit zijn brand door overbelasting en kortsluiting. Ook terugkerende elektriciteitslevering na een storing kan gevaar opleveren.

Uw elektrische installatie is verdeeld in groepen. Als er te veel apparaten op één groep worden gebruikt kan de warmteontwikkeling in de elektriciteitsdraden zo hoog worden dat er brand kan ontstaan. Bij een juiste aanleg van uw installatie en groepenkast kan dit voorkomen worden. Kortsluiting ontstaat doordat door veroudering of door een storing één of meer aders van de elektrische bedrading in aanraking komen met elkaar. Hierdoor loopt de stroom niet meer veilig door uw elektrische apparaten en kan er brand ontstaan. Veilige apparatuur met minimaal CE keur en kabels / bedrading in een goede conditie kunnen kortsluiting voorkomen.

Elektrische schok

Een ander gevaar is een elektrische schok. Hierbij gaat er een stroom lopen vanaf de elektrische installatie naar de aarde. Dit kan door direct contact met het lichaam of doordat de behuizing van het apparaat onder spanning staat.

Om dit te voorkomen is vooral in vochtige ruimtes het gebruik van geaarde apparaten belangrijk. Hierbij is de behuizing van het apparaat verbonden met de aarde via de elektrische installatie van uw woning. U bent zelf verantwoordelijk voor een kwalitatief goede aarding. N.V. RENDO levert geen aarding. Wij adviseren u hiervoor uw installateur te raadplegen.

Hebt u een elektrische installatie van vóór 1975 dan zou het kunnen zijn dat uw installatie nog niet is uitgevoerd met een 30 mA (milli Ampère) aardlekschakelaar. Indien dit het geval is, is het verstandig een aardlekschakelaar te laten installeren door een erkende installateur. De 30 mA aardlekschakelaar voorkomt namelijk bij een elektrische schok dat er een hoge stroom door uw lichaam loopt. Dit verkleint de kans op persoonlijk letsel aanzienlijk. Indien er een aardlekschakelaar aanwezig is, dan is het van belang deze regelmatig te testen. Dit kunt u zelf doen door op de testknop (het kleine knopje op de aardlekschakelaar) te drukken. De aardlekschakelaar moet dan uitschakelen.
Het zelf aanleggen van een elektrische installatie wordt sterk afgeraden. Wij adviseren u dit aan de erkende of gecertificeerde installateur over te laten.

Voor meer informatie over de elektrische veiligheid, zoals aarding zie www.energieveilig.nl.