Toelichting

De netwerk- en transportkosten voor uw kleinverbruikaansluitingen betaalt u jaarlijks via uw energieleverancier. Voor een nieuwe aansluiting of het wijzigen van een bestaande aansluiting krijgt u wel eenmalig een factuur van ons. Heeft u een grootverbruikaansluiting? Dan ontvangt u rechtstreeks een factuur voor zowel de periodieke als eenmalige kosten van N.V. RENDO.

Klik hier om te ontdekken of u een klein- of grootverbruikaansluiting heeft.

Bijdrage voor beheer en onderhoud

Als netbeheerder verzorgen wij het beheer en onderhoud van het elektriciteits- en gasnetwerk in negen Drentse en Overijsselse gemeenten. Het gaat in totaal om zo’n 137.500 aansluitingen. Het gaat om 105.000 gasaansluitingen en om 32.500 elektriciteitsaansluitingen. Als u op het N.V. RENDO-netwerk bent aangesloten, ontvangt u via ons gas en/of elektriciteit in uw bedrijf. Wij ontvangen van aangeslotenen in ons werkgebied een bijdrage voor beheer en onderhoud van het elektriciteits- en gasnetwerk.

U ontvangt de factuur rechtstreeks via N.V. RENDO.  De hoogte van de tarieven is afhankelijk van uw specifieke situatie.

Klik op de kaart om te zien of u binnen ons werkgebied valt:

rendo bus werkzaamheden storing meting
bijdrage beheer en onderhoud gasnet en elektriciteitsnet

Nettarieven

U betaalt een nettarief, zodat wij gas en elektriciteit veilig en betrouwbaar kunnen transporteren. Het nettarief voor elektriciteit en gas is opgebouwd uit de tarieven voor transporteren, aansluiten en bij kleinverbruik voor de meterhuur. U betaalt het nettarief voor kleinverbruik via de rekening van uw energieleverancier. Voor grootverbruik verloopt dit rechtstreeks via N.V. RENDO.

Op deze pagina vindt u de tarieven van N.V. RENDO voor elektriciteit en gas, in euro’s. De tarieven voor kleinverbruikers zijn weergegeven in- en exclusief btw. Voor grootverbruikers worden de bedragen exclusief btw weergegeven. Bekijk hier wat het verschil tussen kleinverbruikers en grootverbruikers is. 

De transport- en aansluittarieven voor elektriciteit en gas zijn gereguleerde tarieven, vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Niet-gereguleerde tarieven stelt N.V. RENDO zelf vast.

Gas

Elektriciteit

Aansluittarieven

Voor kleinverbruikers worden de tarieven inclusief en exclusief btw getoond, de tarieven voor grootverbruikers worden exclusief btw getoond. De aansluitbijdrage van nieuwe aansluitingen en de tarieven van de meerlengte zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De overige tarieven stelt N.V. RENDO zelf vast.

Gas

Elektriciteit

Tarieven aan- en afsluiten / heraansluiten

Voor kleinverbruikers worden de tarieven inclusief en exclusief btw getoond.

Gas

Elektriciteit

Capaciteitstarief

Wat is een capaciteitstarief? U betaalt het capaciteitstarief voor het transport van elektriciteit en gas. Dit vaste bedrag is afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. Omdat ze niet of nauwelijks worden beïnvloed door het verbruik, zijn de kosten voor het netwerk vooral vaste kosten. Met de opbrengsten bekostigen wij de aanleg, beheer en onderhoud van het energienet.

De overheid stelt jaarlijks de prijzen voor het capaciteitstarief vast.

Factuur van energieleverancier

De waarde van de hoofdzekering van uw elektriciteitsinstallatie bepaalt de capaciteit voor elektriciteit, en wordt uitgedrukt in ampère. Voor gas is dit afhankelijk van de capaciteit van de gasmeter. Uw energieleverancier brengt dit capaciteitstarief bij u in rekening, behalve als u een aparte maandelijkse rekening ontvangt van N.V. RENDO.

Check uw capaciteit

Op de jaarrekening van uw energieleverancier vindt u de capaciteit van uw meter. De capaciteit staat ook op de gasmeter zelf vermeld. De meeste particulieren en andere kleinverbruikers hebben een G4- of G6-meter. Daarvoor geldt het laagste tarief voor transportkosten. Heeft u een G10-, G16- of G25-meter, dan heeft u een zwaardere aansluiting en betaalt u meer. Hoe hoger de capaciteit van de meter, hoe hoger de transportkosten.

Elektriciteit

Voor elektriciteit geldt: hoe hoger de waarde van de hoofdzekering van uw elektriciteitsinstallatie, hoe hoger de transportkosten. Wij kunnen niet beoordelen of u met een kleinere capaciteit toe zou kunnen, omdat wij geen informatie hebben over uw technische installatie en aanwezige apparatuur. Daarom adviseren wij u dit te laten onderzoeken door een erkend installateur. Concludeert de installateur dat de capaciteit van uw aansluiting kan worden verlaagd, dan vraagt u de verlaging aan via mijnaansluiting.nl.

Meer informatie?

Betreft het een vraag aangaande uw woonhuis? Kijk dan op consuwijzer.nl.
Kijk voor meer en overige informatie op de site van het Ministerie van Economische Zaken.

Voorrijtarief

Is de storing in de energielevering ontstaan vanuit de binneninstallatie? Dan wordt het standaardtarief voor voorrijkosten in rekening gebracht. Het voorrijtarief is € 60,-, exclusief btw (€ 72,60 inclusief btw).

Een oorzaak in de binneninstallatie is bijvoorbeeld wanneer de hoofdzekering van de aansluiting defect gaat, als gevolg van overbelasting of een sluiting.

Bus van monteurs N.V. RENDO - voorrijtarief