Nieuws

Nieuws

RENDO verwacht afname- en opwekschaarste in delen van het RENDO gebied Hoogeveen

Vooraankonding TenneT voor o.a. omgeving Hoogeveen In verschillende regio’s raken de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet in zicht. Het aantal aanvragen gaat veel sneller dan voorzien en nieuwe netten kunnen niet tijdig worden gerealiseerd. Hiervoor heeft TenneT vandaag een aantal formele nieuwe vooraankondigingen gedaan bij de toezichthouder op de energiemarkt, ACM (zie bericht). Het verzorgingsgebied van RENDO ...

17 november 2022|

Voorkom afsluiting van energie

De overheid werkt aan maatregelen om de stijgende energierekeningen betaalbaar te houden. Daarnaast is hun wens dat er deze winter niemand wordt afgesloten. Dit betekent dat er altijd een energieleverancier actief moet zijn op uw aansluiting(en). Wij zijn echter wettelijk verplicht om uw elektriciteits- en/of gasaansluiting af te sluiten als u geen energiecontract hebt. Neem contact op met uw energieleverancier ...

13 oktober 2022|

De realisatie van het nieuwe hoogspanningsstation op het bedrijventerrein Riegmeer bij Hoogeveen

Samen met de gemeente, RENDO-Groep en Enexis Groep is afgesproken om hier gezamenlijk hard mee aan de slag te gaan. Het station is onderdeel van de netversterking in het Zuidwesten van Drenthe en rondom Zwolle voor meer transport- en aansluitcapaciteit én voor de transitie naar duurzaam opgewekte energie. In ongeveer 6 jaar tijd: - Ontwikkelen en realiseren we in deze ...

14 juli 2022|

SDE++subsidie voorjaarsronde 2022: transportindicatie

Transport indicatie aanvragen voor SDE++ subsidie Als u een aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+-subsidie) bij de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) indient, hebt u een transportindicatie nodig. Dit document kunt u bij ons aanvragen. De mogelijkheden voor een SDE++ subsidie en informatie over het aanvraagproces vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sde Wat ...

9 juni 2022|

RENDO sluit 2021 af met een positief resultaat van 6,6 miljoen

Onlangs heeft N.V. RENDO Holding haar jaarverslag en jaarrekening over 2021 vastgesteld. Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van EUR 6,6 miljoen, begroot was een resultaat van EUR 6,2 miljoen. Van het resultaat wordt EUR 5 miljoen uitgekeerd aan de negen aandeelhoudende gemeenten van N.V. RENDO Holding in Drenthe en Overijssel. Inhoudelijk zijn op het gebied van ...

30 mei 2022|

De ACM publiceert nieuwe regelgeving

De ACM publiceert nieuwe regelgeving De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert vandaag nieuwe regelgeving dat netbeheerders in Nederland mogelijkheden biedt om het bestaande energienet zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten als er knelpunten ontstaan. Dit kan helpen de periode te overbruggen tot de filevorming op het net opgelost is. De netbeheerders in Nederland werken hard aan het oplossen ...

25 mei 2022|
Go to Top