Open data en dataverzoek

N.V. RENDO stelt haar data openbaar om zo innovatie te stimuleren. Het gaat om verbruiksdata van onze gas-aansluitingen en restlevensduur van de leidingen van ons gasdistributienet.

Het energielandschap verandert. Energie wordt centraal én lokaal geproduceerd en er ontstaan nieuwe energievormen en toepassingen. Er ontstaat nieuwe dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van elektrisch vervoer, energiebesparing, energiemanagement en lokale opwek. Dit stelt andere eisen aan onze infrastructuur en de informatievoorziening.

N.V. RENDO wil bij deze veranderingen een faciliterende rol vervullen. Wij faciliteren een open energiemarkt en ondersteunen duurzame energiekeuzes van onze klanten.

Beschikbare data

Hier kunt u de verschillende soorten data downloaden. Verbruiksdata per jaar en restlevensduur van het gasnet per gemeente. Een akkoord op de voorwaarden in de disclaimer is een vereiste om door te gaan.

Dataverzoek indienen

Indien de geaggregeerde kleinverbruiksgegevens die u als open data kunt downloaden onvoldoende inzicht geven of u een verzoek wilt indienen bij N.V. RENDO om andere data te verstrekken, kunt u een dataverzoek indienen. Omdat gegevens niet zondermeer mogen worden verstrekt toetsen wij uw dataverzoek aan ons beleid. Onderstaand toetsingskader is een zelftoets waarmee u voorafgaand het indienen van uw dataverzoek een indicatie krijgt van enkele minimale vereisten. Na positieve afronding van deze zelftoets verzendt u het dataverzoek en het ingevulde toetsingskader per e-mail naar N.V. RENDO: netwerken@rendonetwerken.nl. N.V. RENDO zal vervolgens het door u ingediende dataverzoek beoordelen.

Toetsingskader dataverzoeken RENDO