Energietransitie

De energietransitie vraagt om duurzame oplossingen. Binnen 30 jaar verwarmen we de huishoudens en bedrijven in negen gemeenten in Drenthe en Overijssel op een duurzame manier. Die klus klaren we samen! Wij zien in de toekomst een belangrijke rol voor duurzame gasvormige energiedragers, zoals groen gas en waterstof.

Alleen duurzaam gas

In 2030 wil netbeheerder N.V. RENDO alleen nog duurzaam gas vervoeren. Een belangrijke keuze, ook omdat de minister heeft besloten dat de gaswinning in Groningen in 2030 stopt. We zien volop mogelijkheden om al het fossiele gas in onze regio te vervangen door duurzame gassen. In 2018 stroomde er 3% groen gas door onze netten. De ambitie is dat dit binnen een paar jaar stijgt naar ruim 20%.

Uit onderzoek blijkt dat onze ambitie om in 2030 volledig over te stappen op duurzaam gas, haalbaar is. Daarom zijn extra productie in ons gebied en energiebesparing belangrijk. Met onze aandeelhouders, producenten en leveranciers werken we samen aan vernieuwingen om ons doel te bereiken. We willen daarbij het bestaande gasnetwerk gebruiken. Dat is ook voor veel consumenten en bedrijven van ons werkgebied positief, vanwege de lage kosten.

dak vol zonnepanelen

Duurzaam groen gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Het wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, GFT-afval en dierlijke restproducten, bijvoorbeeld koeienmest. Na vergisting van het restmateriaal ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen (zuiveren, toevoegen van geur) als groen gas kan worden ingevoed op het reguliere aardgasnet.

Jaarlijkse toename

Groen gas kan, net als groene waterstof, een oplossing zijn voor de verwarming van locaties waar elektrische warmtepompen (all-electric) of een warmtenet onmogelijk of onrendabel zijn. Het aandeel groen gas is nog bescheiden, maar neemt ieder jaar significant toe. Producenten zijn agrariërs, die mest omzetten in groen gas, maar ook grotere partijen, zoals Attero Wijster, waar onder andere GFT vergist wordt tot groen gas.

Aandeel groen gas

Groen gas speelt hier een grote rol in en daarom is RENDO in samenwerking met N-TRA volop bezig om het aandeel groen gas in het net te vergroten. Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Het wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, GFT-afval en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Na vergisting ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen (zuiveren, toevoegen van geur) als groen gas kan worden ingevoed op het reguliere aardgasnet. De groei van het aandeel groen gas in het RENDO-gebied is te zien op het dashboard groen gas.

Vervallen aansluitplicht

Sinds 1 juli 2018 mag N.V. RENDO volgens de gaswet geen nieuwe gebouwen meer aansluiten op het gasnetwerk. Dit geldt voor alle kleinverbruikers (max 40 m3 gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen. Om tot een uitzondering te komen, moeten er zwaarwegende redenen van algemeen belang zijn – die door het college van burgemeester en wethouders moet worden afgewogen.

Het college meldt in zo’n geval een aangewezen gebied bij de Autoriteit Consument en Markt. De uitgezonderde locaties worden dan opgenomen in het gasregister, waarop de aansluitplicht ‘herleeft’ en de netbeheerder de woningen aansluit.

Energie opwekken

Zelf duurzaam gas plannen

Heeft u plannen om groen gas in te voeden op het gasnet van RENDO of onderzoekt u de mogelijkheden? Neem dan vroegtijdig contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Grootschalig elektriciteit opwekken

Grootschalig elektriciteit opwekken vraagt om een geschikt energienet, zodat de opgewekte energie teruggeleverd kan worden wanneer er geen verbruik is. Het elektriciteitsnet moet dan vaak verzwaard worden, waar soms zelfs nieuwe stations voor nodig zijn. Wilt u gaan verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen? Heeft u plannen voor grootschalige opwek via een coöperatie? Neem altijd in de planfase contact met ons op zodat wij met u kunnen meedenken over de mogelijkheden.

Kleinschalig elektriciteit opwekken

Als u energie gaat opwekken, moeten uw energie-aansluiting en meter geschikt zijn. Stel ons gerust uw vragen over de verschillende aansluiting(en) en verzwaringsmogelijkheden en de subsidiemogelijkheden. Bekijk op deze site meer informatie over het wijzigen van de capaciteit van uw aansluiting, het plaatsen van een extra meetpunt of een nieuwe energiemeter.

Slimme meters kleinverbruik

Kijk voor meer informatie over slimme meters naar het kopje ‘Waarom een slimme meter?’ op de pagina Meter & Meterstanden van het consumentengedeelte van deze site.

Transportindicatie

Subsidies en regelingen

Transportindicatie

Transport indicatie aanvragen voor SDE++ subsidie
Als u een aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+-subsidie) bij de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) indient, heeft u een transportindicatie nodig. Dit document kunt u bij ons aanvragen.

De mogelijkheden voor een SDE++ subsidie en informatie over het aanvraagproces vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sde

Wat staat er in een transportindicatie?
Een transportindicatie geeft een indicatie of er transportcapaciteit beschikbaar is op de aangegeven locatie binnen de realisatietermijn die daarvoor staat in de SDE+-regeling.

Let op: Een transportindicatie is géén harde capaciteitscontrole voor de gevraagde terugleverhoeveelheid. Er wordt géén netcapaciteit voor u gereserveerd. De daadwerkelijke aanvraag moet u nog indienen. Als er in die tussentijd andere partijen eerder opdracht geven, dan kan het zijn dat de capaciteit vergeven is, omdat alle positieve transportindicaties samen de beschikbare capaciteit kunnen overschrijden. Vraag daarom altijd op tijd een aansluiting voor zowel afnemen als terugleveren van elektriciteit aan.

Het concessiegebied van RENDO bevindt zich in het congestiegebied van bovengelegen netbeheerder(s). Zie hiervoor ook de landelijke congestiekaart.

Dit betekent dat er geen transportcapaciteit beschikbaar is voor duurzaam opgewekte energie. RENDO werkt samen met de bovenliggende netbeheerder(s) hard aan de nodige netverzwaringen. Tot die tijd worden er geen positieve transport indicaties afgegeven. Aanvragen met een teruglevercapaciteit van 0 kW kunnen alleen positief worden afgegeven, als de klant akkoord gaat met de aanvullende voorwaarden van RENDO. Meer informatie over de aanvullende voorwaarden kunt u opvragen via wvb@rendo.nl.