De regionale netbeheerders verbeteren gezamenlijk de serviceverlening ​naar de partners in marktfacilitering. Deze partners zijn: energieleveranciers, programmaverantwoordelijken, ODA’s en meetverantwoordelijken. We doen dit door het bieden van eenduidige en efficiënte serviceverlening die invulling geeft aan de klantbehoeften van onze partners. ​

Communicatie
We beantwoorden vragen van partners in marktfacilitering op een centrale en eenduidige wijze, via het gezamenlijke digitale platform: www.partnersinenergie.nl. Key users van de partners werken al via dit nieuwe platform. Zij helpen ons om de content en de functionaliteit van het portaal te verbeteren, zodat steeds meer medewerkers van de partners via partnersinenergie.nl kunnen gaan werken. Partnersinenergie.nl zal continu uitgebreid en verbeterd worden op basis van de klantbehoeften.

Wij als RENDO zijn elke dag ingelogd zodat wij vragen/tickets kunnen oppakken welke aan RENDO gesteld worden. Ook komt hier een chatfunctie beschikbaar.

Informatie
Meer weten over de klantbedieningsstrategie van de netbeheerders?
Neem dan contact op met via de mail: klantenservice@rendo.nl