De verduurzaming van het energiesysteem is één van de grootste verbouwingen van Nederland ooit. Voor N.V. RENDO en andere netbeheerders betekent dit dat de komende 10 jaar de capaciteit van het net moet worden verdubbeld. Deze opgave kunnen de netbeheerders alleen realiseren in samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij de energietransitie.

Daarom willen de netbeheerders op een transparantie en actieve manier communiceren over onze plannen voor de komende jaren. Vanaf dit jaar zullen we daarom ons nieuwe investeringsplan op een transparante en toegankelijke wijze delen met onze stakeholders en vragen we om feedback.

De nieuwe investeringsplannen zijn bedoeld om de toezichthouder, het ministerie en onze stakeholders meer inzicht te geven in de plannen en projecten van de netbeheerders voor de komende jaren. De investeringen voor de komende jaren zijn de eerste grote stappen om de afspraken uit het Klimaatakkoord voor 2030 waar te kunnen maken. Op basis van de concretisering van het klimaatakkoord, via de Regionale Energie Strategieën, zullen we de investeringsplannen de komende jaren verder invullen en concretiseren. Daarbij delen we onze analyses en inzichten met de buitenwereld en vragen we onze stakeholders daarop te reageren. Met deze concept-investeringsplannen zetten de netbeheerders een eerste stap.

Miljarden voor knelpunten elektriciteitsnet
De investeringsplannen-nieuwe stijl van de netbeheerders maken concreet zichtbaar hoe we gezamenlijk in de komende drie jaar miljarden investeren om knelpunten op het elektriciteitsnet slagvaardig aan te pakken. Op hoogspanningsniveau wordt per uitbreidingsinvestering aangegeven welk transformatorstation wordt aangepakt, wat dat oplevert en wanneer het werk klaar is. Ook de investeringen op het midden- en laagspanningsnet staan – deels gebundeld – vermeld. Letterlijk, in kilometers kabel en aantallen transformatoren.

Gasnet behouden bij toepassing duurzame gassen
Vervanging en aanpassing van het gasnet staan op soortgelijke wijze beschreven. Overigens wordt de waarde van het gasnet behouden waar de toepassing van duurzame gassen in de toekomst mogelijk is. Ons doel is steeds inzichtelijker te maken wat we wáár doen en al hebben gedaan.

Netcapaciteit stijgt 75%
Alle duurzame energie op het net – op sommige dagen al bijna de helft van het totaal – wordt via extra kabels, leidingen en transformatorstations getransporteerd. En we zijn er nog lang niet: tussen 2018 en 2030 stijgt de benodigde netcapaciteit met 75%. Zo’n 13% daarvan is het gevolg van de groeiende elektriciteitsvraag. De rest komt voor rekening van de duurzame opwek.

Basis: concrete plannen en scenario’s
Uitgangspunt voor investeringen van de netbeheerders is een gedegen inschatting van het toekomstige aanbod en de vraag. Met betrekking tot de reguliere ontwikkelingen –  digitalisering, woningbouw, revitalisering van bedrijventerreinen – maar ook de energietransitie-gerelateerde ontwikkelingen. Toename van elektrisch vervoer, productie van duurzame energie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en toepassing van hernieuwbare gassen. Landelijke en regionale bronnen daarbij zijn onder andere doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), SDE+ aanvragen, publieke en private projectontwikkelingen en systeemstudies. Waar nog geen concrete plannen beschikbaar zijn, maken we gebruik van scenario’s, waarbij het Klimaatakkoord de basis vormt. We hebben in ons investeringsplan aangegeven op welke wijze (regionale) scenario’s zijn benut.

Integratie van plannen
Om goede investeringsplannen te kunnen opstellen, is het van belang dat netbeheerders weten welke ontwikkelingen waar zullen plaatsvinden. Alle transitieplannen – zoals de regionale energiestrategie (RES), de transitievisie warmte en de regionale aanpak laadinfrastructuur (RAL) –  zijn daarom belangrijke bronnen. Netbeheerders zitten dan ook bij al deze ontwikkel-trajecten aan tafel. Deze plannen zijn echter nog niet gereed en zijn daarom nog niet verwerkt in het investeringsplan 2020. Zodra de transitieplannen voldoende concreet zijn, verwerken de netbeheerders ze.

Bekijk het investeringsplan van N.V. RENDO
Bekijk de investeringsplannen van alle netbeheerders