Ondertekening duurzaamheidsconvenant
Op woensdag 11 september heeft Jeroen Huizing, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Coevorden samen met directeur Eddy Veenstra van netwerkbedrijf RENDO / N-TRA en directeur asset management Han Slootweg namens Enexis / Enpuls, een duurzaamheidsconvenant ondertekend. In dit convenant verklaren alle partijen om te gaan samenwerken. De partijen hebben zich gecommitteerd aan de energiedoelen in het Energieakkoord zijn intrinsiek gemotiveerd om de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen.

De gemeente Coevorden ondertekenaar van het Drentse Energiedeal van 7 oktober 2016, streeft daarmee naar een hogere ambitie dan die van het nationale Energieakkoord. De gemeente streeft ernaar om in 2040 energieneutraal te zijn in de bebouwde omgeving.

Samenwerking
RENDO, N-TRA, Enexis en Enpuls willen samenwerken met alle stakeholders (gemeente, provincie, woningcorporaties, bewoners) om in de gemeente Coevorden een gebiedsgerichte duurzame ontwikkeling in gang te zetten. De partijen hechten groot belang aan energiebesparing en duurzaamheid in de gemeente en de werkgebieden van RENDO en Enexis.

RENDO en N-TRA willen inspelen op de energietransitie en samen met haar aandeelhoudende gemeenten komen tot een optimale (haalbare) energiemix. Inzet hierbij is om in 2030 al het fossiele gas te hebben vervangen door duurzaam gas.

N-TRA
Wij begeleiden de gemeenten in het onderzoek naar en mogelijke uitwerking van een uitvoeringsplan voor het verduurzamen van de warmtevraag van bestaande bouw door o.a. gebruik van industriƫle restwarmte, gebruik van geothermie, toepassing van een warmtenet, inzet van hybride warmtepompen en gebruik van bronnen in de gemeente voor het grootschalig opwekken van duurzame energie.

Met het sluiten van dit convenant bevestigen wij onze rol als regionale partner voor de gemeente Coevorden in de verduurzaming van de energievoorziening.