Op 17 augustus 2023 heeft Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet, via een persbericht aangekondigd dat er extra ruimte op het Drentse elektriciteitsnet voor grootverbruikers wordt gemaakt. Dit persbericht is terug te lezen op deze site: link
Graag berichten wij u over de gevolgen hiervan op ons verzorgingsgebied in Hoogeveen en omgeving.

De extra ruimte
De afgelopen maanden heeft TenneT onderzoek gedaan naar de situatie voor afname op het Drents elektriciteitsnet. Het onderzoek voor opwek is nog lopende en de afronding ervan wordt verwacht in november/december 2023.
Tijdens het onderzoek hebben de netbeheerders de grootverbruikers van elektriciteit in de provincie gevraagd naar mogelijkheden om hun elektriciteitsverbruik tijdens ‘de spits’ te verschuiven naar rustigere momenten. Dit heeft ervoor gezorgd dat er extra ruimte kan worden gemaakt voor afname.
N.V. RENDO werkt samen met Enexis aan een doorrekening van wat de extra ruimte op het net van TenneT betekent voor de ruimte op het elektriciteitsnet in Hoogeveen. Deze extra ruimte is naar verwachting in oktober bekend.

Wat betekent dit voor klanten op de wachtlijst?
Klanten die op de wachtlijst staan hebben een getekende offerte voor een nieuwe aansluiting of verzwaring óf hebben een verzoek tot ophoging van hun gecontracteerd vermogen gedaan. De wachtlijst staat op volgorde van de datum van aanvraag. Indien uw aanvraag valt binnen de extra ruimte krijgt u hiervan in oktober rechtsreeks bericht.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via relatiebeheer@rendo.nl.