RENDO ziet in het afgelopen jaar een reductie van 20% in het gasverbruik in ons netwerkgebied Drenthe en Overijssel. Hierdoor is er minder aardgas verbruikt waardoor er relatief meer groen gas is verbruikt door onze klanten. Van het totale gasverbruik in 2022, was ruim 11% duurzaam.

Netbeheer Nederland ziet landelijk een groei van 4% in de invoering van groen gas. Ondanks de stijging van de invoer, is dit niet voldoende om de landelijke doelstelling van 2 miljard kuub groen gas in 2030 te halen. RENDO kent een groei in 2022 van ruim 1% in haar groen gas invoering. Echter, gezien het aantal onderhanden projecten, is de verwachting gerechtigd dat het totaal percentage groen gas in 2023 en 2024 snel oploopt naar de 40% in 2026. Het is cruciaal dat er op korte termijn meer groen gas wordt geproduceerd om de landelijke doelstelling van de productie van 2 miljard kuub groen gas in 2030 te halen.

Door sterk in te zetten op groen gas productie en invoering op ons net de komende jaren, hebben we het vertrouwen onze doelstelling in 2026 om 40% duurzame gassen in ons netwerk te vervoeren, te halen. Met als uiteindelijke doel om bij 2030 enkel duurzame gassen in ons net te transporteren.