Elektriciteit

Kleinverbruik elektriciteit

Per 1 augustus 2013 gelden de algemene voorwaarden voor aansluiting en transport van elektriciteit én gas voor kleinverbruikers. De algemene voorwaarden zijn na overeenstemming met de Consumentenbond tot stand gekomen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestaande en toekomstige overeenkomsten met consumenten en niet-consumenten die kleinverbruiker zijn. U bent kleinverbruiker wanneer u een aansluiting hebt voor elektriciteit met een doorlaatwaarde van ten hoogste 3 x 80 Ampère niet zijnde een aansluiting als bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3 van de Elektriciteitswet 1998.

Toelichting: zie advertentie.

Grootverbruik elektriciteit

Voor grootverbruikers elektriciteit met een doorlaatwaarde groter dan 3 x 80 Ampere gelden per 1 november 2008 de Algemene voorwaarden Aansluiting en transport van Elektriciteit voor grootverbruikers.

Oude voorwaarden elektriciteit

Oude voorwaarden elektriciteit 2006 (Deze zijn vervallen)

Oude voorwaarden elektriciteit 2004 (Deze zijn vervallen)

Gas

Kleinverbruik gas

Vanaf 1 augustus 2013 gelden de algemene voorwaarden voor aansluiting en transport van elektriciteit én gas voor kleinverbruikers. De algemene voorwaarden zijn na overeenstemming met de Consumentenbond tot stand gekomen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestaande en toekomstige overeenkomsten met consumenten en niet-consumenten die kleinverbruiker zijn. U bent kleinverbruiker wanneer u een aansluiting hebt voor gas met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m³ per uur.

Toelichting: zie advertentie.

Grootverbruik gas

Voor grootverbruikers gas met een capaciteit van meer dan 40 m³ per uur gelden vanaf 1 november 2008 de Algemene voorwaarden aansluiting van gas grootverbruikers en de Algemene voorwaarden transport van gas voor grootverbruikers.

Oude voorwaarden gas

Oude voorwaarden gas 2006 (Deze zijn vervallen)

Oude voorwaarden gas 2004 (Deze zijn vervallen)

Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)

Niet-gereguleerde werkzaamheden