Vooraankonding TenneT voor o.a. omgeving Hoogeveen
In verschillende regio’s raken de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet in zicht. Het aantal aanvragen gaat veel sneller dan voorzien en nieuwe netten kunnen niet tijdig worden gerealiseerd. Hiervoor heeft TenneT vandaag een aantal formele nieuwe vooraankondigingen gedaan bij de toezichthouder op de energiemarkt, ACM (zie bericht). Het verzorgingsgebied van RENDO in de omgeving Hoogeveen valt onder deze vooraankondiging. (nieuwsbericht TenneT)  

Impact op afname in RENDO-gebied
In de provincie Drenthe is afgelopen periode een groei te zien van extra vraag naar afname capaciteit. Er komen meer bedrijven bij en bedrijven zetten stappen om hun energievoorziening te elektrificeren. Deze snelle groei leidt inmiddels tot een knelpunt in het netwerk van TenneT in Zeijerveen/Assen, het verbindingsstation tussen het regionale hoogspanningsnet en de landelijke elektriciteitssnelweg. Dat heeft gevolgen voor de beschikbare netcapaciteit in de hele provincie omdat de grenzen van de beschikbare capaciteit op een groot aantal onderliggende stations, waaronder station Toldijk (Hoogeveen), in Drenthe wordt bereikt. Aan de uitbreiding van hoog- en middenspanningsstation Zeijerveen wordt momenteel hard gewerkt door TenneT en Enexis. Deze uitbreiding zal in 2025/2026 gereed zijn.  

Impact op opwek in RENDO-gebied 
Voor de grootschalige invoeding van elektriciteit waren er in Groningen, Drenthe en Overijssel al langer capaciteitsproblemen. Ook daar start TenneT nu een onderzoek naar congestiemanagement voor de gehele regio. Kijk voor de huidige congestiegebieden : Capaciteitskaart elektriciteitsnet (netbeheernederland.nl) 

Gevolgen voor onze klanten
Voor kleinverbruikers heeft de dreigende congestie geen gevolgen. Hiervoor blijft voldoende transportcapaciteit beschikbaar. RENDO gaat met (nieuwe) grootzakelijke klanten die een aanvraag indienen in overleg om te kijken hoe we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk vertraging optreedt in hun projecten. Op verzoek van de klant blijft het mogelijk om een aansluiting aan te vragen en te realiseren. Deze geeft, door de vooraankondiging, echter geen garantie op transportcapaciteit. Zodra er in een bepaalde regio capaciteit vrijkomt, wordt dit als eerste aangeboden aan de bedrijven in de wachtrij.  Op korte termijn worden de grootverbruik klanten door RENDO geinformeerd. 

Tennet start landelijk onderzoek naar flexibel vermogen
De landelijke netbeheerder TenneT gaat onderzoeken of het mogelijk is om meer capaciteit op het bestaande hoogspanningsnet te creëren door het net op drukke momenten te ontlasten. Hiervoor wordt samen met de regionale netbeheerders en verschillende brancheorganisaties een nationale marktconsultatie opgestart. 

Het onderzoek moet meer inzicht geven waar met flexibiliteit extra ruimte kan worden gevonden in het bestaande net. Concrete aanleiding is dat TenneT ziet dat op meerdere plekken in Nederland de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet worden bereikt. Het hele bericht is hier na te lezen.

Onderzoek naar invoering ‘spitsmijden’ voor efficiënter netgebruik
TenneT gaat daarom in samenwerking met RENDO en de andere regionale netbeheerders onderzoeken of het mogelijk is om het net te ontlasten op momenten dat de vraag naar netcapaciteit groter is dan de beschikbare capaciteit. In een landelijke marktconsultatie wordt onderzocht welke klanten tegen een vergoeding het net willen ontlasten met dit zogeheten congestiemanagement.  

Medewerking klanten essentieel voor succesvol congestiemanagement
RENDO werkt hard aan uitbreidingen van de capaciteit in de omgeving Hoogeveen om de netcapaciteit structureel te vergroten. Over enkele jaren moet een nieuw elektriciteitsonderstation in Hoogeveen gereed zijn. De elektriciteitsafname en -teruglevering in de regio Hoogeveen is hiermee op lange termijn geborgd. De realiteit is helaas dat dit meerjarige projecten zijn. In de tussentijd kan congestiemanagement mogelijkheden bieden om meer klanten aan te kunnen sluiten op het bestaande elektriciteitsnet. De nieuwe Netcode, die op 25 november ingaat, biedt handvatten om dit te realiseren. Congestiemanagement is echter alleen mogelijk als grootzakelijke klanten bereid zijn om hieraan actief mee te werken.  

Meer weten?
Op de website kun je meer lezen over de ontwikkelingen in het congestiegebied van N.V. RENDO.