De ACM publiceert nieuwe regelgeving

De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert vandaag nieuwe regelgeving dat netbeheerders in Nederland mogelijkheden biedt om het bestaande energienet zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten als er knelpunten ontstaan. Dit kan helpen de periode te overbruggen tot de filevorming op het net opgelost is.

De netbeheerders in Nederland werken hard aan het oplossen van de knelpunten in het elektriciteitsnet die ontstaan door de toenemende vraag en het groeiende aanbod van energie. Dit vraagt om uitbreidingen van het net die niet alleen forse investeringen en veel tijd kosten, maar die ook niet allemaal tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. De toezichthouder ACM publiceert vandaag nieuwe regelgeving die netbeheerders kan helpen deze periode te overbruggen totdat het elektriciteitsnet op voldoende sterkte is. De spelregels bieden specifiek de mogelijkheid om bij file op het elektriciteitsnet (congestie) klanten te vragen om tijdelijk minder aan het net te leveren of juist meer energie af te nemen.

RENDO Netwerken

RENDO netwerken staat voor een veilig en betrouwbaar netwerk waar elke dag aan wordt gewerkt. Wij zijn in staat om veel van de aanvragen voor nieuwbouw en wijzigingen tijdig uit te voeren. We zetten ons al geruime tijd in om het toenemende aantal aanvragen aan te kunnen en sneller in te spelen op lokale veranderingen.

Momenteel gelden er in ons verzorgingsgebied alleen beperkingen voor grootverbruik-klanten die aan het net willen terugleveren, ten gevolgen van congestie op het landelijke transportnet. Wij werken actief samen met zowel de landelijke als regionale netbeheerders om deze en andere knelpunten opgelost te krijgen.

De nieuwe regels

Nu de nieuwe regels bekend zijn onderzoeken wij de exacte impact en waar vereist zullen wij verder gaan met het doorvoeren van de mogelijkheid om congestiemanagement toe te passen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de situatie ontstaat dat verzwaringen niet op tijd kunnen worden gerealiseerd. Zo zijn we daarvoor onder andere al aangesloten op het gezamenlijk congestiemanagementplatform GOPACS.

ACM besluit:

ACM stimuleert netbeheerders slimmer gebruik te maken van bestaande netten | ACM.nl