SDE++subsidie najaarsronde 2021: transportindicatie
Als u een aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++subsidie) bij de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) indient, hebt u een transportindicatie nodig. Dit document kunt u bij ons aanvragen.

Wat staat er in een transportindicatie?
Een transportindicatie geeft een indicatie of er transportcapaciteit beschikbaar is op de aangegeven locatie binnen de realisatietermijn die daarvoor staat in de SDE++regeling.

Let op: Een transportindicatie is géén harde capaciteitscontrole voor de gevraagde terugleverhoeveelheid. Er wordt géén netcapaciteit voor u gereserveerd. De daadwerkelijke aanvraag moet u nog indienen. Als er in die tussentijd andere partijen eerder opdracht geven, dan kan het zijn dat de capaciteit vergeven is, omdat alle positieve transportindicaties samen de beschikbare capaciteit kunnen overschrijden. Vraag daarom altijd op tijd een aansluiting voor zowel afnemen als terugleveren van elektriciteit aan.

Vanaf maandag 6 september (9.00 uur) kunt op de website van de RVO een aanvraag indienen voor de SDE+-subsidie.

Elektriciteit produceren
Gaat u elektriciteit produceren? Dan bent u verplicht om een transportindicatie van uw netbeheerder toe te voegen. Deze transportindicatie kunt u vanaf maandag 6 september (9.00 uur) tot en met 11 november (17.00 uur) uur hier aanvragen.

Let op: de transportindicatie moet in 2020 afgegeven zijn. Transportindicaties uit 2020 zijn ongeldig voor de subsidieaanvraag.

Klik hier om uw aanvraag in te dienen.