Jaarlijkse stroomstoringscijfers
De aangeslotenen van RENDO zaten in 2019 gemiddeld 15 seconden zonder gas en 5,92 minuten zonder stroom. RENDO scoort hiermee lager dan het landelijke gemiddelde, zoals blijkt uit de jaarlijkse stroomstoringscijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland. De gemiddelde tijd dat een aangeslotene van RENDO zonder gas heeft gezeten is zelfs het laagste van Nederland.

Landelijk hadden in 2019 huishoudens en zakelijke gebruikers gemiddeld iets minder dan 20 minuten geen stroom als gevolg van een storing. In 2018 was dat gemiddeld nog 27 minuten. Ook het gasnet steeg in 2019 in betrouwbaarheid. Gemiddeld zat een huishouden in 2019 51 seconden zonder gas.

Daarmee blijft het Nederlandse energienet één van de betrouwbaarste ter wereld. Grote veroorzaker van storingen blijft schade door graafwerkzaamheden.

Publicatie
Ieder jaar publiceert Netbeheer Nederland de storingscijfers voor het energienet over het voorgaande jaar. Het Nederlands energienet kent bijzonder weinig storingen; het werkt 99,99 procent van de tijd. Klanten krijgen gemiddeld ongeveer eens per tweeëneenhalf jaar te maken met een stroomstoring en eens in de 130 jaar met een gasstoring. Daarbij zijn de storingen gemiddeld van korte duur. De gemiddelde duur van een gas- of stroomstoring lag in 2019 rond het uur. In het elektriciteitsnet daalde de storingsduur de laatste jaren met circa 10 minuten.

Graafschade vaak als storingsoorzaak
De Nederlandse netbeheerders investeren jaarlijks veel geld in preventief onderhoud en het vervangen van oudere leidingen. Een groot deel van de storingen wordt veroorzaakt door externe factoren, zoals schade door graafwerkzaamheden. In 2019 is circa 25% van de onderbrekingen in de energienetten hierdoor veroorzaakt.

Veel impact
Omdat het net zo betrouwbaar is, merken veel mensen pas hoe afhankelijk we zijn van energie als er een storing is. Onze monteurs staan 24 uur per dag klaar om de storingen te verhelpen.

Snel opsporen en verhelpen
Samen met ketenpartners wordt er voortdurend gekeken naar maatregelen om deze schades te beperken. In april 2020 start wederom de campagne Veilig Graven, om particulieren en kleine ondernemers in bouw en tuinonderhoud te informeren over manieren om graafschades te voorkomen. Bij machinaal graven, moet vooraf bij het Kadaster informatie over kabels en leidingen worden opgevraagd, via een zogenoemde Klic-melding.

Informatie
Meer informatie actuele informatie over storingen is te vinden op gasenstroomstoringen.nl. Klanten kunnen een gas- of stroomstoring bij de netbeheerder melden via 0800-9009.