Toelichting

De netwerk- en transportkosten voor uw kleinverbruikaansluitingen betaalt u jaarlijks via uw energieleverancier. Voor een nieuwe aansluiting of het wijzigen van een bestaande aansluiting krijgt u wel eenmalig een factuur van ons. Heeft u een grootverbruikaansluiting? Dan ontvangt u rechtstreeks een factuur voor zowel de periodieke als eenmalige kosten van N.V. RENDO.

Klik hier om te ontdekken of u een klein- of grootverbruikaansluiting heeft.

Bijdrage voor beheer en onderhoud

Als netbeheerder beheren en onderhouden wij het elektriciteits- en gasnetwerk in negen Drentse en Overijsselse gemeenten. Het gaat in totaal om ruim 105.000 gasaansluitingen en ongeveer 34.000 elektriciteitsaansluitingen.

Bent u in het werkgebied van N.V. RENDO gevestigd? Dan komt het gas en/of de elektriciteit via ons net in uw bedrijf. Voor het beheer en onderhoud van het elektriciteits- en gasnet ontvangen wij een vergoeding van de energiegebruikers in ons werkgebied.

Op deze pagina vindt u de tarieven van N.V. RENDO voor elektriciteit en gas, in euro’s. De tarieven voor kleinverbruikers zijn weergegeven in- en exclusief btw. Voor grootverbruikers worden de bedragen exclusief btw weergegeven.

Klik op de kaart om te zien of u binnen ons werkgebied valt:

rendo bus werkzaamheden storing meting
bijdrage beheer en onderhoud gasnet en elektriciteitsnet

Nettarieven

U betaalt een nettarief, zodat wij gas en elektriciteit veilig en betrouwbaar kunnen transporteren. Het nettarief voor elektriciteit en gas is opgebouwd uit de tarieven voor transporteren, beheer en onderhoud van de aansluiting en bij kleinverbruik voor de meterhuur. U betaalt het nettarief bij kleinverbruik via de rekening van uw energieleverancier. Voor grootverbruik verloopt dit rechtstreeks via N.V. RENDO.

Omdat onze kosten voor het netwerk niet of nauwelijks worden beïnvloed door het verbruik, betalen kleinverbruik en bij profiel grootverbruik gas voor het transport een capaciteitstarief. Het capaciteitstarief is een vast bedrag afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. De waarde van de hoofdzekering van uw elektriciteitsinstallatie bepaalt de capaciteit voor elektriciteit, voor gas is dit afhankelijk van de capaciteit van de gasmeter. Op de afrekening vindt u deze capaciteit van uw meter. Telemetrie grootverbruikers gas en grootverbruikers elektriciteit betalen wel op basis van de werkelijke belasting van het net. Wij kunnen niet informeren of u met een kleinere capaciteit toe zou kunnen, daarom adviseren wij u dit te laten onderzoeken door een erkend installateur. Luidt de conclusie van de installateur dat de capaciteit van uw aansluiting kan worden verlaagd, dan kunt u deze verlaging aanvragen.

De transport- en aansluittarieven voor elektriciteit en gas en de meterhuur voor kleinverbruik zijn gereguleerde tarieven, vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Niet-gereguleerde tarieven stelt N.V. RENDO zelf vast.

Aansluittarieven

De aansluitbijdrage van nieuwe aansluitingen en de tarieven van de meerlengte zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De overige tarieven stelt N.V. RENDO zelf vast.

Tarieven af- en heraansluiten

Voor kleinverbruikers worden de tarieven inclusief en exclusief btw getoond.

Gas

Elektriciteit

Capaciteitstarief

Wat is een capaciteitstarief? U betaalt het capaciteitstarief voor het transport van elektriciteit en gas. Dit vaste bedrag is afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. Omdat ze niet of nauwelijks worden beïnvloed door het verbruik, zijn de kosten voor het netwerk vooral vaste kosten. Met de opbrengsten bekostigen wij de aanleg, beheer en onderhoud van het energienet.

De overheid stelt jaarlijks de prijzen voor het capaciteitstarief vast.

Factuur van energieleverancier

De waarde van de hoofdzekering van uw elektriciteitsinstallatie bepaalt de capaciteit voor elektriciteit, en wordt uitgedrukt in ampère. Voor gas is dit afhankelijk van de capaciteit van de gasmeter. Uw energieleverancier brengt dit capaciteitstarief bij u in rekening, behalve als u een aparte maandelijkse rekening ontvangt van N.V. RENDO.

Check uw capaciteit

Op de jaarrekening van uw energieleverancier vindt u de capaciteit van uw meter. De capaciteit staat ook op de gasmeter zelf vermeld. De meeste particulieren en andere kleinverbruikers hebben een G4- of G6-meter. Daarvoor geldt het laagste tarief voor transportkosten. Heeft u een G10-, G16- of G25-meter, dan heeft u een zwaardere aansluiting en betaalt u meer. Hoe hoger de capaciteit van de meter, hoe hoger de transportkosten.

Elektriciteit

Voor elektriciteit geldt: hoe hoger de waarde van de hoofdzekering van uw elektriciteitsinstallatie, hoe hoger de transportkosten. Wij kunnen niet beoordelen of u met een kleinere capaciteit toe zou kunnen, omdat wij geen informatie hebben over uw technische installatie en aanwezige apparatuur. Daarom adviseren wij u dit te laten onderzoeken door een erkend installateur. Concludeert de installateur dat de capaciteit van uw aansluiting kan worden verlaagd, dan vraagt u de verlaging aan via mijnaansluiting.nl.

Meer informatie?

Betreft het een vraag aangaande uw woonhuis? Kijk dan op consuwijzer.nl.
Kijk voor meer en overige informatie op de site van het Ministerie van Economische Zaken.

Voorrijtarief

Is de storing in de energielevering ontstaan vanuit de binneninstallatie? Dan wordt het standaardtarief voor voorrijkosten in rekening gebracht. Het voorrijtarief is € 67,20, exclusief btw (€ 81,31 inclusief btw).

Een oorzaak in de binneninstallatie is bijvoorbeeld wanneer de hoofdzekering van de aansluiting defect gaat, als gevolg van overbelasting of een sluiting.

Bus van monteurs N.V. RENDO - voorrijtarief