Nieuwe aansluiting

Als onafhankelijke netbeheerder zorgt N.V. RENDO voor de aansluiting en aanleg van betrouwbare netwerken voor gas en elektriciteit. Ook zien wij er op toe dat deze netwerken onder alle omstandigheden optimaal functioneren. Weet u niet zeker of u een kleinverbruik- of grootverbruikaansluiting heeft? Kijk op de pagina ‘Grootverbruik of kleinverbruik?’ om te zien welke aansluiting u heeft.

Aanvraag aansluiting kleinverbruik

Vraag een nieuwe kleinverbruikaansluiting aan via het landelijk portaal mijnaansluiting.nl.

Aanvraag aansluiting grootverbruik

Vraag een nieuwe aansluiting grootverbruik aan via één van de onderstaande formulieren:

Gas

Vraag een nieuwe grootverbruikaansluiting voor gas aan via onderstaand aanvraagformulier. Mail het ingevulde formulier naar wvb@rendo.nl of stuur het per post naar N.V. RENDO, postbus 18, 7940 AA te Meppel t.a.v. de afdeling Werkvoorbereiding.

Groen gas invoeder

Elektriciteit

Vraag een nieuwe grootverbruikaansluiting voor elektriciteit aan via onderstaand aanvraagformulier. Mail het ingevulde formulier naar relatiebeheer@rendo.nl of stuur het per post naar N.V. RENDO, postbus 18, 7940 AA te Meppel t.a.v. de afdeling Klant & Markt.

Let op: Op 17 november 2022 heeft de landelijke netbeheerder TenneT een formele vooraankondiging transportschaarste gedaan bij de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) die gevolgen heeft voor het verzorgingsgebied van RENDO in en rondom Hoogeveen. Hierdoor is RENDO genoodzaakt alle aanvragen voor transportcapaciteit in het verzorgingsgebied in en rondom Hoogeveen op basis van volgordelijkheid te behandelen. Dit houdt in dat RENDO per aanvraag, volgordelijk op datum van ontvangst van de volledige aanvraag zal beoordelen of er nog transportcapaciteit beschikbaar is en aangeboden kan worden.

U kunt nog steeds een aanvraag voor een nieuwe grootverbruikaansluiting in het verzorgingsgebied in en rondom Hoogeveen bij RENDO indienen via onderstaand aanvraagformulier en wij zullen deze in overleg met u ook realiseren. Wij kunnen echter geen garantie geven op transportcapaciteit.

Aansluiting wijzigen

Onder het wijzigen van een aansluiting worden de volgende werkzaamheden verstaan:

 • Het wijzigen van de capaciteit van de aansluiting, van grootverbruik naar kleinverbruik of andersom;
 • Het wijzigen van de aansluiting vanwege een overbouwing van de kabels en/of leidingen.
 • Het verplaatsen van uw meterkast of meteropstelling.
 • Het verwijderen van uw aansluiting.

Wijzigen kleinverbruikaansluiting

Vraag een wijziging van uw kleinverbruikaansluiting aan via het landelijk portaal mijnaansluiting.nl.

Wijzigen grootverbruikaansluiting

Vraag een wijziging van uw grootverbruikaansluiting aan via één van de onderstaande formulieren:

Gas

Vraag een wijziging voor uw grootverbruikaansluiting voor gas aan via onderstaand aanvraagformulier. Mail het ingevulde formulier naar wvb@rendo.nl of stuur het per post naar N.V. RENDO, postbus 18, 7940 AA te Meppel t.a.v. de afdeling Werkvoorbereiding.

Elektriciteit

Vraag een nieuwe grootverbruikaansluiting voor elektriciteit aan via onderstaand aanvraagformulier. Mail het ingevulde formulier naar relatiebeheer@rendo.nl of stuur het per post naar N.V. RENDO, postbus 18, 7940 AA te Meppel t.a.v. de afdeling Klant & Markt.

Let op: Op 17 november 2022 heeft de landelijke netbeheerder TenneT een formele vooraankondiging transportschaarste gedaan bij de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) die gevolgen heeft voor het verzorgingsgebied van RENDO in en rondom Hoogeveen. Hierdoor is RENDO genoodzaakt alle aanvragen voor transportcapaciteit in het verzorgingsgebied in en rondom Hoogeveen op basis van volgordelijkheid te gaan behandelen. Dit houdt in dat RENDO per aanvraag, volgordelijk op datum van ontvangst van volledige aanvraag, gaat beoordelen of er nog transportcapaciteit beschikbaar is en aangeboden kan worden.

U kunt nog steeds een aanvraag voor een nieuwe grootverbruikaansluiting in het verzorgingsgebied in en rondom Hoogeveen bij RENDO indienen via onderstaand aanvraagformulier en wij zullen deze in overleg met u ook realiseren. Wij kunnen echter geen garantie geven op transportcapaciteit.

Spanningsloos maken van een aansluiting

Het kan voorkomen dat er werkzaamheden aan de binneninstallatie moeten worden uitgevoerd, waarbij het noodzakelijk is dat de aansluiting spanningsloos gemaakt moet worden. Vaak moet dan ’s morgens de aansluiting afgeschakeld worden en na afloop van de werkzaamheden weer ingeschakeld. Voor het aanvragen hiervan kunt u gebruik maken van het formulier Opdrachtverstrekking spanningsloos maken GV aansluiting.
In verband met de planning van de werkzaamheden verzoeken wij om dit uiterlijk 3 weken voor de beoogde datum aan te vragen. Na ontvangst van de ondertekende opdracht nemen wij telefonisch contact met u op om de opdracht definitief in te plannen.

Sloop- en afsluitprotocol

Het slopen van percelen waarbij nutsvoorzieningen niet zijn verwijderd, is een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen voor de sloper, maar ook voor de medewerkers van de netwerkbedrijven en de omgeving kan er een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Wanneer een projectontwikkelaar of woningbouwvereniging bijvoorbeeld een blok met woningen sloopt, maar ook wanneer een individuele woning wordt gesloopt, geldt het sloop- en afsluitprotocol voor kleinverbruikaansluitingen van Netbeheer Nederland. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Kleinverbruikers Aansluitingen: 0522 – 856 445 of mailen naar mijnaansluiting@rendo.nl.

Uw aanvraag voor verwijdering kunt u indienen via www.mijnaansluiting.nl.

Tijdelijk afsluiten en heraansluiten

De aansluiting gas en/of elektriciteit kan op eigen verzoek tijdelijk worden afgesloten. Aan deze afsluiting zijn kosten verbonden.

Verzoek afsluiting kleinverbruik

Een afsluiting op eigen verzoek voor kleinverbruik vraagt u aan via het Opdrachtformulier afsluiten heraansluiten. Zeg tijdig de leveringsovereenkomst(en) met de energieleverancier op om onnodige kosten te voorkomen.

Verzoek afsluiting grootverbruik

Vraag afsluiting van een grootverbruikaansluiting aan via wvb@rendo.nl of per post naar N.V. RENDO, postbus 18, 7940 AA te Meppel t.a.v. de afdeling Werkvoorbereiding.

Verplichte afsluiting

In geval van wanbetaling, een situatie van einde levering of contractloos kan uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting door de netbeheerder verplicht afgesloten moeten worden. Afhankelijk van de situatie kan de afsluiting ook uitgevoerd worden door het onderbreken van de energietoevoer buiten het perceel. Ook aan deze afsluiting zijn kosten verbonden.

Afsluiting is een tijdelijke situatie

Een afsluiting duurt altijd maximaal 12 maanden. Na het aflopen van deze termijn verwijderen wij de aansluiting definitief. De kosten voor deze verwijdering zijn voor rekening van de contractant of eigenaar.

Tarieven

Klik hier voor de tarieven voor afsluiting en/of heraansluiting van gas of elektriciteit.

Heraansluiten

U bent afgesloten en wilt weer aangesloten worden. Wat moet u dan doen?

Vóórdat de heraansluiting uitgevoerd kan worden, moet er voldaan zijn aan 2 voorwaarden:
• Er dient een energieleverancier actief te zijn in het Centraal Aansluit Register (landelijk register).
• De kosten voor het afsluiten resp. het heraansluiten moeten vooraf zijn voldaan. U heeft hiervoor een factuur ontvangen.

Een heraansluiting voor kleinverbruik vraagt u aan via het Opdrachtformulier afsluiten heraansluiten. Een heraansluiting voor grootverbruik vraagt u aan via wvb@rendo.nl of per post naar N.V. RENDO, postbus 18, 7940 AA te Meppel t.a.v. de afdeling Werkvoorbereiding.

Meerdere leveranciers op één aansluiting

Het is mogelijk dat u uw energieverbruik wilt scheiden van teruglevering van energie. In feite contracteert u dan meerdere leveranciers voor één elektriciteitsaansluiting. Daarvoor bestaat de optie voor een ‘Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting’ (MLOEA). Een MLOEA is alleen mogelijk voor elektriciteit.

Met een MLOEA kunt u bijvoorbeeld een contract sluiten met een energieleverancier voor de afname van elektriciteit, terwijl de teruglevering van eigen opgewekte zonnestroom naar een andere energieleverancier gaat. Formeel blijft er sprake van één aansluiting. De regeling geldt ook voor grootverbruikaansluitingen, mits er een telemetrie meetinstallatie is.

Bij het aanvragen van een MLOEA moet u rekening houden met de volgende zaken:

 • Als er werkzaamheden nodig zijn om de bestaande aansluiting aan te passen vanwege de extra meetinstallatie, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht. U ontvangt daarvoor een offerte;
 • Voor kleinverbruik zijn alleen parallelle aansluitingen toegestaan. De aansluiting wordt in dat geval gesplitst direct na het overdrachtspunt en voorzien van een slimme meter;
 • De ruimte behorende bij de installatie waarvoor de extra meter wordt geplaatst, mag niet worden gebruikt voor bewoning.

Aanvraag MLOEA kleinverbruik

U kunt een MLOEA-aanvraag voor kleinverbruik indienen met behulp van onderstaand aanvraagformulier.
Omschrijf in de toelichting duidelijk waarvoor zowel het primaire als het secundaire aansluitpunt dient. Maak een scan van het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en mail deze naar awvb-kva@rendo.nl. Of verstuur per post naar: N.V. RENDO, t.a.v. afd. KVA, Postbus 18, 7940 AA Meppel. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Aanvraag MLOEA grootverbruik

U kunt een MLOEA-aanvraag voor grootverbruik indienen met behulp van onderstaand aanvraagformulier.
Omschrijf in de toelichting duidelijk waarvoor zowel het primaire als het secundaire aansluitpunt dient. Maak een scan van het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en mail deze naar wvb@rendo.nl. Of verstuur per post naar: N.V. RENDO, t.a.v. afd. Werkvoorbereiding, Postbus 18, 7940 AA Meppel. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Zuivere teruglevering

Een aansluiting voor zuivere teruglevering is alleen mogelijk voor kleinverbruik. De aansluiting is alleen bedoeld voor het terugleveren van elektriciteit op het net vanuit een gezamenlijke opwekinstallatie. Zo’n terugleveraansluiting is bijvoorbeeld nodig als een energiecollectief gebruik wil maken van de korting op de energiebelasting vanuit het Energieakkoord.

Bij een terugleveraansluiting is het van belang dat de installatie, waarvoor de tweede aansluiting wordt gevraagd, technisch gescheiden is van de al bestaande aansluiting. Het contract voor de zuivere terugleveraansluiting staat los van het contract voor de bestaande aansluiting. Als de eigenaar van de bestaande aansluiting zijn contracten opzegt of wordt afgesloten, blijft de zuivere terugleveraansluiting bestaan.

Er mag geen elektriciteitsverbruik op deze aansluiting plaatsvinden. De productie-installatie (zonnepanelen of windmolen) wordt rechtstreeks op deze aansluiting aangesloten.

U mag zelf de capaciteit van de zuivere terugleveraansluiting bepalen. U bent dus niet afhankelijk van de capaciteit van de bestaande aansluiting op de betreffende WOZ. De capaciteit van de zuivere terugleveraansluiting mag hoger of lager zijn, afhankelijk van de verwachte op te wekken energie.

Aanvragen

Voor een zuivere terugleveraansluiting vraagt u een nieuwe aansluiting aan via mijnaansluiting.nl. Let op: Geef bij de vraag ‘Waar gaat u de elektriciteitsaansluiting voor gebruiken?’ aan dat u een zuivere terugleveraansluiting aan wilt vragen.

Laadpaal aanvragen

Als u een laadpaal bij uw bedrijf wilt, regelt u dit rechtstreeks met één van de bedrijven die zich bezighouden met elektrisch rijden. Laat u door hen ook informeren over of uw aansluiting zwaar genoeg is. Als uw aansluiting verzwaard moet worden, kunt u daarvoor een verzoek bij ons indienen.

Transportprognoses en netcapaciteit

Planning ingang eisen GLDPM

Is het gecontracteerd transportvermogen van uw organisatie 20 MW of meer? Dan heeft u te maken met de Europese en landelijke wetgeving (GLDPM). Dit betekent dat er dagelijks een prognose van de verbruiken en teruglevering verstrekt moet worden aan N.V. RENDO. Deze eisen gaan gefaseerd gelden voor organisaties met een gecontracteerd transportvermogen tussen de 1 MW en 20 MW. De planning is als volgt:

 • Groter dan 10 MVA: 1 juli 2021
 • Groter dan 5 MVA: 1 juli 2022
 • Groter dan 2 MVA: 1 juli 2023
 • Groter dan 1 MVA: 1 juli 2024

Technische eisen opwekinstallatie

Koopt u zonnepanelen of een andere opwekinstallatie? Of past u uw huidige installatie grondig aan, bijvoorbeeld doordat u omvormers vervangt of doordat u het vermogen van de installatie wijzigt? Dan is het wettelijk verplicht dat uw opwekinstallatie voldoet aan nieuwe technische eisen. Als uw netbeheerder vraagt of u aan de nieuwe eisen voldoet, dan moet u dit kunnen aantonen.

Verplicht aanmelden opwekinstallatie

Voordat u een installatie in gebruik kunt nemen, moet u bij uw netbeheerder melden om welke installatie het gaat. Doet u dit niet, dan wordt de opwekinstallatie niet aangesloten op het net. Grote zakelijke klanten doen dit via rendonetbeheer@rendo.nl. Consumenten en klein zakelijke klanten gebruiken hiervoor energieleveren.nl.

Uitstel certificering nieuwe opwekinstallaties

Om te kunnen controleren of kleine installaties inderdaad aan de strengere technische eisen voldoen, moeten de opwekinstallaties, zoals zonnepanelen, gecertificeerd worden. De netbeheerders zijn hierover in overleg met toezichthouder ACM. Totdat hier meer duidelijkheid over is, verandert er voor consumenten met zonnepanelen niets. De technische eisen moeten zorgen voor uniformiteit in onder meer leveringszekerheid, netveiligheid en het faciliteren van de energietransitie.

Gebruik van de gegevens

De Nederlandse netbeheerders houden centraal bij waar alle opwekinstallaties staan en wat hun capaciteit is. Dit helpt bij het stabiel houden van het elektriciteitsnet. Ook gebruiken de netbeheerders de gegevens om het hoofdnet goed te onderhouden en om te beslissen waar zij het net het beste kunnen uitbreiden.

In de afbeelding ziet u welke eisen voor u gelden.

Technische eisen transportprognoses en netcapaciteit

Eisen aanlevering prognosegegevens

De belangrijkste nieuwe eisen voor GLDPM zijn:

 • Klanten die grote hoeveelheden energie afnemen en/of terugleveren aan het net zijn al verplicht om dagelijks transportprognoses te leveren aan hun netbeheerder. Op basis van deze gegevens kan de netbeheerder inschatten hoeveel elektriciteit van uur tot uur over het elektriciteitsnet getransporteerd gaat worden. Het aanleveren van dit soort prognoses gaat voor meer klanten gelden. Dit wordt gefaseerd ingevoerd, afhankelijk van het gecontracteerd transportvermogen. In de ATO (Aansluit- en Transport Overeenkomst) met N.V. RENDO, staat wat uw gecontracteerd transportvermogen is voor teruglevering en afname op uw aansluiting. Het hoogste vermogen bepaalt wanneer het aanleveren van gegevens verplicht wordt.
 • Gefaseerd wordt het aanleveren van extra gegevens verplicht.

Zie de afbeelding voor de wijzigingen nieuwe eisen transportvermogen.

Eisen transportvermogen

Waarom nieuwe eisen?

Om ervoor te zorgen dat elektriciteit voor iedereen beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar blijft, zijn aanpassingen aan het elektriciteitsnet en nieuwe afspraken over het beheer van het elektriciteitsnetwerk nodig. Deze afspraken zijn in 2018 wettelijk vastgelegd in nieuwe Europese netcodes en in de Nederlandse Netcode elektriciteit. Hierdoor veranderen er zaken voor iedereen die nu of in de toekomst elektriciteit afneemt of opwekt. Meer informatie over de Europese Verordeningen Elektriciteit staat op de website van toezichthouder ACM.

Wie regelt de wijzigingen?

Uw leverancier of programmaverantwoordelijke kan de prognose in het zogenaamde XML GLMD-format voor u versturen. Om dit te realiseren kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Aanvullende informatie

Voor vragen kunnen zakelijke klanten contact opnemen met hun accountmanager of met rendonetbeheer@rendo.nl. Voor het juiste GLMD-format en inhoudelijke vragen daarover, kunt u contact opnemen met het TenneT GLDPM projectteam. Of vraag uw programma-verantwoordelijke om dit te doen. U krijgt een inlog voor een portal waar alle informatie staat. Het e-mailadres is: GLDPM@tennet.eu