Nieuws

Nieuws

Congestieproblemen: duidelijke regels bij prioriteren zijn essentieel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat het voor netbeheerders mogelijk maken om bij het aansluiten op het net voorrang te geven aan projecten die congestieproblemen oplossen of beperken. Ook voor projecten met een maatschappelijke functie - zoals woningbouw, veiligheidsdiensten, gezondheidszorg of scholen - wordt voorrang mogelijk gemaakt.  Netbeheer Nederland is al langer met ACM in gesprek over de mogelijkheden ...

6 maart 2023|

Meer verbruik groen gas

RENDO ziet in het afgelopen jaar een reductie van 20% in het gasverbruik in ons netwerkgebied Drenthe en Overijssel. Hierdoor is er minder aardgas verbruikt waardoor er relatief meer groen gas is verbruikt door onze klanten. Van het totale gasverbruik in 2022, was ruim 11% duurzaam. Netbeheer Nederland ziet landelijk een groei van 4% in de invoering van groen gas. ...

15 februari 2023|

RENDO maakt de transporttarieven van 2023 bekend

Netbeheerder RENDO heeft de transporttarieven 2023 voor haar klanten in Drenthe en Overijssel bekend gemaakt. RENDO beheert en onderhoudt in negen gemeenten in Drenthe en Overijssel een gedeelte van het elektriciteits- en gasnetwerk. De netwerkkosten zijn gestegen door economische factoren (bijvoorbeeld inflatie) en het gegeven dat de komende jaren forse investeringen worden verwacht van netbeheerders. De Autoriteit Consument & Markt ...

21 december 2022|

TenneT zoekt bedrijven die tegen vergoeding het net willen ontlasten

Het hoge tempo van de energietransitie zorgt ervoor dat er op verschillende plekken in het hoogspanningsnet knelpunten ontstaan. De opmars van bedrijven die overstappen van fossiele brandstoffen op elektriciteit, laadpalen, warmtepompen en zonneparken gaat sneller dan dat netuitbreidingen kunnen worden gerealiseerd. Daardoor moeten bedrijven op diverse plekken langer dan gewenst wachten op een aansluiting of de verzwaring van een ...

7 december 2022|

RENDO verwacht afname- en opwekschaarste in delen van het RENDO gebied Hoogeveen

Vooraankonding TenneT voor o.a. omgeving Hoogeveen In verschillende regio’s raken de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet in zicht. Het aantal aanvragen gaat veel sneller dan voorzien en nieuwe netten kunnen niet tijdig worden gerealiseerd. Hiervoor heeft TenneT vandaag een aantal formele nieuwe vooraankondigingen gedaan bij de toezichthouder op de energiemarkt, ACM (zie bericht). Het verzorgingsgebied van RENDO ...

17 november 2022|

Voorkom afsluiting van energie

De overheid werkt aan maatregelen om de stijgende energierekeningen betaalbaar te houden. Daarnaast is hun wens dat er deze winter niemand wordt afgesloten. Dit betekent dat er altijd een energieleverancier actief moet zijn op uw aansluiting(en). Wij zijn echter wettelijk verplicht om uw elektriciteits- en/of gasaansluiting af te sluiten als u geen energiecontract hebt. Neem contact op met uw energieleverancier ...

13 oktober 2022|
Go to Top