Duurzame oplossingen

Energietransitie

De energietransitie vraagt om duurzame oplossingen. Binnen 30 jaar verwarmen we de huishoudens en bedrijven in negen gemeenten in Drenthe en Overijssel op een duurzame manier. Die klus klaren we samen! Wij zien in de toekomst een belangrijke rol voor duurzame gasvormige energiedragers, zoals groen gas en waterstof. Door het slim combineren van elektriciteit, hernieuwbare gassen en warmte is het mogelijk de piekbelasting op het elektriciteitsnet in bijvoorbeeld een koude winter te verminderen. Gas kan bovendien makkelijk worden opgeslagen en goedkoop worden getransporteerd over lange afstanden.

Aandeel groen gas

De ambitie van N.V. RENDO is om in 2030 alleen nog maar duurzame gassen te distribueren. Groen gas speelt hier een grote rol in en daarom is N.V. RENDO in samenwerking met N-TRA volop bezig om het aandeel groen gas in het net te vergroten. Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Het wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, GFT-afval en dierlijke restproducten, bijvoorbeeld koeienmest. Na vergisting ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen (zuiveren, toevoegen van geur) als groen gas kan worden ingevoed op het reguliere aardgasnet. De groei van het aandeel groen gas in het RENDO-gebied is te zien op het dashboard groen gas.

Gas is soms tóch mogelijk

N.V. RENDO sluit sinds 1 juli 2018 geen nieuwe gebouwen meer aan op het aardgasnetwerk. Dat is wettelijk bepaald. Deze wijziging geldt voor alle kleinverbruikers (max 40 m3 gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen. Uw gemeente bepaalt of N.V. RENDO een nieuw gebouw mag aansluiten op gas. In principe geldt een aansluitverbod voor nieuwe huizen en gebouwen. Maar gemeenten kunnen een uitzondering maken als er sprake is van ‘zwaarwegende redenen’ voor een gebied.

Gasfornuis

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt een Gasregister bij, waarin staat welke gemeente gebieden hebben aangewezen waar de gasaansluitplicht voor nieuwbouw toch wél geldt. Netbeheerders nemen dus alleen nog aanvragen voor een nieuwe gasaansluiting in behandeling als de postcode van een nieuw gebouw op de lijst met uitzonderingen staat.

Nieuwe gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning (bouwvergunning) is aangevraagd vóór 1 juli 2018, vallen nog onder de oude regels. Hiervoor geldt de check in het register dus niet.

Wie iets wil laten veranderen aan zijn huidige gasaansluiting, kan zo’n wijziging ook gewoon bij ons aanvragen. Het gaat dan om een verplaatsing van de aansluiting of een wijziging van de capaciteit.

Bestaand pand

Voor de meeste bestaande gebouwen verandert er niks. Een gasaansluiting van 40 m³ of kleiner voor een bestaand pand, mag aangevraagd worden. Maar ook hier geldt een uitzondering. Wijken waar al wel een gasnet ligt, die door gemeenten zijn aangewezen als ‘toekomstig gasloos’, krijgen definitief geen gas. Dat geldt dan óók voor bestaande panden in die wijken.

Slimme meter

Het is de bedoeling dat iedereen eind 2020 een slimme meter aangeboden kreeg. In combinatie met een energieverbruiksmanager, krijgt u meer inzicht in uw energieverbruik. U bespaart zo minimaal 6% op uw energierekening. Met de slimme meter bent u bovendien voorbereid op veranderingen in de energiewereld, en klaar voor nieuwe manieren om energie te besparen.

Energie opwekken

Flink besparen op energiekosten kan door zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Soms heeft u dan een andere aansluiting nodig. Als u energie wilt terugleveren, is een nieuwe meter mogelijk nodig. U kunt ook samen met anderen zonnepanelen plaatsen, bijvoorbeeld op een flat of school. Dat heet een collectief. Lees meer over zelf energie opwekken.

Elektrisch rijden

De zuinigste manier van autorijden is met een elektrische auto. Wanneer u hiervoor kiest, heeft u natuurlijk toegang nodig tot een laadpaal. Deze laadpaal kunt u aanvragen bij uw gemeente of bij een installateur. Soms kunnen wij u helpen bij een nieuwe aansluiting of een aanpassing ervan.

Lees hier meer over laadpalen.

Opwekken en terugleveren

Door zelf energie op te wekken, kunt u flink op energiekosten besparen en draagt u bij aan een beter milieu. Zelf energie opwekken kan bijvoorbeeld met zonnepanelen. Het is belangrijk dat uw aansluiting geschikt is voor deze aanpassing. In sommige gevallen heeft u namelijk een ander type aansluiting nodig, en in sommige gevallen ook een nieuwe meter.

Geschikte aansluiting en meter

Als u energie gaat opwekken, moeten uw energie-aansluiting en meter geschikt zijn. Wij kunnen u informeren over aansluiting(en) en de mogelijkheden. Daarnaast kunnen wij de capaciteit van uw aansluiting wijzigen, of een extra meetpunt plaatsen. Ook kunnen wij uw energiemeter controleren, en wanneer nodig een nieuwe energiemeter plaatsen.

Gratis nieuwe meter

Een nieuwe, slimme, meter wordt gratis geplaatst, mits u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft zich geregistreerd op energieleveren.nl
  • De huidige meter is ongeschikt voor het registreren van teruglevering
  • Het plaatsen van de slimme meter is technisch mogelijk
  • U heeft nog niet eerder een productie-installatie aangemeld op uw adres

Het aanbod voor het gratis plaatsen van de slimme meter geldt vier maanden. Dit gaat in als u onze bevestiging heeft ontvangen van uw registratie op energieleveren.nl.

Zonnepanelen op dak RENDO

Stappen opwekken & terugleveren

  1. Opwekinstallatie kiezen Kies waarmee u energie wilt opwekken, bijvoorbeeld zonnepanelen. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor subsidie of een lening. Meer info: energiesubsidiewijzer.nl. Vraag uw energieleverancier naar de wettelijke eisen voor opwekinstallaties.
  2. Kies een erkend installatiebedrijf Voor een veilige installatie van bijvoorbeeld zonnepanelen zoekt u een installatiebedrijf via hollandsolar.nl. Dit is de branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie.
  3. Controleer of uw aansluiting geschikt is Vraag uw installateur of de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting geschikt is. Is dat niet zo? Vraag dan een verzwaring van de aansluiting aan. Het is ook mogelijk een extra meetpunt (een tweede elektriciteitsmeter) achter de bestaande aansluiting te plaatsen. Daardoor kunt u op één aansluiting twee energieleveranciers contracteren. Zo kunt u opgewekte energie terugleveren aan een andere leverancier, dan de energieleverancier waarvan u energie afneemt.
  4. Registreer uw installatie Dit is wettelijk verplicht: uw energieleverancier heeft zo de juiste gegevens om te salderen of een terugleververgoeding te berekenen. Wij hebben die informatie ook nodig. Zo weten wij hoeveel energie er op het energienet komt, en zorgen we ervoor dat het elektriciteitsnet efficiënt functioneert. Het voorkomt storingen en calamiteiten. In het landelijke register staan alle gegevens van installaties die elektriciteit produceren. U kunt uw zonnepanelen registreren op energieleveren.nl. Of u vraagt uw installateur deze registratie voor u uit te voeren. Voor het registreren heeft u o.a. het meternummer van uw elektriciteitsmeter nodig.
  5. Controle huidige energiemeter Wij controleren na uw registratie of uw energiemeter geschikt is voor teruglevering. U ontvangt van ons een bevestiging van de registratie. Hierin staat of u een nieuwe (slimme) meter nodig heeft. Deze plaatsen wij kosteloos bij u. Ook blijft u dezelfde meterhuur betalen.
  6. Start met opwekken Op momenten dat uw installatie meer energie opwekt dan u verbruikt, levert u deze energie terug aan het elektriciteitsnet. Deze energie neemt u op een ander tijdstip kosteloos weer af. Dit heet ‘salderen’. De verrekening vindt automatisch plaats. Uw energieleverancier kan u over de voorwaarden vertellen.

Subsidies en regelingen

Transportindicatie

Transport indicatie aanvragen voor SDE++ subsidie
Als u een aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+-subsidie) bij de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) indient, heeft u een transportindicatie nodig. Dit document kunt u bij ons aanvragen.

De mogelijkheden voor een SDE++ subsidie en informatie over het aanvraagproces vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Wat staat er in een transportindicatie?
Een transportindicatie geeft een indicatie of er transportcapaciteit beschikbaar is op de aangegeven locatie binnen de realisatietermijn die daarvoor staat in de SDE+-regeling.

Let op: Een transportindicatie is géén harde capaciteitscontrole voor de gevraagde terugleverhoeveelheid. Er wordt géén netcapaciteit voor u gereserveerd. De daadwerkelijke aanvraag moet u nog indienen. Als er in die tussentijd andere partijen eerder opdracht geven, dan kan het zijn dat de capaciteit vergeven is, omdat alle positieve transportindicaties samen de beschikbare capaciteit kunnen overschrijden. Vraag daarom altijd op tijd een aansluiting voor zowel afnemen als terugleveren van elektriciteit aan.

Het concessiegebied van RENDO bevindt zich in het congestiegebied van bovengelegen netbeheerder(s). Zie hiervoor ook de landelijke congestiekaart.

Dit betekent dat er geen transportcapaciteit beschikbaar is voor duurzaam opgewekte energie. RENDO werkt samen met de bovenliggende netbeheerder(s) hard aan de nodige netverzwaringen. Tot die tijd worden er geen positieve transport indicaties afgegeven. Aanvragen met een teruglevercapaciteit van 0 kW kunnen alleen positief worden afgegeven, als de klant akkoord gaat met de aanvullende voorwaarden van RENDO. Meer informatie over de aanvullende voorwaarden kunt u opvragen via wvb@rendo.nl.

Wind- of zonnecollectief

Wilt u met uw wijk of dorp aan de slag met bijvoorbeeld een wind- of zonnecollectief? Dat kan met de landelijke Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de Postcoderoosregeling genoemd. Met deze regeling krijgen leden van zo’n coöperatie een energiebelastingkorting op de energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Door deze overheidsregeling kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar aan de slag met lokale en duurzame energie, en tegelijk besparen. Meer informatie over deze regeling vindt u op postcoderoosregeling.nl.