NV RENDO Holding publiceert jaarcijfers. Het resultaat in 2022 bedraagt bijna 6 miljoen positief.

 Op 1 juni jl. hebben de negen aandeelhoudende gemeenten in Drenthe en Overijssel van NV RENDO Holding de Jaarrekening over 2022 vastgesteld. RENDO sluit het jaar af met een positief resultaat van bijna 6 miljoen. Dit bedrag komt onder de streep overeen met het resultaat dat was begroot. Van het resultaat wordt 5,5 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhoudende gemeenten van NV RENDO Holding.

 Het jaar 2022 was in alle opzichten een bijzonder jaar voor de energiesector in Nederland. Door de fors gestegen gasprijzen kwamen veel mensen in de problemen. RENDO is blij dat door de gezamenlijke inzet van energiebedrijven, netbeheerders en de overheid een forse toename van het aantal afsluitingen van gas en elektriciteit kon worden voorkomen. Binnen het resultaat in 2022 waren er tegenvallers als het gaat om inkoop netverliezen, ICT kosten en resultaat deelnemingen. Positief was een resterende bijzondere bate in verband met de afwikkeling van de grootschalige fraude bij RENDO uit 2012. Onder de streep leidt dit tot een resultaat dat nagenoeg overeen komt met het begrootte resultaat.

RENDO heeft de afgelopen jaren ingezet om de distributie van fossiel gas in Drenthe en Overijssel te vervangen door de distributie van duurzame gassen (m.n. groen gas). Gezien alle projecten die in voorbereiding zijn en het afnemende gasverbruik is het reëel dat het percentage duurzame gassen in het RENDO gasnet in 2026 uitkomt op 40%. Gezien het overvolle elektriciteitsnet en moeilijke exploitaties voor warmtenetten in het landelijk gebied (dichtheid / afstanden), is het hergebruik van het gasnet een belangrijke pijler. Overige speerpunten voor RENDO zijn onder andere: de snelle realisatie van een nieuw Elektriciteitsonderstation in Hoogeveen, netautomatisering en beheer en aanleg van glasvezelinfrastructuur. Door gericht regionaal personeelsbeleid, slaagt RENDO er nog goed in om technische en strategische functies adequaat in te vullen.

Voor directeur Eddy Veenstra is het tempo van de energietransitie in het RENDO werkgebied een belangrijk aandachtspunt: ‘’Er vinden mooie technische innovaties plaats binnen de energietransitie, maar we moeten ook innoveren als het gaat om het tempo van de uitvoering. De energietransitie veel meer als crisis benaderen, niet op elkaar wachten, maar elkaar aanspreken. Nieuwe samenwerkingsverbanden (met mandaat om door te pakken) tussen bedrijfsleven, netbeheerders en overheid, waarbij (het tempo van) de uitvoering centraal staat. Wat mij betreft organiseren we dit zoveel mogelijk regionaal. We accepteren het als de voorbereiding en realisatie van een nieuw Elektriciteitsonderstation 5 tot 10 jaar in beslag neemt en hiermee de economische ontwikkeling stagneert. Hoe gaan we dit doorbreken?!’’

Benieuwd naar de jaarcijfers, klik dan hier!