Hierbij vragen wij uw aandacht voor het klanttevredenheidonderzoek van N.V. RENDO.
De activiteiten die N.V. RENDO uitvoert zijn gericht op een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame energievoorziening, waarbij de klanten in het netgebied kunnen rekenen op een hoogwaardige dienstverlening. Het motto van N.V. RENDO is dan ook: RENDO Duurzaam Dichtbij!
Om te toetsen of N.V. RENDO in haar missie slaagt, willen wij graag weten wat uw mening en/of oordeel is over onze dienstverlening. Daarom stellen wij het op prijs wanneer u ons aangeeft op welke punten wij ons zouden kunnen verbeteren.

De vragen hebben betrekking op uw ervaringen met werkzaamheden die de afgelopen periode bij u zijn uitgevoerd, of een contact (correspondentie, telefonisch) dat u onlangs met N.V. RENDO en haar medewerkers heeft gehad.

Voor het invullen van onderstaande vragenlijst vragen wij slechts enkele minuten van uw tijd. De vragenlijst blijft anoniem.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.


Vragenlijst

Velden met een * zijn verplicht

Stap 1 van 3

33%
  • RENDO wil graag weten wat uw mening is over de door ons geleverde producten/diensten en/of uitgevoerde werkzaamheden. Aan de hand van uw antwoorden kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.
    Wij nodigen u dan ook van harte uit om onderstaande vragen te beantwoorden.

    U kunt de vragen beantwoorden door het aankruisen van het antwoordvakje.
    In geval van een rapportcijfer: geef een cijfer van 0 t/m 10 (een 0 is "zeer slecht"; een 10 is "uitstekend")

  • 1. Vragen over het contact met RENDO (telefonisch, schriftelijk, via mail, website etc.).

  • In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
  • Voer een getal tussen 0 en 10 in.