Duurzame oplossingen

Energietransitie

De energietransitie vraagt om duurzame oplossingen. Binnen 30 jaar verwarmen we de huishoudens en bedrijven in negen gemeenten in Drenthe en Overijssel op een duurzame manier. Die klus klaren we samen! Wij zien in de toekomst een belangrijke rol voor duurzame gasvormige energiedragers, zoals groen gas en waterstof. Door het slim combineren van elektriciteit, hernieuwbare gassen en warmte is het mogelijk de piekbelasting op het elektriciteitsnet in bijvoorbeeld een koude winter te verminderen. Gas kan bovendien makkelijk worden opgeslagen en goedkoop worden getransporteerd over lange afstanden.

Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Het wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, GFT-afval en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Na vergisting ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen (zuiveren, toevoegen van geur) als groen gas kan worden ingevoed op het reguliere aardgasnet.

Gasfornuis

Gas is soms tóch mogelijk

N.V. RENDO sluit sinds 1 juli 2018 geen nieuwe gebouwen meer aan op het aardgasnetwerk. Dat is wettelijk bepaald. Deze wijziging geldt voor alle kleinverbruikers (max 40 m3 gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen. Uw gemeente bepaalt of N.V. RENDO een nieuw gebouw mag aansluiten op gas. In principe geldt een aansluitverbod voor nieuwe huizen en gebouwen. Maar gemeenten kunnen een uitzondering maken als er sprake is van ‘zwaarwegende redenen’ voor een gebied.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt een Gasregister bij, waarin staat welke gemeente gebieden hebben aangewezen waar de gasaansluitplicht voor nieuwbouw toch wél geldt. Netbeheerders nemen dus alleen nog aanvragen voor een nieuwe gasaansluiting in behandeling als de postcode van een nieuw gebouw op de lijst met uitzonderingen staat.

Nieuwe gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning (bouwvergunning) is aangevraagd vóór 1 juli 2018, vallen nog onder de oude regels. Hiervoor geldt de check in het register dus niet.

Wie iets wil laten veranderen aan zijn huidige gasaansluiting, kan zo’n wijziging ook gewoon bij ons aanvragen. Het gaat dan om een verplaatsing van de aansluiting of een wijziging van de capaciteit.

Bestaand pand

Voor de meeste bestaande gebouwen verandert er niks. Een gasaansluiting van 40 m³ of kleiner voor een bestaand pand, mag aangevraagd worden. Maar ook hier geldt een uitzondering. Wijken waar al wel een gasnet ligt, die door gemeenten zijn aangewezen als ‘toekomstig gasloos’, krijgen definitief geen gas. Dat geldt dan óók voor bestaande panden in die wijken.

Slimme meter

Het is de bedoeling dat iedereen eind 2020 een slimme meter aangeboden kreeg. In combinatie met een energieverbruiksmanager, krijgt u meer inzicht in uw energieverbruik. U bespaart zo minimaal 6% op uw energierekening. Met de slimme meter bent u bovendien voorbereid op veranderingen in de energiewereld, en klaar voor nieuwe manieren om energie te besparen.

Energie opwekken

Flink besparen op energiekosten kan door zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Soms heeft u dan een andere aansluiting nodig. Als u energie wilt terugleveren, is een nieuwe meter mogelijk nodig. U kunt ook samen met anderen zonnepanelen plaatsen, bijvoorbeeld op een flat of school. Dat heet een collectief. Lees meer over zelf energie opwekken.

Elektrisch rijden

De zuinigste manier van autorijden is met een elektrische auto. Wanneer u hiervoor kiest, heeft u natuurlijk toegang nodig tot een laadpaal. Deze laadpaal kunt u aanvragen bij uw gemeente of bij een installateur. Soms kunnen wij u helpen bij een nieuwe aansluiting of een aanpassing ervan.

Lees hier meer over laadpalen.

Opwekken en terugleveren

Door zelf energie op te wekken, kunt u flink op energiekosten besparen en draagt u bij aan een beter milieu. Zelf energie opwekken kan bijvoorbeeld met zonnepanelen. Het is belangrijk dat uw aansluiting geschikt is voor deze aanpassing. In sommige gevallen heeft u namelijk een ander type aansluiting nodig, en in sommige gevallen ook een nieuwe meter.

Geschikte aansluiting en meter

Als u energie gaat opwekken, moeten uw energie-aansluiting en meter geschikt zijn. Wij kunnen u informeren over aansluiting(en) en de mogelijkheden. Daarnaast kunnen wij de capaciteit van uw aansluiting wijzigen, of een extra meetpunt plaatsen. Ook kunnen wij uw energiemeter controleren, en wanneer nodig een nieuwe energiemeter plaatsen.

Gratis nieuwe meter

Een nieuwe, slimme, meter wordt gratis geplaatst, mits u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft zich geregistreerd op energieleveren.nl
 • De huidige meter is ongeschikt voor het registreren van teruglevering
 • Het plaatsen van de slimme meter is technisch mogelijk
 • U heeft nog niet eerder een productie-installatie aangemeld op uw adres

Het aanbod voor het gratis plaatsen van de slimme meter geldt vier maanden. Dit gaat in als u onze bevestiging heeft ontvangen van uw registratie op energieleveren.nl.

Zonnepanelen op dak RENDO

Stappen opwekken & terugleveren

 1. Opwekinstallatie kiezen Kies waarmee u energie wilt opwekken, bijvoorbeeld zonnepanelen. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor subsidie of een lening. Meer info: energiesubsidiewijzer.nl. Vraag uw leverancier naar de wettelijke eisen voor opwekinstallaties.
 2. Kies een erkend installatiebedrijf Voor een veilige installatie van bijvoorbeeld zonnepanelen zoekt u een installatiebedrijf via hollandsolar.nl. Dit is de branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie.
 3. Controleer of uw aansluiting geschikt is Vraag uw installateur of de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting geschikt is. Is dat niet zo? Vraag dan een verzwaring van de aansluiting aan. Het is ook mogelijk een extra meetpunt (een tweede elektriciteitsmeter) achter de bestaande aansluiting te plaatsen. Daardoor kunt u op één aansluiting twee energieleveranciers contracteren. Zo kunt u opgewekte energie terugleveren aan een andere leverancier, dan de leverancier waarvan u energie afneemt.
 4. Registreer uw installatie Dit is wettelijk verplicht: uw energieleverancier heeft zo de juiste gegevens om te salderen of een terugleververgoeding te berekenen. Wij hebben die informatie ook nodig. Zo weten wij hoeveel energie er op het energienet komt, en zorgen we ervoor dat het elektriciteitsnet efficiënt functioneert. Het voorkomt storingen en calamiteiten. In het landelijke register staan alle gegevens van installaties die elektriciteit produceren. U kunt uw zonnepanelen registreren op energieleveren.nl. Daar heeft u het meternummer voor nodig.
 5. Controle huidige energiemeter Wij controleren na uw registratie of uw energiemeter geschikt is voor teruglevering. U ontvangt van ons een bevestiging van de registratie. Hierin staat of u een nieuwe (slimme) meter nodig heeft. Deze plaatsen wij kosteloos bij u. Ook blijft u dezelfde meterhuur betalen.
 6. Start met opwekken Op momenten dat uw installatie meer energie opwekt dan u verbruikt, levert u deze energie terug aan het elektriciteitsnet. Deze energie neemt u op een ander tijdstip kosteloos weer af. Dit heet ‘salderen’. De verrekening vindt automatisch plaats. Uw energieleverancier kan u over de voorwaarden vertellen.

Waarom is mijn verbruik zo hoog?

Doorlopen de volgende stappen, om een antwoord te vinden op de vraag ‘Waarom is mijn verbruik zo hoog?’

 1. Controleer de meterstanden. Beoordeel de begin- en de eindstanden zoals die op de specificatie van de (jaar)afrekening staan. Zijn het de standen die u heeft opgegeven, of zijn de standen geschat? In het laatste geval kan het zijn dat de standen niet kloppen met uw verbruik. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat het in rekening gebrachte (hoge) verbruik ontstaat door gemeten of door u opgegeven stand, terwijl er in voorgaande jaren standen zijn berekend. Zijn de geschatte standen te laag, dan leidt dat tot een hoge afrekening.
 2. Datums controleren. Vaak is het niet goed mogelijk om soortgelijke afrekenperiodes met elkaar te vergelijken. Over welke periode is het verbruik berekend? Is deze periode korter of langer dan een jaar? Zijn de begin- en de einddatum gerelateerd aan bepaalde situaties, zoals de jaaropname of een verhuizing, een switch naar een andere leverancier?
 3. Te weinig voorschot betaald?. Een (jaar)afrekening is het saldo van het in rekening gebrachte verbruik (eindstand -/- beginstand) x de (gemiddelde) prijs en de betaalde voorschotten. Als u per saldo moet bijbetalen, kan het dus ook zijn dat u te weinig voorschot heeft betaald.
 4. Wijzigingen in verbruik? Hoog verbruik kan ook het gevolg zijn van letterlijk meer energieverbruik. Was het een erg koude winter, waardoor u meer stookte? Heeft u uw huis verbouwd of is de gezinssituatie gewijzigd? Kocht u nieuwe apparatuur?

Op een rijtje

Uw energieleverancier weet of de standen vanaf een bepaalde datum door u zijn opgegeven voor de jaaropname, of dat de standen door ons als netbeheerder zijn geschat. Ook heeft uw leverancier informatie over de ontwikkeling van uw standaard jaarverbruik (SJV). Dit is het verwachte verbruik voor gas op een aansluiting in een standaardjaar. Vóór u uw vraag stelt aan het energiebedrijf is het verstandig een aantal dingen op een rijtje te zetten:

 • houd de relevante rekeningen bij de hand.
 • noteer 4-6 weken de meterstanden, op een vast tijdstip in de week. Dat geeft een beeld van uw verbruik.
 • stel vast welke apparatuur u heeft. Apparaten die veel energie gebruiken zijn bijvoorbeeld de wasdroger, vaatwasser, diepvrieskist, het aquarium, waterbed, airconditioners en computers.

Hoog gasverbruik onderzoeken

 1. Is er misschien een gaslek? Schakel om dit te testen de ketel en andere verbruikers uit. Noteer de meterstand, en kijk een halve dag later weer. Er zou géén verandering moeten zijn. Zelfs als er een kleine verandering is, is er sprake van een gaslek. Draai in dat geval direct de hoofdkraan dicht, en bel een installateur.
 2. Op de site mindergas.nl kunt u een nauwkeurige inschatting van uw gasverbruik maken. Ook kunt u zien welk effect een bepaalde maatregel, zoals extra isolatie, zal hebben.

Nog steeds hoog gasverbruik?

Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

 • In tegenstelling tot eerder, verbruikt u veel warm water.
 • Uw CV-installatie of ketel werkt(e) niet goed..
 • De CV-buizen lopen ergens door bijvoorbeeld water onder de vloer. Dat kan het ene jaar wel en het andere jaar geen probleem zijn.
 • Heeft u vloerverwarming? Controleer of deze nog naar behoren werkt, en of u nu niet onnodig via de radiatoren verwarmt.

Geen hoog gasverbruik meer?

Oorzaken uit het verleden zijn moeilijk aan te wijzen. Mogelijke oorzaken zijn:

 • Een eerdere meterstand is geschat, en klopte toen niet.
 • Er was of is een probleem met uw installatie.
 • Uw ketel werkte niet goed. Bijvoorbeeld een hangende driewegklep, die uw huis op ongewenste momenten verwarmde.

Lukt het niet om de oorzaak van het hoge gasverbruik te achterhalen? Schakel dan een erkende installateur in.

Gasverbruik: tips en inzichten

Buren met vergelijkbare woningen kunnen toch een totaal verschillend energierekening krijgen. Een gemiddeld verbruik per huishouden is dan ook nauwelijks aan te geven. Hoe kan dat? We hebben de belangrijkste factoren voor u op een rijtje gezet.

Verwarming is leeuwendeel

Het leeuwendeel van het gasverbruik gaat naar de verwarming van uw woning: ongeveer 80 procent! Ongeveer 17 procent wordt gebruikt voor warm water. Voor koken op gas verbruikt u jaarlijks ongeveer 100 tot 150 m3. Verder kunnen deze zaken invloed hebben op het gasverbruik:

 • Het type woning (appartement, tussenwoning, vrijstaand)
 • De inhoud van uw woning
 • De leeftijd van uw woning
 • Hoe goed uw woning geïsoleerd is
 • De leeftijd van uw CV-ketel
 • Wie er in uw huis wonen (alleenstaand, tweeverdieners, gezin met kinderen)
 • De gemiddelde stooktemperatuur
 • De gemiddelde stookduur per dag

Vind de energievreters

Het elektriciteitsverbruik is de optelsom van alle elektrische apparaten die u gebruikt. Om inzicht te krijgen in uw verbruik, kunt u zelf aan het rekenen slaan. Of bekijk hier een overzicht van het gemiddeld verbruik van een aantal veelgebruikte elektrische apparaten.

U kunt ook een energiemeter kopen, waarmee wordt gemeten hoeveel een apparaat verbruikt. Zo kunt u de energievreters in huis opsporen.

Rekenvoorbeelden

Duurzaamheid thuis: reken zelf uw elektriciteitsverbruik uit

Bereken het verbruik van een apparaat: vermenigvuldig het aantal watt met de gebruiksduur.

Voorbeeld 1: In uw schemerlamp zit een lamp van 40 watt. De lamp brandt gemiddeld 3 uur per dag. Het energieverbruik is 40 watt x 3 uur x 365 dagen = 43800 Wh = 43,8 KWh per jaar.

Voorbeeld 2: Uw computer heeft een ingebouwde voeding van 300 watt. U gebruikt de computer elke dag gemiddeld 3 uur. Het energieverbruik is 300 watt x 3 uur x 365 dagen = 328500 Wh = 328,5 KWh op jaarbasis.

Wind- of zonnecollectief

Wilt u met uw wijk of dorp aan de slag met bijvoorbeeld een wind- of zonnecollectief? Dat kan met de landelijke Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de Postcoderoosregeling genoemd. Met deze regeling krijgen leden van zo’n coöperatie een energiebelastingkorting op de energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Door deze overheidsregeling kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar aan de slag met lokale en duurzame energie, en tegelijk besparen. Meer informatie over deze regeling vindt u op postcoderoosregeling.nl.