Storingsmelding

Heeft u geen gas of stroom? Een storing kunt u 24 uur per dag melden via het gratis nationaal storingsnummer. Onze storingsmonteurs zetten zich in om binnen 2 uur na de melding aanwezig te zijn om de storing of gaslucht te verhelpen. Bel gratis het nationaal storingsnummer voor gas en stroom: 0800-9009.

Nationaal storingsnummer gas en stroom

Nationaal storingsnummer gas en stroom.

Actuele storingen

Er zijn momenteel geen storingen bij ons bekend.

Tips bij storingen

Stroomstoring, gasstoring of gaslek?

Heeft u geen stroom, geen gas of ruikt u gas en vermoedt u een gaslek? Dit is wat u als eerste moet doen bij een:

 • gasstoring: controleer of de gaskraan open staat.
 • gaslek: open alle ramen en deuren en draai de hoofdgaskraan dicht.
 • stroomstoring: controleer de schakelaars in de meterkast.

Wat u kunt doen tijdens een storing

Wij zetten ons zich iedere dag in voor een betrouwbare gas- en energievoorziening. In geval van een storing zorgen wij ervoor dat u hier zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Toch kan het voorkomen dat u tijdelijk geen gas of energie af kunt nemen. Voor die momenten geven wij u tips over wat kunt u doen tijdens een storing. Ook vindt u informatie over wat u vooraf kunt doen om schade door een energieonderbreking te voorkomen.

Meer tips

Meer nuttige tips vindt u ook op energieveilig.nl. Daar vindt u diverse soorten tips en trucs die u helpen bij het bewuster omgaan met energie, zoals de tip om uw telefoon op te laden via uw laptop of om de koelkastdeuren gesloten te houden tijdens een stroomstoring of -onderbreking.

Houd uw koelkast en vriezer gesloten

 • In een uitgeschakelde koelkast blijft eten ongeveer 4 uur goed
 • Eten blijft in een uitgeschakelde halfvolle vriezer +/- 24 uur goed
 • Als de vriezer vol is, blijft eten ongeveer 48 uur goed

Houd de warmte in uw huis

 • Sluit alle ramen, deuren en gordijnen
 • Gasstoring? Gebruik een elektrische kachel

Schade voorkomen

 • Apparatuur in Nederland moet bestand zijn tegen spanningsschommelingen. Daarnaast zijn er diverse producten die beveiligen tegen overspanning.
 • Heeft u een bedrijf of loopt u risico als apparatuur langdurig uitvalt? Schaf dan een noodstroomvoorziening of noodaggregaat aan.

Andere tips

 • Bewaar een zaklamp (met batterijen) in uw meterkast.
 • Zet apparatuur uit, zodat deze niet onverwachts aanspringen na een storing.

Spanningsproblemen

Spanningsproblemen kunnen niet worden gemeld via het nationaal storingsnummer, maar middels het contactformulier spanningskwaliteit.

Vergoedingen

Wij bewaken de kwaliteit van ons elektriciteits- en gasnet en proberen onderbrekingen zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk op te lossen. Hiervoor is het noodzakelijk dat storingen zo spoedig mogelijk worden gemeld via het gratis nationaal storingsnummer (0800-9009) dat 24 uur per dag gratis bereikbaar is.

De aansprakelijkheid van N.V. RENDO voor schade als gevolg van een stroom- of gasonderbreking, een gebrekkige aansluiting of een gebrekkig transport, is geregeld in de algemene voorwaarden.

In het algemeen geldt dat netbeheerders niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade als gevolg van stroom- of gasonderbrekingen. U kunt zich daarvoor verzekeren. Voor consumenten kan dit worden opgenomen in de inboedelverzekering en voor zakelijke klanten in de bedrijfsschadeverzekering. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met uw verzekeraar.

Als een stroom- of gasonderbreking is veroorzaakt in het elektriciteits- of gasnet van N.V. RENDO en deze niet tijdig is verholpen, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een tegemoetkoming in het geleden ongemak. Deze vergoeding is afhankelijk van het net, uw aansluiting en de duur van de storing. De onderbrekingsduur begint op het moment van de eerste melding. Bekijk hier een overzicht van compensatievergoedingen.

Recht op vergoeding

Wanneer u recht hebt op een compensatievergoeding hoeft u in principe zelf geen actie te ondernemen. Wij zullen schriftelijk contact met u opnemen. Mocht u echter na 6 weken nog niets van N.V. RENDO hebben gehoord, dan kunt u zich melden door het compensatieformulier in te vullen. Wij zorgen dan alsnog voor een snelle afhandeling.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veilig graven in de tuin

De Nederlandse grond ligt vol met kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, water, riolering, internet en telefonie.  Door graafwerkzaamheden in de tuin kunt u deze beschadigen. Dit kan storingen veroorzaken en dus overlast. Ook kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

Gaat u viooltjes planten of de tuin omspitten, dan is de kans nihil dat u een kabel of leiding raakt. Maar gaat u dieper graven, lees dan hieronder hoe u dit veilig doet.

Handmatig graven

Gaat u graven met een schop, wilt u een grondboor gebruiken of gaat u paaltjes in de grond slaan? Zorg dan voor een goede voorbereiding en bekijk de tips. Zo graaft u veilig en voorkomt u schade aan kabels en leidingen.

Graven met een graafmachine

Gebruikt u een graafmachine voor uw klus? Dan bent u wettelijk verplicht een Klic-melding (graafmelding) te doen. U ontvangt dan informatie over de kabels en leidingen in de grond. Zo voorkomt u schade aan kabels en leidingen.

Tips voor veilig graven

 • Kabels en leidingen liggen tussen de 30 cm en 1 meter diep, maar dit kan door grondzakking, ophoging of grondwerking behoorlijk afwijken.
 • In veel gevallen liggen de kabels vanuit uw meterkast onder of naast de voordeur naar de kabels voor het huis. In de achtertuin komen meestal geen kabels voor.
 • De eerste kabel die u tegenkomt is waarschijnlijk de glasvezel- of coaxkabel. Daarna volgen de elektriciteitskabel en de gasleiding. Vervolgens de waterleiding en als laatste rioolaansluiting. In delen van ons gebied liggen geen gasleidingen, maar zijn er stadsverwarmingsleidingen aanwezig.
 • De glasvezel- en coaxkabel hebben meestal geen gepantserde mantel en zijn daarom heel kwetsbaar.
 • De elektriciteitsaansluitkabel is wel gepantserd, maar ook deze kan beschadigen als er veel kracht op wordt gezet.
 • Graaf altijd heel voorzichtig, laagje voor laagje.
 • Ook als u rechtstreeks paaltjes in de grond slaat bent u aan het graven.
 • Wilt u weten waar de kabels en leidingen in de grond liggen doe dan een Klic-melding bij het kadaster.

KLIC-melding 
RENDO heeft veel kabels en leidingen in de grond liggen. Zo’n 27 procent van de stroomstoringen in Nederland wordt veroorzaakt door graafschade. Het beschadigen van kabels of leidingen kan verstrekkende gevolgen hebben. U kunt schade voorkomen door zorgvuldig te werk te gaan. Zorg dat u weet waar de kabels en leidingen liggen, vóór u gaat graven. U kunt informatie hierover opvragen bij het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Het KLIC is onderdeel van het Kadaster. RENDO geeft aan KLIC door waar de leidingen en kabels zich bevinden. Als u graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, moet u dit uiterlijk twee werkdagen van te voren laten weten via een zogenoemde KLIC-melding [bron: www.kadaster.nl]. Na deze melding krijgt u tekeningen van de kabels en leidingen op uw perceel. Soms wijkt de feitelijke situatie af van de tekeningen. Daarom is het aan te raden om eerst proefsleuven te maken.

Toch graafschade
Denkt u dat u schade heeft door graafwerkzaamheden? Bel dan direct het gratis nationale storingsnummer 0800 9009, 24 uur per dag 7 dagen per week.

 • Stop de werkzaamheden, schakel machines uit en verlaat het terrein.
 • Maak geen vuur, rook niet, gebruik geen elektrische apparaten, lichtschakelaars of deurbel.
 • Waarschuw personen in de nabije omgeving.
 • Bij gevaarlijke situaties, belt u ook 112.
 • Dek het lek niet af en plak het niet dicht.
 • Druk de buis, kabel of leiding niet in de grond.
 • Raak beschadigde kabels of leidingen niet aan.
 • Blijf bereikbaar tot de monteur van de netbeheerder en/of de hulpdiensten er zijn.
 • Is alleen de buitenkant (mantel) van de kabel of leiding beschadigd? Meld het ons dan ook.

Wat kost een KLIC-melding?
De kosten voor de aanvraag van een KLIC-melding bij het kadaster zijn met € 11,00 aanmerkelijk lager dan de kosten als gevolg van het beschadigen van de kabels en leidingen.

Binnen 1 werkdag uw KLIC-melding geleverd
In 95% van de aanvragen wordt de KLIC-melding binnen 1 werkdag geleverd. De exacte levertijd hangt af van de aanlevering door netbeheerders die in het door u geselecteerde gebied kabels en/of leidingen hebben liggen.

Hoe lang is een KLIC-melding geldig?
Na het doen van een KLIC-melding blijft deze 20 werkdagen geldig. U moet binnen deze 20 werkdagen starten met de graafwerkzaamheden. De kabel- en leidinginformatie die u ontvangen heeft, kunt u gebruiken zolang de grond open is of zolang er kan worden aangetoond dat er niets veranderd is in de ondergrond. Wanneer u niet binnen 20 werkdagen na het doen van een melding bent gestart met de graafwerkzaamheden, maar toch wilt graven, vraag dan een nieuwe KLIC-melding aan.

Verbouwen of isoleren? Houd kabels en leidingen bereikbaar

Voorkom gevaarlijke situaties en herstelwerkzaamheden

De kabels en leidingen van RENDO liggen onder de vloer van uw woning en zijn noodzakelijk om u altijd veilig gas en stroom te kunnen leveren. Als er een storing is moeten we bij de kabels en leidingen kunnen om de storing zo snel mogelijk voor u op te lossen. Ook voor noodzakelijke onderhouds- of vervangingswerkzaamheden is het belangrijk dat ze bereikbaar zijn. Wanneer dit niet zo is, moeten we mogelijk de vloer openbreken. Dit zorgt voor overlast voor de bewoners. Ook moet de eigenaar van het pand kosten maken voor het uitvoeren van de noodzakelijke breek- en herstelwerkzaamheden. U kunt dit voorkomen door tijdens de verbouwing, renovatie of isolatiewerkzaamheden te werken volgens onze aansluitvoorden.

Hoe houdt u de kabels en leidingen bereikbaar en onbeschadigd?

Het aanbrengen van mantelbuizen rondom de kabels en leidingen is vaak een goede oplossingen bij bodem- of vloerisolatie. Ook is het belangrijk dat de kruipruimte altijd toegankelijk blijft. Hieronder ziet u veelvoorkomende juiste en onjuiste situaties in beeld gebracht. Check de aansluitvoorwaarden of uw situatie daar aan voldoet.

Bespreek bereikbaarheid kabels met uw aannemer

Laat u de werkzaamheden door een externe partij uitvoeren, bijvoorbeeld een klusbedrijf of aannemer?

Als eigenaar van het pand of bewoner bent u verantwoordelijk voor het bereikbaar houden van de kabels en leidingen.

Bespreek dit daarom met de externe partij vóór zij de werkzaamheden uitvoeren.

Voor renovatie/isolatie: mantelbuizen uit één stuk zijn gebruikt ter bescherming van de elektriciteitskabel en gasleiding bij de aansluiting van het pand. Ze beginnen buiten net voor de gevel en lopen door tot iets boven de afgewerkte vloer in de meterkast. Bekijk hoe de mantelbuizen op een juiste wijze zijn aangebracht en welke kwaliteit belangrijk is. Een aannemer kan dit voor u doen. Neem voordat u start aan de werkzaamheden contact op met RENDO. Dit is nodig omdat wij uw elektriciteitsleiding tijdelijk moeten loskoppelen en om uw leidingen en aansluitingen in de mantelbuizen te leggen.

Voor renovatie/isolatie: er is gedeeltelijk gebruik gemaakt van mantelbuizen ter bescherming van de elektriciteitskabel en gasleiding bij de doorvoer bij de gevel en de meterkastvloer. Voorwaarde hierbij is dat de kruipruimte bereikbaar is door een kruipluik waarmee de elektriciteitskabel en gasleiding bij de aansluiting van het pand bereikbaar zijn.

Na renovatie/ isolatie: is na renovatie of het aanbrengen van isolatie de kruipruimte dicht gemaakt? Zorg dan altijd dat de elektriciteitskabel en gasleiding bij de aansluiting van het pand onbeschadigd zijn en bereikbaar blijven. Het aanbrengen van mantelbuizen is hiervoor een mogelijke oplossing.

Als mantelbuizen niet aanwezig zijn, kunt u deze aanbrengen. Een aannemer kan dit voor u doen. Neem voordat u start met de werkzaamheden contact op met RENDO. Dit is nodig omdat wij uw elektriciteitsleiding tijdelijk moeten loskoppelen en om uw leidingen en aansluitingen in de mantelbuizen te leggen. Mantelbuizen beginnen buiten net voor de gevel en moeten doorlopen tot iets boven de afgewerkte vloer in de meterkast. Bekijk hoe mantelbuizen op een juiste wijze zijn aangebracht en welke kwaliteit belangrijk is.

Na renovatie/isolatie: na renovatie of het aanbrengen van isolatie zijn de elektriciteitskabel en gasleiding bij de aansluiting van het pand niet meer bereikbaar. Ze zijn niet voorzien van mantelbuizen uit één stuk die buiten net voor de gevel beginnen en doorlopen tot iets boven de afwerkvloer in de meterkast.

Zorg altijd dat de elektriciteitskabel en gasleiding bij de aansluiting van het pand onbeschadigd zijn en bereikbaar blijven. Het aanbrengen van mantelbuizen is hiervoor een mogelijke oplossing. Een aannemer kan dit voor u doen. Ook moet u contact opnemen met RENDO om uw leidingen en aansluitingen in de mantelbuizen te leggen. Mantelbuizen beginnen buiten net voor de gevel en moeten doorlopen tot net iets boven de afwerkvloer in de meterkast. Bekijk hoe mantelbuizen op een juiste wijze zijn aangebracht en welke kwaliteit belangrijk is.

Na renovatie/isolatie: na renovatie zijn de elektriciteitskabel en gasleiding bij de aansluiting van het pand niet meer bereikbaar omdat de kruipruimte niet meer bereikbaar is. Daarbij zijn de kabel en leiding niet voorzien van mantelbuizen uit één stuk die buiten net voor de gevel beginnen en doorlopen tot iets boven de afwerkvloer in de meterkast.

Zorg altijd dat de elektriciteitskabel en gasleiding bij de aansluiting van het pand onbeschadigd zijn en bereikbaar blijven. Het aanbrengen van mantelbuizen is hiervoor een mogelijke oplossing. Een aannemer kan dit voor u doen. Ook moet u contact opnemen met RENDO om uw leidingen en aansluitingen in de mantelbuizen te leggen. Mantelbuizen beginnen buiten net voor de gevel en moeten doorlopen tot net iets boven de afwerkvloer in de meterkast. Bekijk hoe mantelbuizen op een juiste wijze zijn aangebracht en welke kwaliteit belangrijk is.