N.V. RENDO voert een actief beleid om graafschade door grondroerders te voorkomen. Grondroerders worden gestimuleerd om beschadigingen direct te melden. Lees hier de Brief Leidinginformatie na graafmelding.

Grondroerders die beschadigingen veroorzaken worden aansprakelijk gesteld. Bij regelmatige veroorzaking van schade wordt eventueel ook de opdrachtgever van de grondroerder benaderd.

Het voorkomen van schade tijdens graafwerkzaamheden

Het Geografisch Informatie Systeem van N.V. RENDO zorgt ervoor dat aannemers via het Kadaster de juiste informatie volledig geautomatiseerd ontvangen conform de Wet Informatie Ondergrondse Netten (WION). Hiertoe doen grondroerders zogenaamde KLIC-meldingen bij het Kadaster.

Wist u dat?

  • Circa 30% van alle stroomstoringen en gasstoringen wordt veroorzaakt door graafschade.
  • Jaarlijks meer dan 10.000 meldingen van graafschade.
  • De financiële gevolgen: 45 miljoen euro directe schade aan het energienet en 200 miljoen euro maatschappelijke schade (gevolgschades).

Om het aantal storingen te verminderen ondersteunt N.V. RENDO het project Graafschade voorkomen we samen.