Bent u tevreden?

Hierbij vragen wij uw aandacht voor ons onderzoek naar de klanttevredenheid. Onze activiteiten zijn gericht op een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame energievoorziening, waarbij de inwoners en bedrijven in ons werkgebied kunnen rekenen op een hoogwaardige dienstverlening.

Om te toetsen of wij in die missie slagen, willen we graag uw mening over onze dienstverlening. Daarom horen wij graag van u wat er beter kan. De vragen in onderstaande vragenlijst gaan over uw ervaringen met werkzaamheden die recent zijn uitgevoerd, of een contact dat u onlangs met N.V. RENDO en onze medewerkers had.

Het invullen van vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Bedankt voor uw medewerking!

Onderzoek kwaliteit dienstverlening

Velden met een * zijn verplicht

Stap 1 van 3

  • RENDO wil graag weten wat uw mening is over de door ons geleverde producten/diensten en/of uitgevoerde werkzaamheden. Aan de hand van uw antwoorden kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.
    Wij nodigen u dan ook van harte uit om onderstaande vragen te beantwoorden.

    U kunt de vragen beantwoorden door het aankruisen van het antwoordvakje.
    In geval van een rapportcijfer: geef een cijfer van 0 t/m 10 (een 0 is "zeer slecht"; een 10 is "uitstekend")

  • 1. Vragen over het contact met RENDO (telefonisch, schriftelijk, via mail, website etc.).

  • In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
  • Voer een nummer in van 0 tot 10.